Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku? Zapytaj...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku? Zapytaj eksperta!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

Fotowoltaika – odliczenie od podatku

Ulga na fotowoltaikę 2023/2024

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – o tym pamiętaj!

Jak rozliczyć koszty fotowoltaiki w PIT-37 w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Fotowoltaika – odliczenie od podatku

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprezentował raport dotyczący Rynku fotowoltaiki w Polsce 2023. Według ekspertów śledzących trendy z branży OZE, Polska odnotowała największy przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Już od dwóch lat obserwuje się niesłabnący trend na realizację inwestycji w PV.

Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale również osób fizycznych. Rząd wspiera takie przedsięwzięcia poprzez udostępnianie dotacji oraz preferencyjnych warunków podatkowych.

Odliczenie od podatku fotowoltaiki to przywilej, z którego możesz skorzystać w przypadku zamontowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jeżeli podjąłeś taką decyzję, musisz wiedzieć, jakie warunki spełnić, by móc w pełni skorzystać z ulgi. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zanim dowiemy się, jak odliczyć fotowoltaikę od podatku, sprecyzujmy najpierw, kto może to zrobić.

jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku

Warunki, jakie musi spełniać podatnik, są określone w art. 26h ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy. Wynika z nich jasno, że na odliczenie od podatku fotowoltaiki mają szansę właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dodatkowo musisz pamiętać, że ulgę termomodernizacyjną możesz uwzględnić, jeżeli rozliczasz się według:

 • skali podatkowej,
 • podatku liniowego lub
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli spełniasz te warunki, przysługuje Ci ulga termomodernizacyjna. Fotowoltaika jest inwestycją, która wiąże się z wieloma kosztami. Nie wszystkie będziesz mógł jednak uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym.

Ulga na fotowoltaikę 2023/2024 obejmuje wydatki poniesione w roku podatkowym na:

 • materiały budowlane,
 • urządzenia oraz
 • usługi

związane z realizowanymi pracami termomodernizacyjnymi. Jeżeli na dachu Twojego domu pojawiła się fotowoltaika, odliczenie od podatku będzie możliwe w ciągu 3 kolejnych lat od dnia poniesienia pierwszego wydatku.

jak odliczyć fotowoltaikę od podatku

Czy to wystarczy, by przysługiwała Ci ulga termomodernizacyjna? Fotowoltaika na dachu gospodarstwa domowego nie oznacza, że właścicielowi przysługuje odliczenie. Istnieje również wymóg ukończenia inwestycji. Możesz skorzystać z preferencyjnych warunków, jeżeli zakończyłeś inwestycję w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym pojawił się pierwszy wydatek.

Zanim przejdziemy do tego, jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku, należy wspomnieć o maksymalnej kwocie odliczenia. Wynosi ona 53 000 zł. Limit dotyczy odliczenia od dochodu wszlkich wydatków poniesionych podczas wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik.

Ulga na fotowoltaikę 2023/2024

Ulga na fotowoltaikę 2023/2024 cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ przez ostatnie 2 lata możemy obserwować ogromny boom na instalacje PV. Dlatego też wśród naszych czytelników pojawia się coraz więcej pytań dotyczących rozliczenia tej inwestycji. Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku? Jaki wpływ na prawo do tego przywileju mają dotacje?  Odpowiadamy!

Pytanie: 1. Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku?

Odpowiedź:

Jedno z często zadawanych pytań przez podatników brzmi: jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku. Odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom prosta. Podstawową zasadą, o której musisz pamiętać, jest udokumentowanie wydatków. Bez tego nie będziesz w stanie ustalić i potwierdzić rzeczywistej wysokości kosztów.

Pamiętaj! Możesz również udokumentować wydatki do 450 zł brutto paragonem fiskalnym z numerem NIP.

Jeżeli realizujesz inwestycję, jaką jest fotowoltaika, odliczenie od podatku wydatków musisz uwzględnić w części B, pozycja 33 załącznika PIT/O, czyli wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jeżeli zapłaciłeś kwotę brutto i nie odliczyłeś wcześniej podatku od towarów i usług, ulga termomodernizacyjna obejmuje również VAT.

Co ważne, jeżeli posiadasz małżeńską wspólność majątkową, możesz uwzględnić w deklaracji również wydatki małżonka (PIT/O, część B, pozycja 34). Pamiętaj, że w formularzu mogą pojawić się koszty poniesione w roku podatkowym, za który składasz deklarację!

Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku, jeżeli nie osiągnąłeś wystarczającego dochodu? Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje Ci przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym odnotowano pierwszy wydatek.

jak odliczyć fotowoltaikę od podatku


Pytanie 2. Czy jeśli skorzystam z dotacji w programie Mój Prąd 3.0, będę również mógł odliczyć fotowoltaikę w zeznaniu PIT?

Odpowiedź:

Program Mój Prąd 3.0 umożliwia osobom fizycznym skorzystanie z dotacji w wysokości nawet 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie wyższej niż 3 000 zł. Ta część wydatków nie podlega odliczeniu od podatku. Możesz jednak uwzględnić w swoim rozliczeniu pozostałe koszty sfinansowane z własnych środków. Mówi o tym szczegółowo ustawa o PIT. Dotyczy to nie tylko dotacji w programie Mój Prąd 3.0, ale również kosztów zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Przykład: Jeżeli podatnik wydał na realizację inwestycji 18 000 zł i skorzystał z dotacji w wysokości 3 000 zł, nadal może odliczyć ulgę termomodernizacyjną w wysokości 15 000 zł.

Uwaga! Do własnych środków zalicza się również kredyt lub pożyczka, którą spłaca podatnik.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozliczenia dotacji Mój Prąd w zeznaniu PIT, przeczytaj nasz artykuł!

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – o tym pamiętaj!

Na podstawie pytań, które zadawali użytkownicy programu Podatnik.info, możemy zdefiniować dwa podstawowe problemy:

 • brak wiedzy na temat sposobu uwzględniania wydatków związanych z fotowoltaiką w deklaracji oraz
 • zasad odliczania dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych.

Powyższe informacje powinny pomóc Ci w rozwianiu wszelkich wątpliwości. Pamiętaj, że uzyskane dofinansowanie nie powoduje utraty prawa do ulgi termomodernizacyjnej. Zwróć uwagę na dokumentowanie wydatków i nie zapomnij o wypełnieniu pozycji 33 i 34 w części B załącznika PIT/O.

Do uzyskania zwrotu z podatku za fotowoltaikę konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczenia, podatnik może odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź też od przychodu (ryczałt). W przypadku czynnych podatników VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto. Z kolei pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto.

Pamiętaj! W zeznaniu podatkowym za rok 2023 możesz odliczyć koszty poniesione od 2020 roku. Z kolei wydatki z tego roku uwzględnisz maksymalnie w formularzu za rok 2026. Wyjątkiem jest brak dochodu w tym czasie. Jeżeli tak się stanie, dostaniesz kolejne 3 lata na odliczenie ulgi.

jak odliczyć fotowoltaikę od podatku

Podsumowanie: Jak odliczyć koszty fotowoltaiki? Najważniejsze informacje

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące rozliczania ulgi podatkowej.

 • Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Takie prawo mają podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia, usługi związane z termomodernizacją budynku.
 • Pamiętaj o wymogu ukończenia instalacji w ciągu 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł. Limit dotyczy wszystkich prac termomodernizacyjnych budynków, których właścicielem jest podatnik.
 • Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, które należy dołączyć do deklaracji. Koszty należy uwzględnić w części B, pozycja 33 i 34 załącznika PIT/O. Pamiętaj, że odliczeniu podlega również podatek VAT.
 • Masz za niski dochód, by odliczyć całą ulgę termomodernizacyjną? Możesz skorzystać z niej w ciągu 6 lat od końca roku, w którym poniesione pierwsze koszty związane z inwestycją.
 • Odliczeniu nie podlegają koszty pokryte z dofinansowania pochodzącego ze źródeł zewnętrznych. Możesz odliczyć wyłącznie wydatki sfinansowane ze własnych środków. Może być to również pożyczka lub kredyt.
 • Pamiętaj! Nie odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej żadnego wydatku, który został Ci zwrócony w jakiejkolwiek formie.
 • Jeżeli masz dodatkowe pytania, wystarczy pobrać program Podatnik.info i założyć konto. Nasi eksperci pozostają do dyspozycji użytkowników. Możesz zadać im bezpłatnie dowolne pytanie.

Jak rozliczyć koszty fotowoltaiki w PIT-37 w ramach ulgi termomodernizacyjnej

W programie do PIT od podatnik.info to nic prostrzego - wystarczy wejść na stronę www.podatnik.info/program-do-pit następnie pobrać bądź uruchomić online. Wybrać stosowne rozliczenie np. Rozlicz PIT-11, na ekranie z ulgami wybrać  

Program Podatnik Info informuje nas, że załącznik PIT/O  na którym będzie rozliczana ulga za fotowoltaikę zostanie dodany do głównego formularza na którym będziemy rozliczać przychody, Następnie przechodzimy dalej aż do pytania o wysokość ulgi. Na poniższym ekranie klikamy w pole Kwota wydatków, po jej naciśnięciu pojawi nam się okienko w którym wpisujemy kwotę za fotowoltaikę. PAMIĘTAJ Kwota odliczenia za 2024 rok nie może przekroczyć limitu 53000 zł.

Na formularzu PIT-37 kwota z ulgi termomodernizacyjnej pojawi się na stronie 3 w polu 112 oraz na PIT/O na stronie 1 w polu 33 dla podatnika. Jeżeli wszystko się zgadza można przejść dalej i z powodzeniem wysłać PIT do Ministerstwa Finansów.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!