PIT/M - czyli kiedy złożyć PIT za niepełnoletnie dziecko
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT/M - czyli kiedy złożyć PIT za niepełnoletnie dziecko

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zobacz, jak rozliczyć dochody małoletnich dzieci z pracy i działalności gospodarczej i do jakiej deklaracji dołączyć załącznik PIT/M. Czy można w takim przypadku skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Przejdź do akapitów:

Załącznik PIT/M i dochody małoletnich dzieci


PIT/M jest załącznikiem rocznej deklaracji podatkowej składanej przez rodzica lub rodziców, których dziecko uzyskało dochody w minionym roku podatkowym. Jest to załącznik do deklaracji, w której wykazuje się dochody małoletnich dzieci. Podpisują się pod nim rodzice bądź prawni opiekunowie małoletniego dziecka.


Jeśli małoletni podatnik rozlicza się samodzielnie, bądź nie zachodzi konieczność łącznego rozliczenia dochodów, wypełnienie PIT/M nie będzie wymagane.


Kim jest małoletnie dziecko? Jest to osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, a więc nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. 


Załącznik PIT/M − jaka deklaracja?


Załącznik PIT/M jest składany wyłącznie z deklaracją PIT-36. Jeśli dorośli (rodzice lub opiekunowie małoletniego dziecka) rozliczają się przy użyciu PIT-37, razem lub osobno, konieczna jest zmiana deklaracji na PIT-36 i uwzględnienie w niej przychodów dziecka. 


Jeżeli natomiast osoba pełnoletnia rozlicza się przy użyciu podatku liniowego (PIT-36L) czy ryczałtu (PIT-28), jest ona zobligowana do złożenia PIT-36, w którym kwota własna dochodów rodziców będzie zerowa, lecz dołączony formularz PIT/M wykaże dochody dziecka.


Załącznik PIT/M do deklaracji pełnoletniego opiekuna musi być złożony również w sytuacji, w której rodzic zarabiającego nieletniego nie uzyskiwał przychodów. Takie same przepisy mają zastosowanie przypadku, w którym przychody dorosłego były zwolnione z opodatkowania, jak niektóre kwoty alimentacyjne.


Za zarobki małoletniego, których nie trzeba wliczać do dochodów opiekunów, uznaje się przychody dziecka za wyjątkiem przychodów z pracy, stypendiów i rozporządzania przedmiotami przekazanymi im na użytek osobisty. Wymienione powyżej korzyści osoba małoletnia jest zobowiązana rozliczyć we własnej deklaracji podatkowej, którą podpisać musi rodzic bądź inny wyznaczony opiekun.


Warto jednak zwrócić tu uwagę na wprowadzony 1 sierpnia 2019 roku tzw. „Zerowy PIT” dla młodych, a więc osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 305) osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i uzyskują przychody w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej poniżej 85 528 zł rocznie (za rok 2019 będzie to kwota 35 636,67 zł) nie będą odprowadzać podatku dochodowego według zasad ogólnych. Dopiero nadwyżka ponad wskazane kwoty będzie opodatkowana w wysokości skali podatkowej 32%. Zerowy PIT nie dotyczy młodych przedsiębiorców, a więc nie będzie miał zastosowania do sytuacji, w której osoba prowadzi działalność gospodarczą. 


Ulga prorodzinna a PIT/M


Załącznik PIT/M nie powinien być utożsamiany z łącznym opodatkowaniem dorosłego z dzieckiem, jak najczęściej nazywa się formę opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko. Formularz ten jest wypełniany, gdy do dochodów rodzica dolicza się zarobki małoletniego.


Korzystanie z opodatkowania, przeznaczonego dla osób samotnie wychowujących dziecko, pozwala na doliczenie zarobków małoletniego, które zazwyczaj nie są doliczane do przychodów opiekuna. W przeciwieństwie do rozliczenia przy użyciu PIT/M, samotny rodzic może skorzystać z uproszczeń i ulg podatkowych. Dysponuje on prawem do ustalenia swego zobowiązania podatkowego na poziomie podwójnego podatku, kalkulowanego od połowy łącznych przychodów swoich i dziecka.


Takie działanie może pozwolić na dwukrotne wykorzystanie kwoty wolnej od podatku, jak również umożliwić obniżenie progu skali podatkowej z 32% na 17%. 


Analogiczna sytuacja występuje w przypadku małżeństw, które są uprawnione do powyższych ulg (w tym prorodzinnej). Mogą one skorzystać z bardziej opłacalnego rozliczenia, dodając zarobki dziecka do swoich. Jeśli za dziecko odpowiada opiekun prawny, małoletni nie dolicza swych dochodów do kwoty opiekunów, lecz wyszczególnia je jako własne. Deklaracja musi być opatrzona podpisem prawnego opiekuna.


Jeśli małżeństwo zdecydowało się na wspólne zeznanie podatkowe, podlegające doliczeniu, zarobki dzieci są doliczone do wspólnych dochodów rodziców. Wyliczony podatek bazuje wówczas na sumie podwójnej wysokości połowy łącznej kwoty dochodów małżonków.


Wspólne rozliczenie PIT dorosłym dzieckiem


Samotnie wychowujący dorosłe dziecko rodzic może także wykorzystać dochody dzieci do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego, nawet jeżeli dziecko ukończyło już 18 lat. Jest to możliwe, jeżeli rodzic nie pozostaje w związku małżeńskim, małżonek zmarł lub jest po rozwodzie i sąd przyznał takiej osobie prawo opieki nad dzieckiem. Wspólne rozliczenie PIT z dorosłym dzieckiem jest możliwe, kiedy rodzic (czy opiekun) pobiera tzw. zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub też dziecko uczy się i nie ukończyło 25. roku życia. W takim przypadku, podobnie jak w sytuacji doliczania dochodów dziecka małoletniego, można doliczyć dochód pełnoletniego dziecka do swojej deklaracji PIT. Nie ma tu jednak zastosowania załącznik PIT/M. 


Wyliczenie należności podatkowych, wynikłych z tytułu uzyskania dochodu przez małoletniego, można przeprowadzić za pomocą programu PIT. Umożliwi on błyskawiczne podsumowanie kwot związanych z PIT/M, jak również pozwoli na bezpieczne i szybkie przesłanie deklaracji do Ministerstwa Finansów.


  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady