Likwidacja działalności – zwrot ulgi na kasę...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Likwidacja działalności – zwrot ulgi na kasę fiskalną. Sprawdź zasady!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jakie obowiązki w tym przypadku wiążą się z decyzją, jaką jest likwidacja działalności? Zwrot ulgi na kasę fiskalną to jedna z czynności, która budzi największe wątpliwości. Eksperci Podatnik.info odpowiadają, o czym należy pamiętać!

Spis treści:

Ulga na kasę fiskalną

Jak wspomnieliśmy, przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i/lub rolników ryczałtowych, są zobowiązani do ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej. Część osób dokonujących zakupu niezbędnego urządzenia może skorzystać z dodatkowego odliczenia. Ulga na kasę fiskalną wymaga rozpoczęcia korzystania ze sprzętu w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpocznie ewidencjonowanie sprzedaży.

Ulga na kasę fiskalną jest dostępna zarówno dla firm rozliczających VAT, czyli czynnych podatników VAT, jak i zwolnionych z opłacania tej należności, czyli biernych podatników VAT. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa dodatkowe warunki, które należy spełniać. Ulga przysługuje, jeżeli:

 • firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie ewidencji na kasie online,
 • firma nie ma obowiązku ewidencjowania sprzedaży i nie używała do tej pory kasy fiskalnej, ale zdecydowała się na prowadzenie ewidencji na kasie online.

Rząd proponuje przedsiębiorcom dwa rozwiązania, z których mogą skorzystać w ramach ulgi. Pierwsze z nich polega na odliczeniu kwoty wydanej na zakup kasy w deklaracji VAT. Z tej metody skorzystają czynni podatnicy VAT. Drugie rozwiązanie obejmuje zwrot wydanej kwoty realizowany przez urząd skarbowy na konto przedsiębiorcy. Z tej metody skorzystają osoby zwolnione z podatku VAT, czyli bierni podatnicy VAT.

Każde z wyżej wymienionych rozwiązań obejmuje limit, który wynosi 90% ceny netto kasy fiskalnej. Jednocześnie kwota ta nie może przekroczyć 700 zł. Ponadto warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy korzystający z kilku urządzeń mają prawo do ulgi na zakup każdej z nich. Nadal obowiązuje jednak warunek prowadzenia ewidencji sprzedaży na wszystkich kasach nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku.

Jeżeli podatnik skorzystał z tego rozwiązania, ale czeka go likwidacja działalności, zwrot ulgi na kasę fiskalną to jedno z rozliczeń, którego musi dopilnować. O jakich zasadach należy pamiętać? Poniżej odpowiadamy na kluczowe pytania.

Likwidacja działalności – zwrot ulgi na kasę fiskalną

Najważniejsze informacje o przepisach obowiązujących w kwestii likwidacja działalności a zwrot ulgi za kasę fiskalną znajdują się w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w kwestii likwidacja działalności a zwrot ulgi za kasę fiskalną, zamknięcie działalności gospodarczej oznacza zakończenie pracy kasy fiskalnej. Ta sytuacja wiąże się z szeregiem obowiązków, które musi wykonać przedsiębiorca. Wśród nich wymienia się:

 • sporządzenie raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego,
 • niezwłoczne dokonanie odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej, czyli wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie protokołu zgodnie ze wzorem,
 • złożenie protokołu z odczytu pamięci fiskalnej z raportem fiskalnym rozliczeniowym do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w terminie 5 dni licząc od dnia sporządzenia,
 • sporządzenie i złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas wraz z wymienionymi wcześniej dokumentami.

Ponadto obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych środków na zakup kas fiskalnych obejmuje w dwóch przypadkach:

 • jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przedsiębiorca przestanie używać kasy fiskalnej lub nie zgłosi kasy w terminie do obowiązkowego przeglądu technicznego dokonanego przez właściwy serwis,
 • naruszy warunki związane z odliczeniem kwot przewidzianych na ulgę.

Oznacza to, że obowiązki przedsiębiorcy zależą od terminu, kiedy nastąpi likwidacja działalności. Zwrot ulgi na kasę fiskalną obejmuje przedsiębiorców, którzy zdecydują się na ten krok przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej objętej odliczeniem.

Jak zwrócić ulgę na kasę fiskalną?

Każdy przedsiębiorca może podjąć decyzję, jaką jest likwidacja działalności. Zwrot ulgi na kasę fiskalną obejmuje zarówno czynnych, jak i biernych podatników VAT. W zależności od statusu obowiązują jednak inne terminy dopełnienia formalności.

 • Czynny podatnik VAT musi zwrócić środki do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu (rozliczenie miesięczne) lub kwartale (rozliczenie kwartalne), w którym miały miejsce okoliczności, które uzasadniały dokonanie zwrotu.
 • Bierny podatnik VAT musi dokonać zwrotu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zwrot.

Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku w wyznaczonym terminie, wówczas zostanie nałożona na niego kara w postaci odsetek za zwłokę.

Ponadto czynni podatnicy VAT muszą wykazać zwrot ulgi w deklaracji VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7K (rozliczenie kwartalne) w pozycji 17 oraz pliku JPK-VAT. Podatnicy zwolnieni z podatku VAT nie wypełniają dodatkowego dokumentu.

Podsumowanie: Zwrot ulgi na kasę fiskalną – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Likwidacja działalności to istotna decyzja dla przedsiębiorców, wymagająca dopełnienia określonych formalności, szczególnie jeśli firma korzystała z kasy fiskalnej.
 • Ulga na kasę fiskalną jest dostępna dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych i/lub rolników ryczałtowych.
 • Warunki skorzystania z ulgi na kasę fiskalną obejmują rozpoczęcie korzystania ze sprzętu w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży oraz spełnienie dodatkowych warunków.
 • Rząd proponuje dwa rozwiązania: odliczenie kwoty zakupu kasy w deklaracji VAT dla czynnych podatników VAT oraz zwrot wydanej kwoty przez urząd skarbowy dla biernych podatników VAT.
 • Limit ulgi wynosi 90% ceny netto kasy fiskalnej, ale nie może przekroczyć 700 zł, a przedsiębiorcy korzystający z kilku kas mają prawo do ulgi na każdą z nich.
 • Likwidacja działalności wiąże się z koniecznością zakończenia pracy kasy fiskalnej oraz wywiązaniem się z określonych obowiązków, takich jak sporządzenie raportów fiskalnych i złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy.
 • Zwrot ulgi za kasę fiskalną przy likwidacji działalności dotyczy przedsiębiorców, którzy zdecydują się na ten krok przed upływem 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży.
 • Terminy zwrotu ulgi różnią się w zależności od statusu podatnika: czynni podatnicy VAT muszą zwrócić środki do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym uzasadniający zwrot okoliczności miał miejsce, natomiast bierni podatnicy VAT muszą dokonać zwrotu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zwrot.
 • Jeżeli zwrot ulgi za kasę fiskalną przy likwidacji działalności nie zostanie wykonany w terminie, wówczas podatnik musi opłacić dodatkowo odsetki za zwłokę.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane ze zwrotem środków z ulgi na kasę fiskalną, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info ma możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów lub prawa. Ponadto w okresie rozliczania deklaracji PIT zapewniamy trzy rozwiązania, które ułatwią dopełnienie formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz za pomocą darmowego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!