Ulga abolicyjna w PIT 2020/2021 - ile wynosi i jak...
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga abolicyjna w PIT 2020/2021 - ile wynosi i jak obliczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

Ulga abolicyjna a odliczenie proporcjonalne

Zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego jest opodatkowaniem całości dochodu podatnika (krajowego oraz zagranicznego) w Polsce. Od uzyskanej kwoty odejmuje się wówczas kwotę podatku zapłaconego za granicą. Z tego rodzaju wyliczeń można korzystać równie w sytuacji, w której nie osiągnięto dochodu krajowego.

  

Jeśli państwo, w którym osiągnięto przychód, nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (lub jej treść nie zwalnia z opodatkowania zarobku zza granicy), należy zastosować odliczenie proporcjonalnie. Zabieg ten polega na zsumowaniu dochodów krajowych z zagranicznymi i wyliczeniu łącznego podatku od tej kwoty, od którego odjęta zostanie wartość podatku opłaconego poza granicami kraju. Maksymalną wartość odliczenia stanowi kwota podatku, jaką należałoby zapłacić w kraju.

  

Metoda odliczenia proporcjonalnego a sposób obliczenia należnego podatku dochodowego:

-

dochód opodatkowany w Polsce 

35.000,00 zł,

-

dochód opodatkowany za granicą 

65.000,00 zł,

-

łączny dochód podlegający opodatkowaniu

100.000,00 zł,

-

podatek zapłacony za granicą (podany w PLN, wartość przypadkowa)

12.500,00 zł,

-

podatek obliczony wg skali podatkowej obowiązującej

 

 

w 2020 roku (od wysokości łącznego dochodu)

19.664,00 zł,

-

maksymalna wysokość odliczenia podatku zapłaconego za granicą

 

 

(19.644 zł x 65.000 zł) : 100.000 zł 

12.768,60 zł,

-

ostateczna wartość podatku, po odliczeniu kwoty zagranicznej

 

 

(19.644,00 - 12.500 zł) 

7.144,00 zł.

 

Ulga abolicyjna – kiedy można ją zastosować?

Ulga abolicyjna może dotyczyć wszystkich najczęściej spotykanych rodzajów zarobków, takich jak umowy o pracę i jej pochodne oraz działalności gospodarcze oraz wykonywane osobiście. Można ją również zastosować w przypadku dochodów, wynikających z praw majątkowych, autorskich oraz pokrewnych, jak i wykonywania działalności naukowej, oświatowej, literackiej, publicystycznej i artystycznej.

 

Ulga abolicyjna powinna być udokumentowana na załączniku PIT-ZG, przeznaczonego do wykazania przychodów zagranicznych. Ulgę należy również zaznaczyć w swej podstawowej deklaracji PIT-36, PIT-36L bądź PIT-28 i wykazać w załączniku PIT/O. Ulga podatkowa nie będzie mogła zostać zastosowana w tzw. rajach podatkowych, czyli krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Ulga abolicyjna może być uwzględniona w Twoim formularzu podatkowym dzięki zaledwie kilku kliknięciom. Program PIT umożliwia natychmiastowe dodanie załącznika PIT-ZG do wypełnianej przez użytkownika deklaracji, a wbudowane w program narzędzia kalkulacyjne pomogą błyskawicznie wyliczyć należności z minionego roku podatkowego. Nie zwlekaj, wypróbuj program PIT już dziś!

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga! Ulga abolicyjna 2020 – nadchodzą ważne zmiany