PIT/ZG 2019 – jak rozliczyć dochody zagraniczne za 2018?
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

PIT/ZG 2019 – jak rozliczyć dochody zagraniczne za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 Nie każdy dochód spoza Polski automatycznie podlega pod PIT/ZG – obowiązek ten zależy od kraju, z którego pochodzą uzyskane zarobki.

  

Kto nie rozlicza PIT/ZG

Załącznik PIT/ZG nie obowiązuje obcokrajowców, którzy osiągają zarobki na terenie Polski. Złożenie formularza PIT/ZG nie dotyczy również podatników, którzy osiągają przychody w ramach delegacji. Mimo iż ich zarobek wynika z pracy za granicą, uzyskane przychody są rezultatem stosunku pracy zawartego w Polsce. Oddelegowany pracownik będzie musiał wypełnić PIT/ZG jeśli zarobiona kwota będzie wypłacona przez firmę z innego kraju.

 

Uzupełnienie formularza PIT/ZG

Druk PIT/ZG może być dołączony do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Deklarację tę składa się odrębnie względem zeznania podatkowego, poprzez wypełnienie w PIT/ZG części związanej z danym zeznaniem podatkowym. W zależności od składanej deklaracji, wypełnić należy jedną z części od C.1 do C.4.

  

W załączniku tym rozróżnia się również źródła uzyskania poszczególnych przychodów. Najczęściej spotykanymi są działalności gospodarcze i wykonywane osobiście, jak również praca (oraz stosunki pokrewne). Wyszczególnia się również przychody uzyskane w ramach najmu bądź praw autorskich, jak również innych, niewymienionych powyżej źródeł.

  

Formularz PIT/ZG należy złożyć indywidualnie dla każdego kraju, w którym podatnik uzyskał przychód. Mimo to, przebywanie w więcej niż jednym kraju nie zobowiązuje automatycznie do składania kilku druków. Jest to zależne od faktu, czy każda z wizyt owocowała uzyskaniem zarobku z danego kraju – jeśli w ramach delegacji uzyskano przychód np. z Anglii, delegacja do Niemiec i Francji w ramach tego samego zobowiązania nie liczy jako oddzielny zarobek.

  

Innymi słowy, liczba załączników PIT/ZG musi być zgodna z liczbą zagranicznych źródeł dochodów. W przypadku, w którym podatnik będzie składał dwie deklaracje podatkowe, z których jedna będzie przeznaczona do wykazania zarobków krajowych, a druga zagranicznych, załącznik PIT/ZG będzie dołączony jedynie do drugiej z nich. Druk ten nie służy do wykazania ulgi abolicyjnej, która powinna być uwzględniona w załączniku PIT/O. Niezależnie od wspólnego rozliczenia majątkowego, małżonkowie składają PIT/ZG oddzielnie.

  

Podane informacje z pewnością pomogą Ci w bezbłędnym wypełnieniu załącznika PIT/ZG. Uzupełniony formularz będziesz mógł dołączyć do dotyczącej Cię deklaracji podatkowej w programie PIT, a złożenie całego rocznego zeznania zajmie Ci mniej czasu niż mógłbyś przypuszczać. Program PIT oferuje wygodę i bezpieczeństwo, jak również oszczędność czasu i pieniędzy.

  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!