Darowizna kościelna – na czym polega i jak odliczyć ją...
Podatnik.info
Podatnik.info

Darowizna kościelna – na czym polega i jak odliczyć ją od podatku?

Darowizna kościelna – podstawowy podział

Darowiznę na Kościół można podzielić na dwie podstawowe grupy:

  • darowizny na cele kultu religijnego,

  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów uprawnionych do przyjmowania darowizn.

Darowizny z obydwu grup podlegają uzyskaniu z ich tytułu ulg podatkowych.

Co istotne, darowizna kościelna nie musi być przekazana jedynie w formie pieniężnej. Przykładowo, darowizną na cele kultu religijnego może być przekazanie ruchomości np. w formie samochodu.

Darowizna kościelna: na cele kultu religijnego

W przypadku darowizny na cele kultu religijnego podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu całej kwoty przekazanej darowizny, jednak nie może ona przekroczyć 6% całkowitej wartości dochodu podatnika. 6% darowizn jest obliczane łącznie na wszystkie cele dobroczynności. Tak więc, jeśli przekazano więcej niż jedną darowiznę tego typu (np. darowiznę na rzecz krwiodawstwa lub na rzecz organizacji pożytku publicznego), należy zsumować wszystkie kwoty.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego, można w dowolny sposób wskazać jej cel. Można opisać go ogólnie, np. „Darowizna na cele kultu religijnego”, bądź wskazując konkretne przeznaczenie środków, np. „Darowizna na odnowienie nawy bocznej”.

Darowizna kościelna: na cele charytatywno-opiekuńcze

Tego typu darowizna kościelna może być odliczona od dochodu w całości, bez względu na jej wartość. W ten sposób możesz obniżyć swój roczny podatek nawet od znaczną sumę. Co obejmuje działalność charytatywno-opiekuńcza, na którą podatnik może przekazać darowiznę w dowolnej kwocie?

Będzie to m.in.:

  • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie,

  • organizowanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami,

  • prowadzenie żłobków, burs i schronisk,

  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa.

Wymagane dokumenty

Darowiznę na kościół należy rozliczyć w oparciu o formularz PIT-O, który podatnik powinien dołączyć do składanego w urzędzie skarbowym zeznania rocznego.

W przypadku obu rodzajów darowizn podatnik w PIT-O, w części D, powinien wskazać:

  • wartość darowizny,

  • wartość odliczenia,

  • dane identyfikujące obdarowanego.

Na podatniku nie ciąży natomiast obowiązek załączania dowodów wpłat. Powinien on jednak przechowywać je i udostępnić w przypadku wezwania z urzędu skarbowego.

Dodatkowo, darowizna kościelna na cele kultu religijnego będzie zwolniona z opodatkowania wyłącznie wtedy, gdy przekazanie darowizny zostanie udowodnione poprzez pokwitowanie odbioru od osoby kościelnej. W ciągu dwóch lat od przekazania kwoty osoba kościelna jest też zobowiązana do sporządzenia sprawozdania o przeznaczeniu jej na wskazany cel.

Artykuł powstał przy współpracy ze spejcliastą ds. finansów Beatą Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także