Zmiany w PIT 2019: co zmienia się w PIT-36 w tym roku?
http://sxc.hu/
Podatnik.Info

Zmiany w PIT 2019: co zmienia się w PIT-36 w tym roku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nowe zasady podatkowe 2019 r. dotyczą podatników rozliczających się w skali podatkowej za pomocą formularza PIT-36. Wypełniasz go, jeżeli chociaż część Twoich zeszłorocznych dochodów została uzyskana bez pośrednictwa płatnika.

Rozliczenie PIT 2019 − zmiany w podatku dochodowym 2019 dla formularza PIT-36


Ministerstwo Finansów wprowadziło zapowiadane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także w przypadku PIT-36 2019 rok wprowadza kilka zmian. Nowe zasady podatkowe 2019 roku dotyczą m.in. podniesienia kwoty wolnej od podatku, podniesienia kosztów uzyskania przychodu i przede wszystkim obniżenia skali podatkowej do 17%. Zmiany w PIT 2019 dotyczą także ulg podatkowych.


Według nowej skali podatkowej zmieniają się stawki podatku. Podatnik na zasadach ogólnych od 1 października 2019 r. odprowadza 17%, a nie 18% od dochodu poniżej 85 528 zł. Do kolejnej stawki podatku 32% nie wprowadzono zmian. Podatek w wysokości 32% zapłacisz od nadwyżki powyżej 85 528 zł. W związku z ujednoliceniem stawki podatku za rok 2019 będzie ona wynosić 17,75% w skali roku. 


Kolejną ważną zmianą, jaką wprowadziło Ministerstwo Finansów, jest podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Koszty uzyskania przychodu wzrosną ze 111,25 zł do 250 zł w skali miesiąca, a dla pracowników dojeżdżających z 139,06 zł do 300 zł w skali miesiąca. Niestety, poniesienie kosztów uzyskania przychodu obciąży przedsiębiorców. 


Zmiany w podatku dochodowym 2019 dotyczą także podwyżki kwoty wolnej od podatku, a właściwie wprowadzenie nowej kwoty zmniejszającej podatek. 


Ministerstwo Finansów zapowiada także, że PIT-36 będzie można rozliczyć podobnie do PIT-37. Zmiany w PIT 2019 mają dotyczyć tego, że to urząd skarbowy przygotuje gotową deklarację podatkową, a przedsiębiorca będzie mógł ją jedynie zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli nie zaakceptuje jej do 30 kwietnia 2020 r., PIT zostanie złożony zgodnie z rozliczeniem przygotowanym przez urząd. 


Dobrymi wiadomościami dla osób rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej jest wprowadzenie nowych ulg: ulga termomodernizacyjna i możliwość odliczenia od podatku darowizny na cele edukacji zawodowej. Jak widzisz, duża zmiana dotyczy nie tylko stawki podatku. 


A to nie wszystkie zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie wprowadziło Ministerstwo Finansów. Kolejne zmiany w PIT 2019 dotyczą m.in. wprowadzenia podatku zerowego czy zmian w oświadczeniu o płaceniu składek miesięcznych, czy kwartalnych. 


Dla kogo jest PIT-36 za 2019?


PIT-36 to druk dla tych podatników, którzy w 2019 roku uzyskali część (lub całość) dochodów bez pośrednictwa pracodawcy lub zleceniodawcy. Oznacza to, że w poprzednim roku byli zobowiązani do samodzielnego obliczenia zaliczki na podatek dochodowy i uiszczenia jej do urzędu skarbowego. Co istotne, po PIT-36 powinni sięgać podatnicy rozliczający się za pomocą skali podatkowej.


Powinieneś wypełnić i złożyć do urzędu PIT-36, jeśli w poprzednim roku podatkowym:

  • prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą, która była opodatkowana na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej (stawki podatkowe 17% i 32%),
  • prowadziłeś działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.


Na PIT-36 2019, tak jak w poprzednich latach, można rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wraz z małżonkiem. Jeśli jednego z małżonków obowiązuje PIT-37, drugiego zaś PIT-36, powinni wspólnie wypełnić i złożyć PIT-36.


PIT-36 2019 a przychody uzyskane za granicą


Na formularzu PIT-36 za 2019 rozliczają się również podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody ze źródeł położonych za granicą, bez pośrednictwa płatnika.


Obowiązkiem jest wówczas złożenie dodatkowo załącznika PIT-ZG - na jednym załączniku należy wskazać przychody z jednego kraju. Sposób opodatkowania wynika w tym wypadku z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaki Polska zawarła z danym krajem. Jest to metoda wyłączenia z progresją (dotycząca w przypadku uzyskania przychodów m.in. w Austrii, Chinach, Kanadzie, Norwegii i Szwecji) lub metoda proporcjonalnego odliczenia (obowiązująca przy przychodach uzyskanych m.in. w USA, Belgii, Rosji i w państwach, z którymi Polska nie zawarła ww. umowy).

 

Sprawdź nasz krótki film instruktażowy -> Jak rozliczyć PIT-36 za 2019 ! 

   

Rozlicz PIT za 2019 Programem PIT Pro 2019/2020 już dziś! 

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-36 − dla kogo jest ta deklaracja i jakie ulgi przysługują?