Ulga na dziecko
https://pexels.com/
podatnik.info

Ulga na dziecko

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ubieganie się o ulgę podatkową na dziecko pozostające na utrzymaniu na podstawie zeznania podatkowego może mieć duży wpływ na wysokość podatków lub wysokość otrzymywanego zwrotu. Ulga przysługuje z tytułu wychowywania dzieci, na każde kwalifikujące się dziecko pozostające na utrzymaniu. Ta ulga na dzieci, w różnych formach, może obejmować rodziców, samotnego rodzica lub pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Nowy plan zasiłków na dziecko

Polski rząd przedstawił plany nowego systemu zasiłków na dzieci i ulgi prorodzinnej z nadzieją, że polityka ta będzie zachętą do posiadania większej liczby dzieci, które tworzą przyszłość naszego narodu. Ulga na dzieci przysługuje na każde dziecko, choć formy mogą być różne.

Kapitał opieki rodzinnej

W ramach zatwierdzonego przez rząd programu „Kapitał opieki rodzinnej”, państwo od początku przyszłego roku będzie wypłacać rodzinom 12 000 zł (2 630 euro) na pierwsze i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy. Zasiłek będzie dostępny dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów. Rodzice dziecka mogą decydować, czy całość jest wypłacana w miesięcznych ratach po 1000 zł w ciągu roku, czy 500 zł w ciągu dwóch lat. Osoby, które mają już dziecko w kwalifikującym się przedziale wiekowym w momencie wprowadzenia programu, mogą otrzymywać świadczenia do ukończenia przez dziecko 36 miesięcy.

Wsparcie państwa dla rodzin

„Nowoczesne państwo, państwo opiekuńcze, państwo oparte na dbałości o godność człowieka, musi przede wszystkim dbać o rodziny” – powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany przez PAP. Premier zarzucił przeciwnikom rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, że „bardzo często uważa rodziny, zwłaszcza wielodzietne, za coś niezwykłego … nawet patologicznego”. Ale „są to rodziny, które wnoszą największy wkład w nasze społeczeństwo, tworząc przyszłość naszego narodu” – zadeklarował.

Ile dzieci będzie mogło skorzystać z zasiłku?

Rząd szacuje, że 410 tys. dzieci będzie mogło skorzystać z zasiłku, jeśli zostanie on uchwalony przez parlament i prezydenta. Kolejne 110 000 dzieci do trzeciego roku życia, które nie są objęte tym programem, będzie mogło otrzymać wsparcie na uczęszczanie do żłobków lub innych form opieki nad dziećmi. Będzie to zachętą do posiadania większej liczby potomków i stworzenia lepszych warunków do ich wychowania – mówi minister ds. rodziny Marlena Maląg. Zaznaczyła, że Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z niekorzystnymi trendami demograficznymi, którym rząd musi przeciwdziałać polityką natalistyczną.

Polityka prorodzinna - ulga na dzieci

Od czasu objęcia władzy w 2015 r. narodowo-konserwatywna partia PiS wdrożyła szereg polityk „prorodzinnych”, w szczególności sztandarowy zasiłek rodzinny 500 Plus (który będzie kontynuowany wraz z nowym programem). Takie programy, choć popularne, jak dotąd zawiodły w celu zwiększenia niskiego wskaźnika urodzeń w Polsce.

Nowa polityka Kapitału Opieki Rodzinnej jest częścią rządowego pakietu gospodarczego „Polski Ład”, który ma sprzyjać wychodzeniu z pandemii, ale jest też postrzegany przez PiS jako polityczny gambit przed kolejnymi wyborami.

Partia rządząca straciła niedawno większość parlamentarną po tym, jak młodszy koalicjant zbuntował się przeciwko Porozumieniu Polskiemu, argumentując, że uderzy on w miliony Polaków wyższymi podatkami. W związku z tym rząd wymagałby wsparcia ze strony partii lub indywidualnych posłów spoza swojego klubu, aby uchwalić nowy program świadczeń.

Najnowsza nowelizacja Polski Ład wprowadza kolejne świadczenia w systemie podatkowym i ulgi na dzieci dla rodzin wielodzietnych (z czworgiem lub więcej dzieci).

Nowe świadczenia rodzinne będą zwolnione z podatku PIT. Projekt ustawy nie przewiduje, aby planowane ulgi i świadczenia mogły wpłynąć na dodatkowe ulgi i świadczenia rodzinne obowiązujące obecnie rodziców.

Ulgi podatkowe na dzieci

W ramach ulgi prorodzinnej, podatnik może odliczyć od należnego podatku pomniejszonego o wysokość składek zdrowotnych określonych w ustawie o zeznaniu rocznym PIT, w wysokości równej za każdy miesiąc wychowywania dziecka:

 • 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł) na pierwsze dziecko, jeżeli dochód uzyskiwany przez rodziców (żonaty lub samotny rodzic, spełniający szczególne wymagania) nie przekracza w roku podatkowym kwoty 112 000 zł. Dla drugiego rodzica próg dochód 56 000 zł;
 • 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł) na drugie dziecko;
 • 166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł) na trzecie dziecko;
 • 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Od 1 st stycznia 2015 podatnicy, których należny podatek jest niższy niż kwota ulgi na dzieci, mogą ubiegać się o zwrot gotówki do wysokości ulgi, która nie została wykorzystana. Zwrot gotówki nie może jednak przekroczyć (z pewnymi wyjątkami) kwoty podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacanych przez podatnika.

Brak zobowiązań z tytułu podatku PIT dla dużych rodzin

Rodziny te zapłacą PIT dopiero po przekroczeniu 230 000 zł rocznego dochodu. Ulga na dzieci będzie dotyczyć nie tylko pracowników etatowych, którzy płacą podatki według skali podatkowej, ale także przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek według stawki ryczałtowej – 19 proc.

Planowane przepisy wprowadzają do ustawy o zeznaniu podatkowym PIT nowe zwolnienie podatkowe do kwoty 85 528 zł, która zostanie podwojona przez oboje rodziców i wyniesie 171 056 zł. Ta ulga na dzieci będzie się kumulować z planowaną podwyższoną kwotą wolną od podatku o 30 000 zł na jednego rodzica. Jeśli ustawa wejdzie w życie, rodzina wielodzietna będzie uwzględniać podatek w deklaracji PIT dopiero po przekroczeniu kwoty 231 056 zł łącznego rocznego dochodu.

Nowa ulga na dziecko dla samotnych rodziców / Skreślenie art. 6 ust. 4 z ustawy o PIT

W miejsce preferencyjnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem planowane jest wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla samotnych rodziców, tj. odliczenie 1 500 zł rocznie od podatku należnego, ZUS i NFZ.

Dodatkowa pomoc dla rodzin dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy

Kapitał Opieki nad Rodziną „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”, będący częścią Polskiego Ładu, ma wspierać rodziny z małymi dziećmi. Zasiłek rodzinny w ramach programu będzie wypłacany miesięcznie (bez kryterium dochodowego) - 500 zł przez dwa lata lub 1000 zł przez rok. W założeniu, ta ulga przysługuje każdemu dziecku w określonym wieku.

400 zł plus dla dziecka w żłobku

Wsparcie dla dzieci nieobjętych kapitałem opiekuńczym polega na wprowadzeniu dopłaty do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub z opiekunem dziennym w wysokości do 400 zł miesięcznie, z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczym.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, a rozliczanie podatku wspólnie z dzieckiem

Polski rząd wyklucza możliwość płacenia podatków wspólnie z dzieckiem, czyli dzielenia dochodu przez 2. Byłoby to bardzo niekorzystne dla matek o wysokich dochodach, które znajdują się w drugiej grupie podatkowej. Rzeczywiście, po wejściu w życie Polskiego Ładu wspólne płacenie podatków z dzieckiem nie będzie już możliwe. W zamian ma zostać wprowadzona ulga podatkowa w wysokości 1500 zł.

Zasiłek 500+ wolny od podatku

Jeśli pracujesz w Polsce, a Twoje dzieci tu mieszkają, możesz mieć prawo do miesięcznego świadczenia z rządowego programu Rodzina 500+. Rządowy program Rodzina 500+ lub często nazywany po prostu 500 PLUS powstał w 2016 roku i od tego czasu wspiera budżety wielu rodzin w Polsce. Świadczenie w wysokości 500 zł (wolne od podatku) wypłacane jest miesięcznie na każde dziecko poniżej 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą również przystąpić do tego programu pod pewnymi warunkami.

Zasiłek dla wszystkich dzieci

Od 1 lipca 2019 r. zasiłek Rodzina 500+ przysługuje wszystkim polskim dzieciom (poniżej 18 roku życia), niezależnie od dochodów rodziców. Wniosek możesz złożyć osobiście w swoim urzędzie gminy, online na stronie internetowej Profilu Zaufanego, za pośrednictwem PUE ZUS lub swojego systemu bankowości internetowej, jeśli Twój bank znajduje się na tej liście.

Możesz też zrobić to osobiście lub wysłać dokumenty pocztą (jeśli to zrobisz, zawsze wysyłaj je listem poleconym). Jednostka organizacyjna przyjmująca wnioski zależy od miasta lub wsi, w której mieszkasz, ale najczęściej są to urzędy miasta lub gminy, lub Ośrodki Pomocy Społecznej. Na przykład w Warszawie są urzędy gmin takie jak Warszawa-Wilanów, Warszawa-Mokotów itp.

Wszystkie wnioski złożone po 30 czerwca 2019 r., ale przed 31 maja 2021 r. są uwzględniane do końca okresu rozliczeniowego programu tj. 31 maja 2021 r. Od czerwca 2021 r. świadczenie będzie przyznawane na okres 1 czerwca do 31 maja następnego roku i będzie wymagał corocznego odnawiania.

Jeśli byłeś już beneficjentem programu i chcesz kontynuować, musisz ponownie złożyć wniosek (jest to wniosek na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.). Złożenie wniosku online jest możliwe od 1 lutego 2021 r., a od 1 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie.

Jeśli nie składałeś wniosku wcześniej, możesz to zrobić w dowolnym momencie, ale nadal musisz zarejestrować się ponownie, aby uzyskać nieprzerwany dochód w okresie od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022.

Należy pamiętać, że zasiłek przysługuje wszystkim rodzinom, niezależnie od stanu cywilnego rodziców.

Pamiętaj o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy ustalić opiekuna prawnego dziecka. Do tego potrzebny będzie odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego, czy zaświadczenie o ustaleniu rodziny zastępczej i opiekunów prawnych dziecka.

Jakie inne dokumenty należy przygotować? Odpis aktu urodzenia dziecka

Wszystkie dokumenty powinny być oryginałami i przetłumaczonymi pod przysięgą, jeśli nie są sporządzone w języku polskim. Warto mieć kopię zapasową i zabrać ze sobą drukowane kopie wszystkich potrzebnych dokumentów.

 • Formularz zgłoszeniowy.
 • Dokument rodzica — dowód osobisty lub paszport.
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem — potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce takie jak Karta Pobytu (cudzoziemcy spoza UE/EOG/Szwajcarii) czy Rejestracja pobytu (obywatele UE/EOG/Szwajcaria).
 • Rejestracja pobytu czasowego w mieszkaniu, w którym mieszkasz — dla cudzoziemców.
 • Paszport każdego dziecka — dla cudzoziemców.
 • Akt urodzenia każdego dziecka.

Spodziewam się dziecka – kiedy złożyć wniosek?

W przypadku ulgi na dzieci, możesz złożyć wniosek, gdy dziecko się urodzi i ma już akt urodzenia. Jeśli zakwalifikujesz się i złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka, otrzymasz 500+ z rekompensatą za okres od narodzin dziecka do pierwszej wypłaty. Jeśli złożysz wniosek po 3 miesiącach, otrzymasz tylko bieżące świadczenie.

Rodziny uprawnione do zasiłku na dziecko mogą również ubiegać się o następujące zasiłki:

 • zasiłek dla samotnych rodziców – 170 zł na dziecko miesięcznie, nie więcej jednak niż 340 zł, jeśli samotny rodzic wychowuje więcej niż jedno dziecko, a więc ta ulga na dzieci nie przysługuje na trzecie dziecko i kolejne;
 • zasiłek w wysokości 400 zł na rodzica opiekującego się dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego;
 • dodatek dla rodziców dziecka niepełnosprawnego – 240 zł na dziecko, a w przypadku rodzin wielodzietnych – 80 zł na drugie dziecko, trzecie i kolejne.

Polski zasiłek rodzinny nie jest wyjątkowy w Europie, ale stanowi jakościowe odejście od krajowego systemu opieki społecznej po upadku komunizmu, kiedy kraj szybko przeszedł na gospodarkę rynkową, likwidując usługi publiczne, które pomagały rodzinom, takie jak żłobki i niedrogie kafeterie. Od początku lat 90. kraje Europy Wschodniej i Środkowej pozostają w tyle za krajami Europy Zachodniej pod względem wydatków na dzieci i rodziny jako udziału w PKB, ale program Rodzina 500+ stawia Polskę na równi z Niemcami i Norwegią.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie pit Ukraińca za 2022 rok