Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT?
https://pexels.com/
podatnik.info

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jednakże, aby móc rozliczyć PIT-37 potrzebne są dane dotyczące wysokości wypłaconego wynagrodzenia czy wysokości składek zdrowotnych. Aby móc je poprawnie wyliczyć, potrzebna jest odpowiednia deklaracja PIT od pracodawcy w której znajdują się te informacje. Stąd też jednym z najczęściej zadawanych pytań jest: do kiedy pracodawca musi wysłać PIT? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule oraz dowiesz się co zrobić w przypadku gdy jeszcze go nie otrzymaliśmy!

Czym jest PIT-11?

PIT-11 to deklaracja, w której pracodawca, czyli płatnik, przekazuje do urzędu skarbowego informacje o uzyskanych przez pracownika (podatnika) dochodach, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Pracodawca powinien wykonać trzy kopie deklaracji PIT-11: jedną dla urzędu skarbowego, jedną dla pracownika, i jedną dla siebie w celach archiwalnych. Pracownik może otrzymać swoją kopię w formie tradycyjnej - na papierze, bądź w formie elektronicznej - dokument zostaje wtedy podpisany podpisem elektronicznym. Natomiast, deklaracje PIT-11 można kierować do urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-11?

Rozliczenie PIT-11 uzupełniane co roku przez pracodawców ma dwóch adresatów. Pierwszym z nich jest urząd skarbowy odpowiedni dla miejsca zamieszkania pracownika. Termin oddania deklaracji do odpowiedniej jednostki to 31 stycznia. Drugim adresatem jest pracownik, do którego pracodawca ma obowiązek przekazać PIT-11 do końca lutego każdego roku - lub tak jak w przypadku 2021 r. początku marca jeżeli 28 lutego wypada w sobotę lub niedzielę.

Podsumowując, w przypadku rozliczenia za 2021 r. pracodawca ma obowiązek sporządzić i wysłać formularz PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2022 oraz do pracownika do 28 lutego 2022.

Inne formularze wypełniane przez pracodawcę

PIT-11 nie jest jedynym rodzajem zeznania podatkowego które wypełnia pracodawca. Każde z nich obowiązuje ten sam termin złożenia deklaracji, jednak część z nich nie dotyczy pracowników bezpośrednio i nie dostają oni swoich kopii.

  • PIT-4R - zeznanie podatkowe składane w celu przedstawienia wartości pobranych i odprowadzonych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownicy nie otrzymują swojej kopii ani informacji o złożeniu tego formularza.
  • PIT-8C - formularz na którym wykazuje się przychody kapitałowe oraz pochodzące z innych źródeł, m. in. spadki oraz stypendia. Podatnik ma obowiązek uwzględnić go w swoim rozliczeniu rocznym.
  • PIT-8AR - zeznanie podatkowe w którym płatnik uwzględnia zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, przeważnie w przypadku gdy zleceniobiorca nie jest pracownikiem płatnika. Można go złożyć tylko w formie elektronicznej oraz jest przekazywany tylko do urzędu skarbowego.
  • PIT-8R - załącznik do deklaracji PIT-11, w którym płatnik wykazuje kwoty wypłacone podatnikowi z tytułu pełnienia obowiązków społecznych oraz obywatelskich.

Czy można rozliczyć się bez deklaracji PIT-11?

Każda osoba otrzymująca wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, dzieło, lub zlecenie ma obowiązek rozliczyć się ze swoich dochodów w deklaracji rocznej. Formularz PIT-11 jest dla nich podstawą rozliczenia, ponieważ to w nim pracodawca przekazuje informacje o dochodach pracownika i kosztach z tym związanych. Innymi słowy, dopóki nie otrzymamy deklaracji PIT od pracodawcy, rozliczenie urzędzie skarbowym może być utrudnione.

W przypadku gdy pracownik nie otrzyma rozliczenia PIT-11, należy samodzielnie oszacować ubiegłoroczny dochód w celu rozliczenia go z fiskusem. Trzeba wtedy uwzględnić faktyczne przychody oraz wysokość składek płaconych przez pracodawcę.

Alternatywną opcją jest wystosowanie prośby o przekazanie deklaracji do pracodawcy, lub skorzystanie z danych dostępnych na portalu Ministerstwa Finansów, na którym można sprawdzić deklarację PIT złożoną przez pracodawcę do urzędu skarbowego.

Jakie są konsekwencje opóźnień pracodawcy?

Jak zostało wcześniej wspomniane, deklarację PIT-37 należy złożyć do końca kwietnia bądź początku maja, dlatego też kilkudniowe opóźnienie w przekazaniu pracownikom zeznań podatkowych nie powinno nieść za sobą poważnych konsekwencji o ile pracownik ma wystarczająco dużo czasu by wypełnić odpowiednie zeznanie podatkowe. Ponadto, pracownik powinien zgłosić się do pracodawcy z prośbą o przekazanie deklaracji podatkowych.

Pracodawca ma również obowiązek złożenia deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia. Złożenie deklaracji po tym terminie grozi odpowiedzialnością karną skarbową - grzywną o wysokości do 180 stawek dziennych. W przypadku gdy płatnik (pracodawca) przekaże deklarację do urzędu skarbowego ale nie do pracownika, można skorzystać z rozliczeń dostępnych na portalu podatki.gov.pl przy wypełnianiu deklaracji przychodów.

Natomiast w przypadku gdy pracodawca nie wysłał rozliczenia PIT-11 również do urzędu skarbowego, należy oszacować wartość przychodów otrzymanych w danym okresie rozliczeniowym w deklaracji PIT-37. Nieotrzymanie deklaracji od pracodawcy nie zdejmuje bowiem obowiązku rozliczenia podatku przez pracownika.

Błędy w deklaracji PIT-11

Czasami zdarza się że w deklaracji podatkowej otrzymanej od pracodawcy znajdują się błędy - chociażby dotyczące danych osobowych pracownika. Ma on wtedy obowiązek powiadomienia swojego pracownika o zaistniałych nieprawidłowościach i wprowadzenia ewentualnych poprawek, najlepiej do końca okresu rozliczeniowego, tj. przed ostatnim dniem lutego dla płatnika i ostatnim dniem kwietnia dla podatnika.

Błędne dane podatnika

Błędne dane podatnika, takie jak nieaktualny adres zamieszkania pracownika mogą wynikać między innymi z posiadania przez płatnika nieaktualnych danych, o których zmianie nie został poinformowany. Jednak to pracownik powinien dopilnować by dane te się zgadzały - do końca lutego poinformować o tym swojego pracodawcę aby ten mógł wnieść poprawki.

Błędne kwoty uzyskania dochodów

Kwoty uwzględnione w deklaracjach wysyłanych przez pracodawców powinny zgadzać się ze stanem rzeczywistym. Jednak w przypadku gdy dojdzie do pewnych rozbieżności w dokumentach otrzymanych od płatnika i podatnika, skutkuje to nadpłatą lub niedopłatą w podatku dochodowym.

Niewłaściwy urząd skarbowy

Zdarza się również, że rozliczenie PIT trafi do niewłaściwego urzędu skarbowego, np. w skutek wcześniej wspomnianego błędnego adresu zamieszkania. Wtedy to pracodawca powinien otrzymać od podatnika zawiadomienie o zmianie adresu, a pracodawca powinien poinformować o tym urząd skarbowy oraz poprosić o przesłanie deklaracji do odpowiedniej jednostki.

W przypadku gdy przez pomyłkę pracodawca wyśle PIT-11 do niewłaściwego urzędu, ale jest w nim zawarty prawidłowy adres zamieszkania pracownika, urząd skarbowy do którego trafiła dana deklaracja przekaże ją do właściwej jednostki bez udziału pracodawcy czy pracownika.

Złożenie deklaracji po terminie

W przypadku nierozliczenia się w danym terminie, bądź w przypadku podania błędnych danych, przedsiębiorca powinien liczyć się z konsekwencjami takimi jak mandat bądź grzywna lub nawet wyrok sądowy i pozbawienie wolności. Niezależnie od tego jak istotne było to przewinienie, płatnik ma prawo złożyć wniosek o zaniechanie ukarania, znany także jako czynny żal. Składając taki wniosek, płatnik nadal zobowiązany jest do złożenia wniosku oraz uregulowania powstałych opłat oraz odesetek. W przypadku gdy pracodawca nie złoży dokumentów oraz czynnego żalu, urząd skarbowy może uznać go winnego popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego.

Do kiedy pracodawca musi wysłać pit - podsumowanie

Ostatni dzień lutego jest dniem, w którym pracodawca powinien przekazać pracownikom PIT właściwy dla ich formy zatrudnienia oraz dochodów, który często jest podstawą ich dalszych rozliczeń z urzędem skarbowym, m.in. PIT-37. Podstawową zasadą jest to, że pracownicy powinni mieć wystarczająco dużo czasu by złożyć swoje własne rozliczenia PIT w terminie, tj. do końca kwietnia.

W przypadku gdy pracownik nie otrzyma od pracodawcy odpowiednich deklaracji w terminie, może rozwiązać ten problem na kilka sposobów, m. in. poprzez oszacowanie wysokości dochodów i składek i rozliczenie PIT na tej podstawie lub korzystając z portalu Ministerstwa Finansów, na którym można znaleźć kopie wysłane przez pracodawcę do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie pit Ukraińca za 2022 rok