Uwaga: kasowy PIT. Nadchodzą zmiany dla przedsiębiorców!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Uwaga: kasowy PIT. Nadchodzą zmiany dla przedsiębiorców!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nowe regulacje mają na celu wdrożenie wsparcie dla firm. Na czym polega kasowy PIT 2024? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Kasowy PIT – trwają prace nad jego wprowadzeniem!

Uwaga, nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców. Rząd pracuje nad nowymi projektami ustaw wprowadzających modyfikacje dotychczas obowiązujących regulacji. Projektodawca precyzuje zasady korzystania z kasowego PIT. To rozwiązanie ma usprawnić płynność finansową firm oraz zredukować zagrożenie powstawania zobowiązań, którym przedsiębiorcy nie są w stanie sprostać w danym momencie.

Obecnie podatek dochody od osób fizycznych jest pobierany na podstawie memoriałowego sposobu ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Oznacza to, że za dochód uznaje się kwoty należne, a nie wypłacone. Jeżeli nawet faktury nie zostały opłacone, ale wystawione, są uwzględniane w rozliczeniu podatkowym – z wyłączeniem wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat oraz skont.

Na tej podstawie przychód powstaje w momencie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał zapłatę. Ten stan prawny prowadzi nierzadko do problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Rząd dąży do ich wyeliminowania za pomocą projektu ustawy, który ma wprowadzić kasowy PIT 2024. Dzięki niemu powstają nowe zasady ustalania momentu powstania przychodu.

Warto jednak zwrócić uwagę, że z nowych przepisów będą mogli skorzystać tylko wybrane firmy. Wśród beneficjentów pojawią się przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Kasowy PIT będzie dostępny wyłącznie w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, czyli B2B. Należy również zwrócić uwagę na obowiązujący limit przychodów.

Zgodnie z zapowiedziami w trakcie kampanii, rozwiązanie miało być dostępne dla firm uzyskujących przychody do 2 mln euro rocznie. Pierwsze wersja projektu wskazywała znacznie niższy limit przychodów. Wstępnie nie mogły przekroczyć kwoty 500 000 zł za poprzedni rok podatkowy. Rząd podjął jednak decyzję o podwyższeniu limitu w celu zwiększenia dostępności nowej metody rozliczenia. Obecna wersja projektu dopuszcza kasowy PIT dla przedsiębiorców uzyskujących przychód roczny na poziomie do 250 000 euro.

Z nowej metody określania przychodów skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Rozwiązania nie będą jednak dostępne dla firm, które rozliczają się na podstawie ksiąg rachunkowych. Wiemy już, kto może wybrać kasowy PIT. Co to jest i dlaczego warto skorzystać z tej metody rozliczania przychodów? Szczegółowe informacje prezentujemy poniżej.

Kasowy PIT – co to jest?

Projekt ustawy, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, wprowadza kasowy PIT. Dzięki niemu przedsiębiorcy otrzymują możliwość wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów zamiast memoriałowej. Polega to na możliwości wykazania dochodu dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę. Pojawiają się jednak pewne wyjątki nie tylko dotyczące grupy beneficjentów, ale również zobowiązań, do których może być zastosowany kasowy PIT 2024.

Nowa metoda rozliczania przychodów i kosztów nie może być zastosowana do faktur po upływie dwóch lat od dnia wystawienia faktury, rachunku lub zawarcia umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma zapłaty do tej pory, wówczas przedsiębiorca musi rozpoznać taki dochód. Co ważne, decydując się na metodę kasową, zmienia się także możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Będzie to możliwe dopiero po dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę.

Należy podkreślić, że kasowy PIT nie oznacza całkowitego zwolnienia z obowiązku opłacania podatku dochodowego. Danina zostaje jedynie odroczona. Jak wspomnieliśmy, tę metodę można zastosować w stosunku do faktur, których termin płatności nie przekroczył dwóch lat. Po tym czasie obowiązkiem podatnika będzie wykazanie przychodu bez względu na to, czy otrzymał zapłatę. W efekcie podatek wzrośnie mimo braku realnego dochodu.

Kasowy PIT 2024 – kiedy zacznie obowiązywać?

Przedsiębiorcy mają szansę na przygotowanie się do wejścia nowych przepisów oraz przemyślenia, czy to rozwiązanie będzie dla nich odpowiednie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rząd, projekt Rady Ministrów ma zostać przyjęty w II kwartale 2024 roku. Oznacza to, że może wejść w życie jeszcze w 2024 roku.

Warto jednak podkreślić, że przedsiębiorcy mają nadal możliwość ochrony przed obowiązkiem uregulowania podatku dochodowego od nieopłaconych jeszcze faktur. Obowiązujący mechanizm zabezpiecza interesy przedsiębiorców za pomocą ulgi na złe długi. Umożliwia on wierzycielowi, czyli wystawcy faktury, odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności w przypadku braku uregulowania zobowiązania przez kontrahenta.

Nabywca usług lub towarów jest zobowiązany do wykonania korekty odliczonej kwoty VAT, którą zastosował w ramach niezapłaconej terminowo faktury. Ulga na złe długi może być zastosowana w przypadku faktur, od których terminu płatności minęło już 90 dni. Ponadto od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może minąć więcej niż 3 lata od roku, w którym dokument został wystawiony.

Powyższe warunki muszą być spełnione na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której znajduje się korekta w ramach ulgi na złe długi. Przedsiębiorcy mogą jednak zyskać jeszcze w 2024 roku dodatkowe mechanizmy zabezpieczające interesy podatników.

Podsumowanie: Kasowy PIT – co to jest, kiedy zacznie obowiązywać

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące kasowego PIT, które zostały szczegółowo omówione w artykule.

  • Trwają prace nad wprowadzeniem kasowego PIT mającego usprawnić płynność finansową firm i redukować zagrożenie zobowiązań, którym przedsiębiorcy nie są w stanie sprostać.
  • Aktualnie podatek dochodowy od osób fizycznych jest pobierany na podstawie memoriałowego sposobu ustalania przychodów, co może prowadzić do problemów z płynnością finansową.
  • Kasowy PIT ma zmienić zasady ustalania momentu powstania przychodu, jednak będą mogły z niego skorzystać tylko wybrane firmy, głównie przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (B2B).
  • Limit przychodów dla korzystających z kasowego PIT został podniesiony do 250 000 euro rocznie.
  • Kasowy PIT będzie dostępny dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale nie dla firm rozliczających się na podstawie ksiąg rachunkowych.
  • Kasowy PIT pozwala na wykazanie dochodu dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.
  • Wyjątkiem, który uniemożliwia skorzystanie z kasowego PIT, są faktury po dwóch latach od wystawienia. W takim przypadku należy rozliczyć je bez względu na status płatności.
  • Kasowy PIT nie oznacza całkowitego zwolnienia z opłacania podatku dochodowego, lecz jedynie odroczenie płatności.
  • Projekt ustawy wprowadzającej kasowy PIT ma zostać przyjęty w II kwartale 2024 roku i może wejść w życie jeszcze w tym samym roku.
  • Nadal istnieje możliwość ochrony przed obowiązkiem uregulowania podatku dochodowego od nieopłaconych faktur poprzez ulgę na złe długi, która umożliwia odzyskanie podatku należnego od nieuregulowanych zobowiązań.

Jeżeli masz dodatkowe wątpliwości związane ze zmianami podatkowymi, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Darmowy program Podatnik.info umożliwia podatnikom zadanie dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy prawa podatkowego. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji PIT oferujemy trzy sposoby, dzięki którym możesz dopełnić wszelkich formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać z bezpłatnym programem Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!