Rozliczenie dotacji mój prąd w PIT – sprawdź, co...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Rozliczenie dotacji mój prąd w PIT – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czy dotacja Mój Prąd jest opodatkowana? Jak przeprowadzić rozliczenie dotacji Mój Prąd w PIT? Na te pytania odpowiadają eksperci Poddatnik.info!

Spis treści:

Czy dotacja Mój Prąd jest opodatkowana?

Mój Prąd to program, który umożliwiał uzyskanie refundację inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego celem było zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Dotacja obejmuje wszystkie wydatki poniesione do dnia złożenia wniosku przez wnioskodawców. Może obejmować: instalację fotowoltaiczną, magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh oraz systemy zarządzania energią domową. Dotacja Mój Prąd przysługuje osobom, które:

 • wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby,
 • mają zawartą umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
 • rozliczają się w systemie net-billing.

Wnioskodawcy mogą otrzymać dotację obejmującą do 50% kosztów kwalifikowanych, jeżeli rozliczają się w systemie:

 • net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.),
 • opustów, tzw. net-metering, pod warunkiem, że nie korzystają z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej lub przejdą na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Maksymalna kwota łącznego dofinansowania wynosi w tym przypadku 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Dotację obejmującą do 50% kosztów kwalifikowanych mogą również otrzymać wnioskodawcy:

 • rozliczający się w systemie opustów tzw. net-metering,
 • korzystający z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd,
 • przechodzący na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

W takim przypadku można otrzymać maksymalnie 17 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Nic więc dziwnego, że wśród potencjalnych beneficjentów pojawiają się wątpliwości czy dotacja Mój Prąd jest opodatkowana. Celem rządu było zachęcenie jak największej liczby podatników do realizacji prac termomodernizacyjnych. Podjęto więc decyzję o maksymalnym uproszczeniu formalności, co zaowocowało całkowitym zwolnieniem dofinansowania z podatku dochodowego.

Oznacza to, że cała kwota pozostaje do dyspozycji podatnika. Nie trzeba uwzględniać go jako przychodu w rozliczeniu deklaracji podatkowej. Musi znaleźć się w niej jednak informacja o kwocie dofinansowania. Poniżej wyjaśniamy, jak powinno prezentować się rozliczenie dotacji Mój Prąd w PIT.

Jak rozliczyć dotację Mój Prąd?

Jak wspomnieliśmy, dotacja Mój Prąd nie jest opodatkowana, ale każdy podatnik ma obowiązek uwzględnienia jej w deklaracji podatkowej. Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W zeznaniu PIT znajdują się rubryki odpowiadające za różne źródła przychodów. Obejmują one zarówno wynagrodzenia ze stosunku pracy, jak i umowy cywilnoprawne czy też „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4”.

To właśnie ta ostatnia rubryka za rozliczenie dotacji Mój Prąd w PIT. Podatnik musi uwzględnić w tym miejscu kwotę otrzymanej dotacji. W przypadku deklaracji PIT-37 znajduje się w sekcji E.1. Dochody/straty podatnika – pola, 78, 71, 82. Jeżeli podatnik składa deklarację PIT-36, wówczas należy uwzględnić kwotę dofinansowania w sekcji E.1. Dochody/straty podatnika – „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 9 (w tym emerytury – renty z zagranicy)” – pola 124, 129 oraz 130.

Ponadto osoby korzystające z dotacji, które chcą rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, muszą uwzględnić w deklaracji PIT również poniesione wydatki. W przypadku PIT-37 jest to kolumna „Koszty uzyskania przychodu” w sekcji E.1. Dochody/starty podatnika – pole 112. Jeżeli podatnik składa deklarację PIT-36, wówczas należy uwzględnić kwotę wydatków w polu 125.

Sprawdź więcej informacji na ten temat w artykule: Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku?

Prawidłowe rozliczenie dotacji Mój Prąd w PIT będzie zakończone dopiero po uwzględnieniu kwoty wydatków wraz z fakturami potwierdzającymi wydatki w załączniku PIT/O – informacja o odliczeniach.

Dotacja Mój Prąd i ulga termomodernizacyjna – najważniejsze informacje

Znamy już najistotniejsze aspekty dotyczące zależności dotacja Mój Prąd a rozliczenie PIT 2023/2024. Warto jednak zwrócić uwagę także na warunki rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki niej można znacząco obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego. Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego – także w zabudowie szeregowej czy też bliźniaczej.  W tym akapicie tłumaczymy, o czym należy pamiętać w momencie korzystania w ulgi termomodernizacyjnej, jeśli pobrało się dotację z programu Mój Prąd.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Z odliczenia mogą skorzystać osoby uzyskujące dochody podlegające:

 • opodatkowaniu według skali podatkowej,
 • opodatkowaniu podatkiem liniowym lub
 • opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym.

Jeżeli wydatki były opodatkowane VAT-em, wówczas należy odliczyć kwotę wraz z tym podatkiem. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podatnik uwzględni te wydatki w ramach odliczenia na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Może się zdarzyć, że dochód podatnika jest za niski, by odliczyć wszystkie wydatki poniesione w związku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. W takim przypadku istnieje możliwość odliczenia pozostałej kwoty w kolejnych latach. Warto jednak podkreślić, że podatnik nie może odliczać kosztów dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy posiadać faktury wystawione przez czynnego podatnika VAT. Podstawą odliczenia może być także faktura zawierająca podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot państwa członkowskiego UE.

Podsumowanie: Rozliczenie dotacji Mój Prąd – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie dotyczące zależności dotacja Mój Prąd a rozliczenie PIT 2023/2024.

 • Czy dotacja Mój Prąd jest opodatkowana? Nie. Rząd zwolnił z podatku dochodowego dotację Mój Prąd, aby zachęcić jak największą liczbę podatników do skorzystania z tego rozwiązania i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Jak rozliczyć dotację Mój Prąd? Kwota dotacji Mój Prąd powinna być uwzględniona w deklaracji PIT w sekcji Dochody/straty podatnika. Należy wpisać odpowiednią kwotę w wierszu odpowiadającym za inne źródła dochodu, jakie może uzyskiwać podatnik.
 • Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy pamiętać także o uwzględnieniu kwoty wydatków w kolumnie odpowiadającej za koszty uzyskania przychodu.
 • Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochód jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym lub podatkiem na zasadach ogólnych.
 • Maksymalna kwota ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł. Jeżeli podatnik ma za niski dochód, by odliczyć pełną kwotę, wówczas może skorzystać z odliczenia pozostałych wydatków w 6 kolejnych następujących po sobie latach.
 • Wydatki związane z inwestycją termomodernizacyjną należy uwzględnić w załączniku PIT/O oraz udokumentować fakturą.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z rozliczeniem dotacji Mój Prąd, możesz skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów. Każdy użytkownik darmowego programu Podatnik.info ma możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, prawa podatkowego lub finansów. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji PIT możesz skorzystać z trzech sposobów, które ułatwią Ci dopełnienie formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z bezpłatnego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.