Podatek od dywidendy – co musisz wiedzieć?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od dywidendy – co musisz wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co to jest podatek od dywidendy. Jaki PIT należy złożyć, by rozliczyć zyski ze spółki? Na te pytania odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Co to jest podatek od dywidendy?

Na początku warto wyjaśnić, czym jest podatek od dywidendy i kogo obowiązuje. Zakładając spółkę kapitałową, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, należy zadeklarować kapitał zakładowy. Jest to wartość majątku zgromadzonego w chwili założenia spółki, która stanowi podstawę finansową oraz zabezpieczenie dla wierzycieli. Mogą to być udziały lub akcje reprezentujące wkład konkretnych wspólników.

Dywidenda stanowi aktywa wypłacane wspólnikom w zamian za udzielenie kapitału. Zazwyczaj przybiera formę pieniężną, ale może być również rzeczowa. Spółka musi posiadać zdolność do zrealizowania takiej operacji bez naruszenia równowagi finansowej. Dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, kiedy sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Jeżeli spółka nie odnotowała zysku, zaliczka na poczet dywidendy podlega zwrotowi.

Wysokość podatku zależy od kwoty wypłaconej danemu akcjonariuszowi lub udziałowcowi. Dywidenda nie może przekroczyć zysku za ostatni rok obrotowy, który zostanie powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych przeznaczone do podziału.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskane z tego udziału.

Oznacza to, że dywidendy można sklasyfikować jako przychody z kapitałów pieniężnych, co wpływa na sposób rozliczenia z urzędem skarbowym. Przychód z tytułu dywidend powstaje w chwili ich faktycznego otrzymania. Dochodem są więc nie dywidendy należne, a wypłacone.

Każde źródło przychodów jest objęte obowiązkiem rozliczenia z urzędem skarbowym. W efekcie wielu podatników pyta o to, ile wynosi i kiedy należy opłacić podatek od dywidendy. Wypłatę zysków obejmuje podatek w wysokości 19%.

Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia należności wobec urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 15 lutego 19912 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86). Jak prezentuje się zatem zależność dywidenda a PIT? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje oraz kryteria, jakie należy spełnić.

Dywidenda a PIT – co musisz wiedzieć?

Akcjonariusze oraz udziałowcy mogą skorzystać ze zwolnienia dywidendy z podatku dochodowego. Aby jednak uzyskać taką możliwość, należy spełnić szereg warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Prezentują się one następująco:

 • spółka wypłacająca przychody z udziału w zyskach osób prawnych musi mieć siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • spółka uzyskująca przychody z udziału w zyskach osób prawnych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania w Polsce, w kraju UE lub EOG,
 • spółka, o której mowa w pkt 2 posiada nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 • spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

 Oprócz powyżej wymienionych warunków należy pamiętać także o dodatkowym kryterium, jakim jest posiadanie udziałów w spółce wypłacającej należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy spółka osiągnęła już stan posiadanych udziałów na poziomie minimum 10%.

Podatek od dywidendy będzie obowiązywał również w przypadku powstania sprzeczności w danych okolicznościach z przedmiotem lub zwolnienie staje się głównym celem, a także jednym z głównych celów dokonania transakcji oraz innej czynności albo wielu transakcji, lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

W kontekście zależności dywidenda a PIT należy również podkreślić, że jeżeli spółka pobrała wcześniej podatek od wypłaconych środków, podatnik nie wykazuje ich w zeznaniu rocznym.

Może Cię również zainteresować artykuł: Podatek od zysków giełdowych

Podatek od dywidendy – jaki PIT?

Wiemy już, kiedy należy opłacić podatek od dywidendy. Jaki PIT muszą złożyć osoby wypłacające oraz uzyskujące przychód z tego źródła? Na początku należy podkreślić, że dywidendy nie uwzględnia się w zeznaniu rocznym, a także nie łączy z zyskami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej. W celu rozliczenia należy skorzystać z odrębnych formularzy PIT. Ponadto warto podkreślić, że jeżeli została wypłacona dywidenda, podatek powinna opłacić spółka.

Obecnie obowiązują dwie deklarację PIT-8AR oraz CIT-6R. Pierwsza dotyczy dywidendy wypłaconej osobie fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W deklaracji PIT-8AR należy uwzględnić kwotę dywidendy oraz wysokość pobranego podatku.

CIT-6R dotyczy środków wypłacanych dla osób prawnych z siedzibą w Polsce. Nie należy w takim przypadku wykazywać dywidendy w formularzu CIT-8 oraz innych deklaracjach.

Termin składania deklaracji przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Wielu podatników ma wątpliwości, czy muszą złożyć do urzędu skarbowego specjalną deklarację, jeżeli to im została wypłacona dywidenda. Podatek oraz odpowiedni formularz powinny zostać dostarczone przez płatnika, czyli spółkę wypłacającą dywidendę. Osoba prawna lub fizyczna otrzymuje dywidendę w kwocie zmniejszonej o wysokość pobranego podatku. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zostaną spełnione wszystkie wymienione wcześniej kryteria zwolnienia.

Podsumowanie: Podatek od dywidendy – jaki PIT złożyć, zwolnienia i obowiązki

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczenia podatku od dywidendy z urzędem skarbowym.

 • Dywidendy są przychodami z kapitałów pieniężnych, co wpływa na sposób ich rozliczenia z urzędem skarbowym. Przychód powstaje w chwili ich faktycznego otrzymania.
 • Podatek od dywidendy to opodatkowanie przychodów w postaci dywidend, czyli aktywów wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych w zamian za ich wkład kapitałowy.
 • Podatek od dywidendy wynosi 19%, jednak istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.
 • Aby uniknąć opodatkowania dywidend, udziałowcy muszą spełnić szereg warunków, takich jak udział w spółce wypłacającej dywidendy przez okres dwóch lat oraz posiadanie co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki.
 • Osoby otrzymujące dywidendy nie muszą składać dodatkowych deklaracji w urzędzie skarbowym.
 • Obowiązkiem płatnika jest pobranie podatku i wypłacenie środków w kwocie pomniejszonej o zaliczkę.
 • Spółka wypłacająca dywidendy musi dostarczyć odpowiedni formularz i dokonać odprowadzenia podatku od dywidendy, chyba że otrzymujący dywidendę kwalifikuje się do zwolnienia z podatku.
 • Spółki muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą odpowiednich formularzy PIT (PIT-8AR dla osób fizycznych i CIT-6R dla osób prawnych).
 • Deklaracje dotyczące podatku od dywidendy należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Jeżeli masz dodatkowe wątpliwości dotyczące rozliczenia podatku od dywidendy, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik darmowego programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru finansów, prawa podatkowego czy księgowości. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji podatkowych zapewniamy trzy rozwiązania, które umożliwią dopełnienie formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!