PIT/ZG 2019 – jak rozliczyć dochody zagraniczne za 2018?
FreeImages
Podatnik.Info

PIT/ZG 2019 – jak rozliczyć dochody zagraniczne za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 Nie każdy dochód spoza Polski automatycznie podlega pod PIT/ZG – obowiązek ten zależy od kraju, z którego pochodzą uzyskane zarobki.

  

Kto nie rozlicza PIT/ZG

Załącznik PIT/ZG nie obowiązuje obcokrajowców, którzy osiągają zarobki na terenie Polski. Złożenie formularza PIT/ZG nie dotyczy również podatników, którzy osiągają przychody w ramach delegacji. Mimo iż ich zarobek wynika z pracy za granicą, uzyskane przychody są rezultatem stosunku pracy zawartego w Polsce. Oddelegowany pracownik będzie musiał wypełnić PIT/ZG jeśli zarobiona kwota będzie wypłacona przez firmę z innego kraju.

 

Uzupełnienie formularza PIT/ZG

Druk PIT/ZG może być dołączony do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Deklarację tę składa się odrębnie względem zeznania podatkowego, poprzez wypełnienie w PIT/ZG części związanej z danym zeznaniem podatkowym. W zależności od składanej deklaracji, wypełnić należy jedną z części od C.1 do C.4.

  

W załączniku tym rozróżnia się również źródła uzyskania poszczególnych przychodów. Najczęściej spotykanymi są działalności gospodarcze i wykonywane osobiście, jak również praca (oraz stosunki pokrewne). Wyszczególnia się również przychody uzyskane w ramach najmu bądź praw autorskich, jak również innych, niewymienionych powyżej źródeł.

  

Formularz PIT/ZG należy złożyć indywidualnie dla każdego kraju, w którym podatnik uzyskał przychód. Mimo to, przebywanie w więcej niż jednym kraju nie zobowiązuje automatycznie do składania kilku druków. Jest to zależne od faktu, czy każda z wizyt owocowała uzyskaniem zarobku z danego kraju – jeśli w ramach delegacji uzyskano przychód np. z Anglii, delegacja do Niemiec i Francji w ramach tego samego zobowiązania nie liczy jako oddzielny zarobek.

  

Innymi słowy, liczba załączników PIT/ZG musi być zgodna z liczbą zagranicznych źródeł dochodów. W przypadku, w którym podatnik będzie składał dwie deklaracje podatkowe, z których jedna będzie przeznaczona do wykazania zarobków krajowych, a druga zagranicznych, załącznik PIT/ZG będzie dołączony jedynie do drugiej z nich. Druk ten nie służy do wykazania ulgi abolicyjnej, która powinna być uwzględniona w załączniku PIT/O. Niezależnie od wspólnego rozliczenia majątkowego, małżonkowie składają PIT/ZG oddzielnie.

  

Podane informacje z pewnością pomogą Ci w bezbłędnym wypełnieniu załącznika PIT/ZG. Uzupełniony formularz będziesz mógł dołączyć do dotyczącej Cię deklaracji podatkowej w programie PIT, a złożenie całego rocznego zeznania zajmie Ci mniej czasu niż mógłbyś przypuszczać. Program PIT oferuje wygodę i bezpieczeństwo, jak również oszczędność czasu i pieniędzy.

  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Odsetki ustawowe od opóźnionych należności