Rozliczanie roczne za 2019 przez przedsiębiorców –...
http://sxc.hu/
Podatnik.Info

Rozliczanie roczne za 2019 przez przedsiębiorców – jakie załączniki są potrzebne?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jest to istotne, bo jego brak spowoduje konieczność złożenia korekty do urzędu skarbowego. Jednoosobowa działalność gospodarcza − rozliczenie roczne uzupełnij o odpowiednie załączniki. Oto przykłady najważniejszych z nich. 

 

Działalność gospodarcza − jaki PIT?


Kiedy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie rozliczasz się na podstawie PIT-37, jak w przypadku, kiedy podatek dochodowy odprowadza za Ciebie płatnik. Jako przedsiębiorca możesz rozliczyć podatek dochodowy za rok 2019, składając następujące zeznanie podatkowe:


  • PIT-36, jeśli wybierasz rozliczenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych na podstawie skali podatkowej (od 2019 roku stawki podatku dochodowego wynoszą 17% i 32%, lecz w rozliczeniu za 2019 roku pierwsza stawka wynosić będzie wyjątkowo 17,75%),

  • PIT-36L, jeśli uzyskujesz przychody opodatkowane podatkiem liniowym (stawka podatku to niezależnie od dochodu 19%),

  • PIT-28, jeśli rozliczasz się, stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka podatku różni się w zależności od branży i waha się od 2% do 20%),

  • PIT-16A, jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej.


PIT z działalności gospodarczej − załączniki i ulgi


Warto dodać, że w zależności od rodzaju deklaracji i formy opodatkowania dobierasz do niej odpowiednie załączniki takie jak: PIT/BPIT/OPIT/DPIT/MPIT/Z.


Przedsiębiorcy składający zeznanie podatkowe, mogą też korzystać z ulg i odliczeń. Pamiętaj jednak, że jeśli stosujesz podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to nie możesz korzystać ze wszystkich ulg podatkowych, np. ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na dziecko czy ulgi za Internet.


Przedsiębiorcy mogą też korzystać z ulg i odliczeń. Musisz jednak pamiętać, że jeśli stosujesz podatek liniowy lub kartę podatkową to nie skorzystasz z niektórych ulg, takich jak ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko czy ulga za internet. Z kolei, jeśli rozliczasz się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie skorzystasz z ulgi z tytułu wychowywania dzieci i ulgi na nowe technologie. 


PIT: działalność gospodarcza – załącznik PIT/B


Jeśli jesteś przedsiębiorcą i rozliczasz się przy pomocy PIT-36 z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub PIT-36L, korzystając z 19-procentowego podatku liniowego, musisz pamiętać o załączniku PIT/B. Zawrzesz w nim informacje o wysokości dochodu lub straty z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Załącznik ten powinieneś uzupełnić na podstawie danych z Księgi Przychodów i Rozchodów przedsiębiorstwa.


PIT/B wpiszesz informacje dotyczące:


  • spółki cywilnej lub osobowej, w której jesteś wspólnikiem,

  • działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie,

  • wartości przychodów i kosztów z tytułu działalności.


PIT: działalność gospodarcza − załącznik PIT/Z  do kredytu podatkowego


PIT/Z to załącznik obowiązujący przedsiębiorców korzystających z tzw. kredytu podatkowego. Należy dodać, że załącznik ten składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36 i PIT-36L. Dołącza się go w roku podatkowym, w którym nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy oraz w latach kolejnych, w których spłacasz ratę kredytu. 


PIT: działalność gospodarcza − PIT/D do ulg budowlanych


PIT/D to załącznik składany do takich deklaracji, jak PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Znajdują się w nim informacje dotyczących ulg budowalnych, które zostały wycofane z katalogu ulg podatkowych, ale mimo to, niektórzy podatnicy nadal są do nich uprawnieni. Warto dodać, że osoby pozostające w związku małżeńskim zawsze wypełniają jeden formularz PIT/D, niezależnie od tego, czy składają zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego razem, czy osobno. 


PIT przedsiębiorcy rozliczającego dochody niepełnoletniego dziecka

Niektóre z dochodów niepełnoletniego dziecka podlegają opodatkowaniu wraz z dochodami rodziców – dotyczy to też przedsiębiorców. Można je rozliczyć, składając PIT-36, PIT-36L i PIT-37. W tym celu należy dołączyć załącznik PIT/M. Dotyczy to pieniędzy uzyskanych z:


  • najmu lub dzierżawy,

  • praw majątkowych,

  • rent krajowych i zagranicznych.


Dochody pieniężne uzyskiwane z pracy i niektórych stypendiów nie są brane pod uwagę we wspólnym rozliczeniu. 


PIT: działalność gospodarcza − załącznik PIT/O

Rozliecznie PIT przedsiębiorcy może zawierać ulgi i odliczenia pomniejszające podstawę opodatkowania, jak i naliczony podatek. Załącznik PIT/O może być dodawany do deklaracji PIT-37 (który co do zasady nie dotyczy przedsiębiorców), PIT-36 oraz PIT-28. 


Na załączniku PIT/O ująć możesz wydatki na Internet, wydatki z tytułu szkolenia uczniów lub zatrudnienie w celu  przygotowania zawodowego. Składając zeznanie podatkowe możesz także odliczyć darowizny, np. na cele charytatywno-opiekuńcze prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, darowizny na cele edukacji zawodowej, darowizny na cele pożytku publicznego czy też na cele krwiodawstwa. 


Bardzo często w załącznik PIT/O uzupełnia się, aby otrzymać ulgę z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne i związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. 


W przypadku wspólnego rozliczenia, odliczeń dokonuje się na jednym załączniku PIT/O, w oddzielnych rubrykach. Pamiętaj, że zeznanie podatkowe powinno zawierać tyle załączników PIT/O, ile darowizn dokonujesz w danym roku podatkowym. To właściwy sposób, jak rozliczyć podatek dochodowy.


Na PIT/O wypełniasz także wprowadzoną w 2019 roku ulgę termomodernizacyjną. Dotyczy ona właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych, w których realizowana jest modernizacja systemu ocieplenia domu. Od dochodu odlicza się wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z tym przedsięwzięciem. 


Możliwość skorzystania z ulg umieszczonych na formularzu PIT/O nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się liniowo poprzez PIT-36L.


  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
E-deklaracje w roku podatkowym 2021/ 2022