Podatki 2021 – jakie podwyżki czekają Polaków?
Jan Kowalski
https://sxc.hu/
Podatnik.info

Podatki 2021 – jakie podwyżki czekają Polaków?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Podatki 2021 – co się zmieniło?

 

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady podatkowe. Każdy podatnik powinien być świadomy tego, z czego wynikają zmiany w cenach niektórych produktów, a także, z jakich nowych zobowiązań przyjdzie mu się wywiązać. Część podatników będzie mogła cieszyć się korzystniejszymi zasadami. U niektórych zmiany nie wzbudzają entuzjazmu. Z czego to wynika?

Pozytywną zmianą dla przedsiębiorców jest z pewnością wzrost limitu przychodów oraz obniżenie najwyższych stawek podatku w przypadku rozliczania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak zwrócić uwagę, że obniżki pociągają za sobą nierzadko podwyżki. Tak dzieje się również w tym przypadku.

Wyższe podatki 2021 zapłacą osoby, które uzyskują zagraniczne dochody. Wynika to z ograniczenia wysokości ulgi abolicyjnej, która od 2021 roku może wynosić maksymalnie 1360 zł. Ta preferencja dotyczy podatników pracujących na terytorium państw, z którymi Polska podpisała mniej korzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania poprzez metodę proporcjonalnego odliczenia. Dotyczy to między innymi osób uzyskujących dochody z Wielkiej Brytanii, USA, Rosji czy też Holandii.

podatki 2021

Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada obowiązek zapłacenia podatku również w Polsce. Dotychczas ulga abolicyjna sprawiała, że podatnicy uzyskujący dochody z krajów objętych umową, zakładającą metodę proporcjonalnego odliczenia nie musieli dopłacać podatku w Polsce. Po ograniczeniu tej preferencji podatnik będzie zobowiązany do opłacenia kwoty pozostałej po odliczeniu ulgi.

Oprócz tej zmiany pojawiają się również inne podwyżki i nowe podatki 2021. Wśród nich znajduje się między innymi:

 • Podatek CIT od spółek komandytowych i jawnych, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty podwójnego podatku. Dochody spółki są objęte podatkiem CIT w wysokości 19% lub 9% w przypadku przychodów nieprzekraczających 2 mln euro oraz podatkiem dochodowym dla wspólników będących osobami fizycznymi w wysokości 19% według podatku liniowego lub 17% czy też 32% zgodnie ze skalą podatkową.
 • Wzrośnie podatek od nieruchomości, choć w tym przypadku wiele zależy od decyzji gmin. W przypadku budynków mieszkalnych może wynosić maksymalnie 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Dla gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej wzrośnie ona do 0,99 zł za 1 m2 powierzchni.

  Jeżeli jesteś właścicielem całego lub części budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też mieszkalnego, maksymalna stawka może wynosić aż 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 • Podatki 2021 zakładają również dodatkową opłatę od środków transportu, których masa całkowita jest wyższa niż 3,5 tony.

Poza wspomnianymi powyżej zmianami rząd wprowadza również trzy nowe podatki 2021, którym warto przyjrzeć się bliżej. Czego dotyczą i kogo obowiązują? Kto odczuje skutki wprowadzonych opłat?

 

Podatek od cukru

 

Podatek od cukru to kolejna opłata, którą będą zobowiązani uregulować podatnicy w 2021 roku. Warto zwrócić uwagę, że jest to nowe zobowiązanie nałożone na kilka grup podatników. Wśród nich znajdują się zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej. Jednocześnie musi być spełniony drugi warunek. Podatek od cukru dotyczy napojów słodzonych.

Podatek od cukru może Cię dotyczyć, jeżeli masz status osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej i wykonujesz jedną z poniższych czynności:

 • sprzedajesz napoje do punktów sprzedaży detalicznej,
 • jesteś producentem, importerem i prowadzisz sprzedaż detaliczną,
 • nabywasz napoje słodzone w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • zamawiasz napój, a jego skład jest częścią umowy między Tobą a producentem.

nowe podatki 2021

Jak wysoki może być podatek od cukru? Wiele zależy od ilości napoju oraz dwóch następujących wartości:

 • opłata stała, czyli 50 gr za każdy litr napoju, który zawiera maksymalnie 5 g cukru w 100 ml lub ma w składzie choć jedną substancję słodzącą,
 • opłata zmienna, czyli 5 gr za każdy litr dotyczy napojów, które mają większą zawartość cukru niż 5 g na 100 ml. W takim przypadku opłatę należy doliczyć za każdy gram cukrów ponad limit 5 g przypadający na 100 ml napoju.

Dodatkowy podatek od cukru dotyczy również kilku innych napojów, wśród których znajdują się te:

 • z dodatkiem kofeiny lub tauryny – obowiązuje opłata 10 gr na litr,
 • z 20% zawartością soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego – 5 gr za każdy gram powyżej 5 g na 100 ml.

Uwaga! Należy podkreślić, że maksymalna kwota opłaty nie może być wyższa niż 1,20 zł przypadające na 1 litr napoju. Opłatę należy uregulować w Urzędzie Skarbowym do 25. dnia miesiąca po wystąpieniu obowiązku podatkowego.

 

Podatek od małpek

 

Podatki 2021 to również nowa opłata, która dotknie w szczególności przedsiębiorców trudniących się dystrybucją i obrotem napojami wyskokowymi. Kto dokładnie będzie musiał regulować opłatę? Jak wysoki będzie to koszt dla podatnika? Podatek od małpek dotyczy napojów alkoholowych w butelkach o pojemności poniżej 300 ml. Do uregulowania tej opłaty będą zobowiązani przedsiębiorcy, którzy posiadają pozwolenia na hurtową dystrybucję alkoholu.

Uwaga! Podatek od małpek obowiązuje wyłącznie, gdy przedsiębiorca dostarcza alkohol innemu podmiotowi w celu sprzedaży detalicznej bez możliwości wypicia napoju na miejscu.

Ile wynosi podatek od małpek? Wszystko zależy od zawartości procentowej alkoholu oraz pojemności opakowania. Maksymalny podatek od małpek może wynosić 25 zł i dotyczyłby 300 ml stuprocentowego alkoholu. Spójrzmy, jak prezentują się stawki w zależności od rodzaju napoju alkoholowego i objętości opakowania:

 

 • 1 zł za 100 ml wódki 40%,
 • 0,88 zł za 250 ml wina 14%.

 

Opłata mocowa

 

Opłata mocowa obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2021 roku. Przygotowania do jej wprowadzenia rozpoczęły się jednak już w 2017 roku. Najważniejsze informacje na jej temat można znaleźć w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz. U. z 2020, poz. 247). Opłata mocowa jest źródłem wynagrodzenia dla państwowych koncernów energetycznych oraz elektrowni węglowych. Mają być przeznaczone na utrzymanie rezerw mocy. Podatnicy zauważą efekty zmian wprowadzonych przez rząd w wyższych rachunkach za energię.

Opłata mocowa będzie doliczana do taryfy za dystrybucję energii. Wśród podmiotów, które będą zobowiązane do jej uregulowania, znajdują się między innymi:

 • odbiorcy końcowi przyłączeni bezpośrednio do sieci przesyłowej,
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
 • przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną, przyłączone bezpośrednio do sieci przesyłowej,
 • przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Oznacza to, że wśród podmiotów obciążonych opłatą mocową znajdują się zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Co ważne, będzie ona naliczana przez 15 godzin w ciągu doby – od 7.00 do 22.00. Dodatkowo nie obowiązuje w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.

nowe podatki 2021

Jaka jest wysokość opłaty mocowej od 1 stycznia 2021 roku? Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynosi miesięcznie:

 • 1,87 zł dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, które zużywa każdego roku poniżej 500 kWh energii elektrycznej,
 • 4,48 zł w przypadku gospodarstw domowych zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej,
 • 7,47 zł dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, które zużywają powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej,
 • 10,46 zł w przypadku gospodarstw domowych zużywających powyżej 2800 kWh energii elektrycznej,
 • 0,0762 zł na kWh dla pozostałych odbiorców.

 

Podatki 2021 – jakie zmiany czekają podatników?

 

Podatki to temat, który każdego roku jest źródłem wielu dyskusji i kontrowersji. W 2021 roku rząd zdecydował się na podwyższenie wybranych stawek oraz wprowadzenie nowych opłat. Oto najważniejsze informacje:

 • Rząd obniżył również wysokość ulgi abolicyjnej do 1360 zł. Oznacza to, że podatnicy uzyskujący przychody zagraniczne będą zobowiązani do dopłacenia podatku również w Polsce.
 • Rząd wprowadził również podatek CIT od spółek komandytowych i jawnych, co skutkuje obowiązkiem zapłacenia podwójnego podatku przez wspólników będących osobami fizycznymi.
 • W 2021 roku to również wprowadzenie wyższych podatków od nieruchomości. Ostateczne stawki zależą jednak od decyzji gmin.
 • Nowa opłata od środków transportu dla właścicieli samochodów o masie wyższej niż 3,5 tony.
 • Podatek od cukru obowiązujący w przypadku napojów słodzonych dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną, nabywających napoje słodzone w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zamawiających napoje, których skład jest częścią umowy.
 • Podatek od cukru wynosi maksymalnie 1,20 zł na 1 litr napoju. Wysokość opłaty składa się z dwóch części. Pierwsza to stała wynosząca 50 gr na litr napoju, który zawiera do 5 g cukru lub co najmniej jedną substancję słodzącą w 100 ml napoju. Druga to zmienna, doliczana za każdy gram cukru powyżej limitu 5 g na 100 ml napoju. Wynosi 5 gr za każdy litr.
 • Podatek od małpek, czyli napojów alkoholowych w butelkach o pojemności poniżej 300 ml, dotyczy przedsiębiorców prowadzących hurtową dystrybucję alkoholu. Wynosi maksymalnie 25 zł od 300 ml stuprocentowego alkoholu.
 • Opłata mocowa dotyczy klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Jest naliczana od 7 do 22 w dni robocze. Stawka jest naliczana miesięcznie i zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej. Maksymalna opłata dla gospodarstw domowych wynosi 10,46 zł na miesiąc w przypadku zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych