Gorące tematy

Polityka prywatności – Podatnik S.A.

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w celu realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i 174  ustawy prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Podatnik.info (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu podatnik.info (dalej: „Serwis”). W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób przestrzegamy praw Użytkowników i w jaki sposób można ich dochodzić.I. Definicje

1. Administrator lub Podatnik S.A. - oznacza Podatnik Spółka Akcyjna z siedzibą we (55-040) przy ul.Tulipanowa 2,Ślęza,Kobierzyce NIP: 1132920643, REGON: 365668904, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000642452, kapitał zakładowy 100.000,00 zł., który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Współadministratorami danych osobowych są: Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu (53-139) ul. Racławicka 15/19 oraz podmioty powiązane Administratora i powyższych fundacji, tj. udziałowcy oraz jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

6. Konto – oznacza konto Użytkownika w Serwisie założonego zgodnie z regulaminem Serwisu.

7. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.podatnik.info.

9. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

10. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.Pozostałe definicje mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba że z kontekstu wynika co innego.II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e. Świadczenia usług reklamowych:

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

ii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Online Advertising Network (OAN sp. z o.o.)z siedzibą w Warszawie]

iii) Sieć reklamowa [administrator cookies: LeadBullet S.A. z siedzibą w Warszawie]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].IV. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Konta w Serwisie), Administrator przetwarza Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

2. Marketing

Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na m.in:

  • wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkowników (w tym reklama kontekstowa);

  • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkowników (reklama behawioralna);

  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Użytkownikach treściach (usługa newslettera);

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Użytkownikowi indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Użytkownik może otrzymywać od Podatnik S.A. (marketing własny) oraz innych reklamodawców (marketing cudzy) oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii korzystania z Serwisu.

Podatnik S.A. ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania Użytkownika na podstawie jego danych osobowych i historii korzystania z Serwisu.3. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane m.in:

  • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

  • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest wyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera;

  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes GoldenLine polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkownika w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.4. Odbiorcy danych

1. W związku z realizacją Usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz partnerom handlowym.

2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.V. Pozostałe postanowienia

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w czasie korzystania z Serwisu oraz w okresie nie dłuższym niż 10 lat od likwidacji konta w Serwisie, jeżeli jest to niezbędne do celów podatkowych (ze względu na przedawnienie roszczeń podatkowych) oraz realizacji roszczeń Użytkownika lub Administratora oraz innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO.

2. Podatnik S.A. przechowuje dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych oraz profilowania przez do czasu likwidacji konta w Serwisie lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. W pozostałym zakresie kwestię ochrony Danych Osobowych reguluje Regulamin Serwisu.

6. W razie konieczności Podatnik S.A. może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio.