Ulga dla krwiodawców
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Ulga dla krwiodawców

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Honorowi krwiodawcy mają szereg przywilejów.
 2. Jedną z najbardziej atrakcyjnych korzyści dla krwiodawców jest możliwość odliczenia wartości bezpłatnie pobranej krwi od podstawy opodatkowania. Jest to tzw. ulga dla krwiodawców, możesz ją odliczyć do wartości 6% dochodu objętego opodatkowaniem.
 3. Ulga dla krwiodawców przysługuje na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi.
 4. Oprócz tego krwiodawcom przysługują 2 dni wolne od pracy w ciągu roku, 33% zniżki na komunikację miejską i pociągi, a także pakiet medyczny obejmujący darmowe konsultacje z kardiologiem, neurologiem i pulmonologiem.

Ekwiwalent pieniężny za ilość bezpłatnie oddanej krwi może zostać odliczony od podstawy opodatkowania, na podstawie specjalnego potwierdzenia w otrzymanej legitymacji dla honorowego dawcy krwi, do 6% całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu progresywnemu. Ulga przysługuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Ulgi dla krwiodawców i oddawanie krwi w czasach pandemii - darowizna krwi

Oddawanie krwi to szlachetny gest, który rząd postanowił uhonorować specjalnym traktowaniem podczas epidemii. Jakie jeszcze inne świadczenia przysługują dobrowolnym darczyńcom zgodnie z najnowszymi przepisami oprócz dwóch dni wolnych od pracy? 26 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, a także niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ) art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777, z późn. zm.), co wprowadziło dodatkowe uprawnienia dla osób oddających krew i/lub osocze oraz inne składniki krwi w czasie epidemii, lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym

Rząd potwierdził, że osoby wcześniej zakażone koronawirusem mogą otrzymać ulgę podatkową za oddanie osocza krwi zależną od ilości bezpłatnie oddanej krwi. W ramach darowizny krwi dostają też dwa dni wolne od pracy, zniżki na komunikację miejską, pakiet konsultacji lekarskich i dziewięć tabliczek czekolady.

Oddanie krwi kwalifikuje się do ulgi podatkowej na cele charytatywne i religijne (cele kultu religijnego)

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że darowizny krwi i osocza kwalifikują się do ulg podatkowych w ramach systemu, który pozwala polskim podatnikom odjąć od podstawy podatku dochodowego kwotę, którą przekazują na cele charytatywne i religijne. Obejmuje to wartość pieniężną darowizn w naturze.

Jak wycenia się krew i osocze w zależności od litrów oddanej krwi?

Krew i osocze wyceniane są na 130 zł za litr. Jakie są limity oddawania krwi i innych jej składników w skali roku?

 • 2,7 litrów krwi pełnej dla mężczyzn oraz 1,8 litrów krwi pełnej dla kobiet;
 • 12 litrów płytek krwi w zależności od tego, czy są pobrane z dodatkowym osoczem,
 • 25 litrów osocza.

Łączna kwota rocznego dochodu, który można odliczyć ze wszystkich darowizn na cele charytatywne, jest jednak ograniczona do 6%. Ekwiwalent należy wyliczyć samemu.

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jak udokumentować? Ulga czy darowizna

Aby kwalifikować się do ulgi podatkowej, dawcy muszą posiadać zaświadczenie z punktu pobierania krwi (np. z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub szpitala), które potwierdza ilość oddanej krwi lub jej składników za których uzyskanie nie pobrali opłaty. Ci, którzy sprzedają swoją krew, osocze lub inne składniki krwi, nie kwalifikują się do ulgi.

Cena krwi i wysokość ulgi dla krwiodawców oraz ulgi dla dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia - cena krwi, wysokość ulgi

Jeden litr krwi wyceniany jest na 130 zł, a litr osocza a 200 zł – mowa o osoczu z wytworzonymi przeciwciałami po zabiegu uodpornienia. W przypadku innych, dodatkowych szczególnych zabiegów (takich jak dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia), rekompensata może wynosić dodatkowo:

 • rzadkie grupy krwi za 1 litr – 130 zł,
 • 1 mililitr krwi pobranej w celu diagnostyki od dawców wzorcowych krwinek – 1 zł,
 • 1 litr krwi z przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia dawcy – 200 zł,
 • 1 litr osocza po zabiegu uodpornienia – 350 zł,
 • za wykonanie pierwszego zabiegu uodpornienia – 50 zł,
 • za każdy kolejny zabieg uodpornienia 25 zł,
 • 1 mililitr krwi pobrany do uodpornienia – 1 zł,
 • inne składniki krwi pobrane metodą aferezy za cały zabieg – 130 zł,
 • dawców krwinek wzorcowych rekompensuje się za 1 mililitr krwi - 1 zł.

Jeśli jednostka krwiodawstwa wypłaciła ekwiwalent, traci się prawo do odliczenia ulgi. Czekolady i napoje nie są płatnością za krew, a jedynie służą do celów przywrócenia dobrego funkcjonowania organizmu po zabiegu.

Dodatkowe ulgi dla krwiodawców

Aby jeszcze bardziej zachęcić potencjalnych dawców krwi i osocza, ustawodawca zapewnił także dwa dni wolne od pracy, zniżki na przejazdy pociągiem i komunikacją miejską oraz pakiet medyczny obejmujący konsultacje z kardiologiem, neurologiem i pulmonologiem. Przed pandemią darczyńcy otrzymywali tylko jeden dzień wolny od pracy, a także dziewięć tabliczek czekolady.

Zainteresowanie oddawaniem krwi rośnie stale rośnie, co może być spowodowane ulgami, jak i dobrą postawą obywatelską oraz dzięki programom uświadamiającym problem braku krwi i potrzebę jej oddawania.

Oddanie krwi przez pacjentów, którzy przeszli zakażenie koronawirusem

Pacjenci z wytworzonymi przeciwciałami, którzy chcą oddać krew i osocze, muszą przedstawić dowód posiadania koronawirusa – np. pozytywny wynik testu. Mogą to zrobić co najmniej 28 dni po ustąpieniu objawów lub 18 dni po zakończeniu obowiązkowej 10-dniowej izolacji dla zdiagnozowanych pacjentów. Proces oddania krwi trwa około pół godziny.

Wolne od pracy w dniu oddania krwi i w następnym dniu

W dniu oddania krwi oraz w następnym dniu przysługuje wolne od pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z rozporządzeniem świadczenie to przysługuje pod warunkiem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jak wygląda rozliczenia takiego dnia wolnego na pobranie krwi?

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas wolny od pracy, w sytuacjach, gdy przepisy stanowią, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, należy kierować się zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz składników wynagrodzenia, które są obliczane jako średnia kwota, która powinna być oparta na miesiącu, w którym pracownik miał prawo do czasu wolnego od pracy.

Zniżki na przejazdy komunikacją miejską

Kolejnym nowym uprawnieniem dla dawców krwi jest 33% zniżki na przejazdy krajowe środkami komunikacji miejskiej:

 • koleją w 1 i 2 klasie pociągów lokalnych i międzyregionalnych oraz autobusem na liniach regularnych i ograniczonych,
 • koleją w pociągach II klasy na usługach innych niż lokalne i międzyregionalne – z opłatami za bilety jednorazowe.

Warunek jest jednak jeden — honorowy dawca krwi musi „wykonać nie mniej niż 3 oddania krwi lub jej składników, w tym osocza po zakażeniu COVID-19”. Świadczenie przysługuje przez 6 miesięcy od otrzymania zaświadczenia o oddaniu krwi lub jej składników.

Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulgowa opłata kolejowa w pociągach II klasy na połączeniach innych niż lokalne i międzyregionalne, a mimo to zdecyduje się jeździć w klasie I jest zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości różnicy między cena za pierwszą klasę i pełną cenę za drugą klasę.

Dokumentacja uprawnień dawców krwi dostaniesz w placówce pobrań - publicznej służbie krwi

Prawo do dwóch dni wolnych od pracy lub dyżuru potwierdza zaświadczenie wystawione przez ośrodek krwiodawstwa lub jednostki realizującej działania w zakresie pobierania krwi– wojewódzki, wojskowy lub ministerialny (nadzorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Natomiast uprawnienie do ulg w transporcie publicznym dokumentuje się zaświadczeniem potwierdzającym co najmniej 3 oddawania krwi, wystawionym przez ośrodek krwiodawstwa – wojewódzki, wojskowy lub ministerialny. Zaświadczenie powinno zawierać:

 • datę wydania zaświadczenia,
 • imię i nazwisko dawcy krwi,
 • numer PESEL dawcy krwi,
 • oraz informację o trzykrotnym oddaniu krwi lub jej składników, w tym osocza po Covid-19.

Krwiodawstwo — wszystko, co musisz wiedzieć w zakresie pobierania krwi

Krwiodawstwo jest aktem dobrowolnym i solidarnościowym, którego celem jest pobranie określonej ilości krwi, osocza lub płytek krwi do celów badawczych, ale także terapeutycznych. Przy oddaniu, pobraniem krwi, możesz też podać dane obdarowanego i podarować krew dla konkretnej osoby.

Jakie są rodzaje oddawania krwi?

Istnieją trzy różne rodzaje oddawania krwi.

 • Oddawanie krwi pełnej. Ten rodzaj dawstwa jest najczęstszy. Pobrana krew jest wykorzystywana do transfuzji krwi i badań medycznych.
 • Dawstwo osocza. Osocze jest przydatne do przygotowania szczepionek, surowicy lub leków na hemofilię.
 • Dawstwo płytek. Płytki krwi można stosować w leczeniu pacjentów cierpiących na poważne krwawienia, ale także w leczeniu niektórych nowotworów, takich jak białaczka.

Okres przydatności produktów krwiopochodnych jest krótki, dlatego, aby zaspokoić potrzeby pacjentów i badań medycznych niezbędne jest kilka tysięcy litrów krwi oddanych dziennie.

Kto może oddać krew?

Aby oddać krew, należy spełnić określone warunki, posiadać określony stan zdrowia i wiek. Przeprowadzony przed oddaniem wywiad lekarski pozwala wykluczyć każdego dawcę niespełniającego tych warunków.

Warunki zdrowotne, które należy spełnić

Dawca musi być w dobrym stanie ogólnym i ważyć więcej niż 50 kg. Nie może być on leczony antybiotykami w momencie dawstwa i nie może mieć kontaktu z osobą cierpiącą na chorobę zakaźną. Nie mógł być szczepiony w ciągu 4 tygodni przed pobraniem krwi. Wśród innych przeciwwskazań dawca nie może mieć aktywnych infekcji krwiopochodnych, takich jak HIV lub wirusowe zapalenie wątroby, nie może być pod wpływem alkoholu albo pozostałych wyrobów alkoholowych, lub też nie może być wytatuowany ani poddany innym zabiegom medycyny estetycznej w ciągu 4 miesięcy przed oddaniem krwi. Pozostałe warunki zdrowotne są brane pod uwagę przy wywiadzie lekarskim.

Wymagania wiekowe

Każdy pełnoletni może oddać krew. Od 18 do 65 roku życia można zdecydować się do oddania krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub innej placówce, która zajmuje się pobieraniem krwi i wydaje stosowne zaświadczenie. Jeśli oddajesz krew po raz pierwszy, górna granica wieku to 60 lat. Po ukończeniu 65 roku życia oddawanie krwi nie jest już możliwe, z wyjątkiem wyjątkowych przypadków, takich jak posiadanie rzadkich grup krwi.

Osoby znajdujące się pod opieką, kuratorem lub objęte reżimem ochronnym ze względu na stan fizyczny i/lub psychiczny nie mogą oddać krwi.

Jak oddać krew?

Aby oddać krew, musisz udać się do jednej z placówek krwiodawstwa z umówioną wcześniej wizytą lub bez niej. Można również udać się na organizowane zbiórki okazjonalne. Listę punktów pobrań krwi znajdziesz na stronie Narodowego Centrum Krwi.

Po przybyciu do miejsca pobrania dawca musi odpowiedzieć na kwestionariusz dotyczący swojego stanu zdrowia, historii medycznej i chirurgicznej, przeszłych podróży i stylu życia (zagrożenia, stosunki seksualne itp.). Po wypełnieniu ankiety dawca spotyka się z lekarzem na wywiad, którego celem jest określenie przeciwwskazań do krwiodawstwa.

Jednorazowo pobiera się maksymalnie do 450 ml krwi. Pobranie próbki krwi odbywa się na tej samej zasadzie co zwykłe badanie krwi i trwa od 8 do 10 minut. Na koniec krwiodawca otrzymuje kilka tabliczek czekolady w celu zrekompensowania straty spowodowaną darowizną. Pozwala mu to również na kilkudziesięciominutowy odpoczynek pod okiem personelu NCK.

Czy jest jakieś ryzyko?

Dawcy nie są narażeni na zakażenie podczas pobierania krwi, a ilość pobranej krwi nie jest szkodliwa dla ich zdrowia. Należy jednak zadbać o to, aby po oddaniu krwi dobrze się odżywiać i pić dużo wody, a także nie wykonywać intensywnej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Kolejne oddanie krwi będzie możliwe dopiero po obowiązkowym okresie od dwóch do ośmiu tygodni, w zależności od ilości oddanej krwi.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!