PIT-WZ – czy fiskus może wyręczyć podatnika w...
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT-WZ – czy fiskus może wyręczyć podatnika w rozliczeniu jego należności w 2019?

  

Kiedy można złożyć wniosek PIT-WZ?

Powstanie formularza PIT-WZ wprowadziło zmiany na płaszczyźnie składania wniosków PIT-12. Deklaracje te służyły przeniesieniu obowiązku wyliczenia należnego podatku z pracownika na pracodawcę. Obecnie działająca usługa PIT-WZ umożliwia zlecenie tego zadania swojemu urzędowi skarbowemu.

Podatnik może złożyć deklarację PIT-WZ w celu rozliczenia należności podatkowych powstałych w 2018 roku. Rezultatem takiej decyzji będzie przesłanie zainteresowanemu wstępnie uzupełnionego formularza za miniony rok podatkowy. Tak opracowana deklaracja zostanie mu dostarczona nie wcześniej niż 15 marca 2019 roku. Po zapoznaniu się z wygenerowanym wnioskiem, podatnik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia otrzymanej deklaracji. Jeśli nie podejmie on jednak żadnych działań, deklaracja zostanie zaakceptowana bez ponownego zasygnalizowania.

  

Prawa podatnika składającego PIT-WZ

Osoba, decydująca się na rozliczenie przy pomocy urzędu skarbowego, ma prawo do:

  • wystąpienia z wnioskiem o uznanie za rodzica samotnie wychowującego dziecko lub o wspólne opodatkowanie z małżonkiem,
  • rozliczenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, wynikłych z lokalizacji miejsca pracy względem miejsca zamieszkania, bądź ceny imiennych biletów okresowych, których wartość wykracza poza koszty ryczałtowe,
  • korzystania z ulgi prorodzinnej,
  • korzystania z ulgi rehabilitacyjnej,
  • odliczenia 1% podatku na poczet wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Urząd skarbowy może uzupełnić deklarację o należne ulgi, wynikające z posiadanych już przez siebie informacji (dotyczących członków rodziny bądź stanu zdrowia). Składając PIT-WZ, należy liczyć się z faktem, iż nie zostaną tam wpisane odliczenia z tytułu m. in. ulgi na internet czy ulgi na leki.

  

PIT-WZ nie może być złożony w sytuacji, w której podatnik posiada inne źródła przychodów, niż te rozliczane przy pomocy płatnika-pracodawcy. Jeśli wskutek pomyłki złożył on deklarację PIT-WZ, powinien on odrzucić otrzymany wniosek i uzupełnić deklarację samodzielnie. Podatnik nie musi decydować się na złożenie formularza PIT-WZ do swojego urzędu skarbowego. Obowiązującą go deklarację może uzupełnić i złożyć samodzielnie, dostarczając ją osobiście, pocztą tradycyjną, lub przez internet, wykorzystując do tego dedykowane narzędzia, takie jak program PIT.

Oferowany program posiada wszystkie funkcje, jakie potrzebne są do samodzielnego rozliczenia PIT. Z jego pomocą uzupełnić można nie tylko niezbędną deklarację, lecz również wszystkie potrzebne załączniki. Program uwzględnieni też należne podatnikowi ulgi i odliczenia, w rezultacie oszczędzając jego pieniądze i czas.

  

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także