Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zasady wprowadzone przez rząd ograniczają jednak grupę rzeczywistych beneficjentów świadczenia. Na czym polega to rozwiązanie? Kto będzie mógł z niego skorzystać i na jakich zasadach? Kiedy zostaną zrealizowane pierwsze wypłaty? Odpowiadają eksperci Podatnik.info.

Spis treści:

Babciowe 2024 – już niedługo wejdzie w życie?

Rząd przygotował rozwiązania, które wspierają rodziców w aktywności zawodowej. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy „Aktywny rodzic” już 9 kwietnia 2024 roku. Możemy więc spodziewać się, że konkretne rozwiązania wejdą w życie jeszcze w tym roku. Wśród zakładanych rozwiązań pojawiło się babciowe 2024, czyli wsparcie finansowe, które znacznie ułatwi zapewnienie opieki dzieciom i kontynuowanie aktywności zawodowej rodzicom po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Projekt ustawy zakłada kompleksową pomoc rodzicom poprzez zapewnienie różnych form wsparcia. Beneficjenci będą mogli dopasować rozwiązanie do swoich potrzeb oraz aktualnej sytuacji życiowej. Projekt ma być rozwiązaniem problemu związanego z trudnościami w powrocie do aktywności zawodowej przez rodziców dzieci w wieku od 2 do 3 lat. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wśród dostępnych rozwiązań pojawią się także te skierowane do osób decydujących się na pozostanie z dzieckiem w domu.

Projekt ustawy „Aktywny rodzic” przewiduje trzy warianty wsparcia. Każdy rodzic może wybrać jedno z następujących rozwiązań: „aktywnie w żłobku”, „aktywnie w domu” oraz „aktywni rodzice w pracy”. Jeżeli sytuacja beneficjentów zmieni się w trakcie korzystania z danego rozwiązania, można przejść z jednego wariantu na drugi. Ponadto rodzice będą mogli pobierać jednocześnie świadczenie 800+.

„Aktywnie w żłobku” to świadczenie, które zostało skierowane do rodziców dzieci korzystających ze żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Świadczenie wynosi do 1 500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1 900 zł na dziecko z niepełnosprawnościami. Z rozwiązania „Aktywnie w domu” mogą korzystać rodzice decydujący się na pozostanie w domu. Mogą otrzymać 500 zł przez 24 miesiące na każde dziecko.

Ostatnim z rozwiązań, czyli „aktywni rodzice w pracy”, jest potocznie nazywane babciowe. Zasady wprowadzone przez rząd mówią jasno, kto i kiedy może skorzystać z takiego wsparcia. Grupę beneficjentów można zdefiniować jako rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, aby się rozwijać i zarabiać, ale chcą zapewnić swojemu dziecku indywidualną opiekę. Szczegółowe zasady określające możliwość skorzystania z tego rozwiązania prezentujemy poniżej.

Babciowe – zasady

Babciowe 2024 to zapowiadane już w kampanii wyborczej wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą się rozwijać i kontynuować karierę zawodową. Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” jest skierowane do beneficjentów spełniających przede wszystkim warunek posiadania dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Babciowe 2024 będzie wynosiło 1 500 zł miesięcznie. Okres pobierania świadczenia wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Co ważne, ze świadczenia „aktywni rodzice w pracy” mogą korzystać nie tylko matka lub ojciec, ale również:

 • opiekunowie faktyczni dziecka, czyli osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem – dotyczy to między innymi przysposobienia,
 • osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub prowadzące rodzinny dom dziecka.

Beneficjenci muszą spełniać również warunek zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Będą to zarówno polscy obywatele, jak i cudzoziemcy spełniający szczegółowo warunki omówione w projekcie ustawy.

Jeżeli beneficjenci posiadają dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, świadczenie będzie wynosiło 1900 zł miesięcznie.

Środki pobierane przez rodziców mogą być przeznaczone na sfinansowanie opieki sprawowanej przez babcię (stąd nazwa babciowe) czy też niani. Jeżeli rodzice dziecka podpiszą z jego babcią umowę uaktywniającą, wówczas państwo będzie opłacało składki do wysokości podstawy nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co spowoduje wzrost emerytury w wyniku waloryzacji.

Warto również podkreślić, że za osobę aktywną zawodową uznaje się osobę:

 • podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
 • pobierającą w trakcie zatrudnienia zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • osobę podlegającą z mocy ustawy ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników albo na wniosek ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy.

Babciowe 2024 nie będzie przysługiwało jednak osobie przebywającej na urlopie wychowawczym, a także osobie, która zawiesiła pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ponadto warunek aktywności zawodowej dotyczy każdej z osób sprawującej opiekę wspólną nad dzieckiem. Ustawodawca wprowadził również minimalny próg, od którego muszą być opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wynosi on:

 • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie ustalania prawa do świadczenia,
 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie ustalania prawa do świadczenia w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wiemy już, jakie zasady należy spełniać, aby otrzymać świadczenie. Wśród najczęściej zadawanych pytań przez beneficjentów pojawia się również to, kiedy babciowe 2024 wejdzie w życie.

Kiedy babciowe 2024?

Zgodnie z obietnicami rządu, świadczenia z projektu „Aktywny rodzic” powinny zostać wprowadzone w pierwszych 100 dniach nowej władzy. Najnowsze informacje wskazują jednak, że wsparcie wejdzie w życie w trzecim kwartale 2024 roku. Pierwsze wypłaty babciowego mają trafić do beneficjentów od 1 października 2024 roku.

Podsumowanie: Babciowe 2024 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu projekt ustawy „Aktywny Rodzic” w dniu 9 kwietnia 2024 roku.
 • Projekt wprowadza rozwiązania, które mają na celu wspieranie rodziców aktywnych zawodowo w wychowywaniu małych dzieci poprzez wsparcie finansowe.
 • Projekt zakłada trzy warianty wsparcia: „aktywnie w żłobku”, „aktywnie w domu” oraz „aktywni rodzice w pracy”.
 • „Aktywni rodzice w pracy” to świadczenie określane jako babciowe 2024, które ma ułatwić kontynuowanie aktywności zawodowej rodzicom po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.
 • Babciowe 2024 przewiduje świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie przez maksymalnie 24 miesiące dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.
 • Oprócz matki i ojca, świadczenie mogą pobierać także opiekunowie faktyczni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub prowadzące rodzinny dom dziecka.
 • Warunkiem jest także zamieszkiwanie na terytorium Polski oraz aktywność zawodowa.
 • Otrzymane środki finansowe mogą być przeznaczone na opiekę sprawowaną, na przykład przez babcię lub nianię.
 • Kiedy babciowe 2024 wejdzie w życie? Przewidywany termin wprowadzenia rozwiązań z projektu „Aktywny rodzic” to trzeci kwartał 2024 roku, z pierwszymi wypłatami babciowego od 1 października 2024 roku.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, możesz skorzystać z dodatkowego wsparcia naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru finansów, księgowości lub prawa. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji PIT udostępniamy trzy rozwiązania, dzięki którym dopełnisz formalności nawet 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z darmowego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!