Załączniki do PIT-37 i PIT-36 za 2019 − zobacz, o czym...
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

Załączniki do PIT-37 i PIT-36 za 2019 − zobacz, o czym musisz pamiętać!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Załącznik PIT/O przy rozliczaniu jako załącznik do PIT-37, PIT-36 i PIT-28

 

Formularz PIT/O jest stosowany przy trzech najpopularniejszych deklaracjach podatkowych. Przy jego pomocy o należne ulgi mogą wystąpić:

 

  • podatnicy rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem płatnika (załącznik do PIT-37),

  • przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza jest rozliczana przy użyciu skali podatkowej (załącznik do PIT-36),

  • osoby deklarujące rozliczenie roczne ryczałtem ewidencjonowanym (załącznik do PIT-28).

 

Załącznik PIT/O i umieszczane na niej ulgi nie przysługują jednak przedsiębiorcom, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej i korzystają z rozliczenia liniowego (PIT-36L).

 

Załącznik PIT/O ten powinieneś dołączyć do Twojego zeznania podatkowego, jeśli w treści deklaracji wykazujesz ulgę podatkową, do której jesteś uprawniony z mocy prawa. Na formularzu PIT/O wykazać można zarówno odliczenia od podatku, jak i od dochodu.

 

Do odliczeń podatkowych zaliczane są m.in. ulga na dziecko, odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak również koszty poniesione na poczet indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Wśród najczęściej uzupełnianych odliczeń dochodowych należy wyróżnić m.in. ulgę na internet (która nie może przekraczać 760 zł w danym roku podatkowym), ulgę rehabilitacyjną (wraz z odliczeniem części kosztów lekarstw), a także wpłacone darowizny pieniężne oraz z tytułu honorowego krwiodawstwa. 

 

Nowością w rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 roku będzie odliczenie ulgi termo modernizacyjnej. Przysługuje ona podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego, który stanowi dom jednorodzinny i są oni uprawnieni do złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Jest to ulga, która przysługuje jako odliczenie od dochodu poniesionych wydatków na szeroko pojętą termomodernizację. Wydatki te mogą dotyczyć: kupno materiałów budowlanych i urządzeń służących do termomodernizacji. Od dochodu możesz odliczyć także wydatki na usługi związane z termomodernizacją. Warunkiem skorzystania z odliczenia, które wykazać możesz jako załącznik do PIT-37, załącznik do PIT-36 czy załącznik do PIT-28, jest to, że realizacja termomodernizacji musi zostać zakończona w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym był pierwszy związany z tym wydatek.

 

Jeżeli idzie o darowizny pieniężne, to załącznik PIT/O pozwala na dokonanie odliczeń z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, darowizn na cele kultu religijnego, darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, darowizn na cele edukacji zawodowej.

 

Ilość załączników PIT/O w przypadku małżeństw jest zależna od sposobu rozliczenia. Jeśli mąż i żona składają rozliczenie roczne wspólnie, wypełnia się jeden formularz, wpisując kwoty w odpowiednie pola „podatnik” i „małżonek”. W przypadku rozliczenia indywidualnego (np. z powodu różnicy w wariantach składanych deklaracji), małżonkowie powinni złożyć dwa druki. Do zeznania podatkowego załączasz tyle druków PIT/O, ile darowizn w danym roku podatkowym dokonałeś.

 

Rozliczenie PIT za 2019 – załącznik do PIT-36 i PIT-36L w postaci druku PIT/B, PIT/Z

 

Przedsiębiorcy, niezależnie od sposobu rozliczenia przy użyciu deklaracji PIT-36 lub PIT-36L, są zobligowani do dołączenia do zeznania podatkowego formularza PIT/B. Służy on do poinformowania o uzyskanym zysku (lub poniesionej stracie), jaki w minionym roku wypracowała prowadzona działalność gospodarcza. Należy pamiętać, iż liczba wykazanych na druku działalności jest zależna od liczby prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jeśli Twoje dochody pochodzą z więcej niż jednego źródła, liczba załączników PIT/B powinna być odpowiednio większa. Warto przy tym pamiętać, że jeśli małżonkowie są wspólnie opodatkowani, druki PIT/B powinny zostać złożone oddzielnie. Jeżeli jednak we wspólnym rozliczeniu tylko jeden małżonek prowadzi działalność gospodarczą, to właśnie on składa ten formularz.  
Przedsiębiorcy, którzy korzystają z kredytu podatkowego (zwolnienie, wynikające z art. 44 ust. 7A Ustawy o PIT), powinni pamiętać o konieczności złożenia załącznika PIT/Z. Podobnie jak PIT/B, służy on do rozliczenia osiągniętego zysku bądź poniesionej straty, a niezależnie od wybranego rodzaju rozliczenia, musi on zostać złożony oddzielnie przez każdego podatnika.  

 

PIT-28 − załączniki do zeznania podatkowego 

 

Weź pod uwagę, że przy PIT-28 załączniki dotyczące wykazania przychodów różnią się w zależności, czy prowadzisz działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem, czy jako spółkę cywilną lub jawną.

 

Jeżeli rozliczasz działalność gospodarczą prowadzoną pod własnym nazwiskiem na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego nie zapomnij o dołączeniu do zeznania podatkowego załącznika PIT-28/A. Tu wykazujesz przychody przy prowadzeniu działalności gospodarczej, którą rozliczasz na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. 

 

W przypadku rozliczenia spółki osób fizycznych (cywilnej lub jawnej) do zeznania podatkowego dołączasz PIT-28/B. 

 

Co jeszcze dołączyć do PIT-28? Załączniki, jakie możesz dołączyć do deklaracji podatkowej to także PIT/O czy PIT/D (wydatki na cele mieszkaniowe).

 

Należy pamiętać, iż lista załączników jest dłuższa, a wszystkie aktualnie wykorzystywane druki można bez trudu znaleźć w programie PIT. Korzystając z asysty aplikacji, użytkownik będzie w stanie dodać niezbędne załączniki za pomocą kilku kliknięć, a kompletna deklaracja może zostać przesłana bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów w zaledwie parę chwil. Prześlij swoje rozliczenie PIT 2020 tak jak miliony Polaków w latach ubiegłych.

 

    

Autor artykułu: Specjalista ds. Finansów Justyna Nowak

  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT 2019 – kiedy nadpłata podatku nie zostanie Ci zwrócona?