Darowizna na cele edukacji zawodowej – jak ją rozliczyć?
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Darowizna na cele edukacji zawodowej – jak ją rozliczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Darowizna na cele edukacji zawodowej – ulga, którą możesz rozliczyć w PIT 2020

 

Wielu podatników zastanawia się, w jaki sposób można obniżyć podatek dochodowy. Jednym z nich jest uwzględnienie w deklaracji PIT odliczeń oraz ulg. Najważniejsze, by każdy zdawał sobie sprawę z tego, jakie prawa mu przysługują. Od 2019 roku istnieje prawo do odliczenia darowizny na cele edukacji zawodowej. Wprowadza je ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245).

Oznacza to, że darowizna na cele edukacji zawodowej przysługuje od 1 stycznia 2019 roku. Nie można zaliczyć na ten poczet środków przekazanych w ubiegłych latach. Co w takim razie można odliczyć od dochodów uzyskanych w 2020 roku? Jednym z podstawowych warunków jest fakt przekazania darowizny publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, a także placówkom i centrom. Jeżeli podatnik zdecydował się na wsparcie szkoły prywatnej, nie może skorzystać z tej ulgi.

odliczenie darowizny na cele edukacji zawodowej

Ważnym kryterium jest również konieczność prowadzenia przez wspartą szkołę kształcenia zawodowego. Oznacza to, że wykluczeniu podlegają automatycznie: licea ogólnokształcące oraz szkoły podstawowe. Dodatkowo nie można odliczyć również darowizny na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych. W deklaracji należy uwzględnić obdarowanego, którym jest konkretna placówka. Pojawia się więc pytanie, komu można przekazać darowiznę, a następnie odliczyć ją w rozliczeniu za rok 2020? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

 

Odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej – komu przysługuje?

 

Jak wspomnieliśmy powyżej, darowizna na cele edukacji zawodowej przysługuje wyłącznie w przypadku przekazania wsparcia określonym placówkom. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy (Dz.U. 2018 poz. 2245), należą do nich szkoły prowadzące kształcenie zawodowe takie jak:

 • szkoły artystyczne,
 • pięcioletnie technikum oraz trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, które przyjmują osoby niepełnoletnie, a także niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym,
 • dwuletnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich z wykształceniem średnim branżowym; okres nauczania w takiej placówce nie może być dłuższy niż 2,5 roku,
 • publiczna placówka lub centrum będące placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcenia i doskonalenia zawodowego, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uwaga! Odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny przeznaczone na cele związane z kształceniem zawodowym. Takie wsparcie może przybierać formę materiałów dydaktycznych oraz środków trwałych, które muszą spełniać kilka dodatkowych warunków. Ustawa wymaga, aby były:

 • kompletne,
 • zdatne do użytku,
 • nie starsza niż 12 lat.

odliczenie darowizny na cele edukacji zawodowej

Należy również pamiętać, że odliczeniu nie podlega wsparcie pieniężne. Musi być przekazane w naturze. Jeżeli podatnik przekaże placówce wsparcie, które spełnia powyższe kryteria, może skorzystać z odliczenia darowizny na cele edukacji zawodowej.

Komu przysługuje darowizna na cele edukacji zawodowej? Okazuje się, że sam fakt przekazania wsparcia nie uprawnia do skorzystania z ulgi. Podatnik musi dodatkowo uzyskiwać dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu:

 • na zasadach ogólnych,
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Co ważne, przedmioty przekazane na cele edukacji zawodowej mogą być kupione prywatnie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na limit odliczenia. W tym przypadku obowiązuje ogólne ograniczenie dotyczące wszystkich darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa. Limit wynosi 6% wartości dochodu lub przychodu.

 

Darowizna na cele edukacji zawodowej a PIT – jak rozliczyć ulgę?

 

Darowizna na kształcenie zawodowe może być uwzględniona w formularzu PIT wyłącznie przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Warto jednak zaznaczyć, że odliczenie darwoziny można uwzględnić w deklaracji uwzględniającej dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. To bardzo ważna informacja dla podatników, którzy prowadzą jednocześnie działalność gospodarczą oraz uzyskują inny dochód podlegający rozliczeniu deklaracją PIT-37.

Jeżeli wysokość dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym lub ryczałtem nie pozwala na uwzględnienie odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej, można uwzględnić ją w rozliczeniu dochodu na deklaracji PIT-37. Pamiętaj również o odpowiedniej dokumentacji! Darowizna na kształcenie zawodowe musi być potwierdzona dowodem zawierającym:

 • dane identyfikujące darczyńcy,
 • wartość przekazanej darowizny oraz
 • oświadczenie o przyjęciu wsparcia.

 

Jak prezentuje się zatem zależność darowizna na cele edukacji zawodowej a PIT? Odliczenie można uwzględnić w formularzach:

 

Jeżeli podatnik rozlicza się za pomocą PIT 28, odliczenia wykonuje się podczas obliczania miesięcznego lub kwartalnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik musi pamiętać, że odliczeniu podlegają wyłącznie środki trwałe lub materiały edukacyjne, które wcześniej nie zostały uwzględnione jako koszt uzyskania przychodu.

Czego nie obejmuje odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej? Wykluczeniu podlegają również przedmioty odliczone wcześniej od dochodu lub przychodu. Jeżeli obdarowany zwróci przekazane środki trwały lub materiały edukacyjne, podatnik nie może ich uwzględniać w rozliczeniu PIT.

odliczenie darowizny na cele edukacji zawodowej

Do zeznania podatkowego należy dołączyć załącznik PIT/O, w którym podatnik uwzględnia wartość darowizny kwotę odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowaną placówkę. Jak określić wartość materiałów edukacyjnych lub środków trwałych? Jeżeli podatnik decyduje się na przekazanie nowych przedmiotów, wówczas należy wziąć pod uwagę wartość rynkową. Kiedy podatnik przekazuje w ramach darowizny używane rzeczy, wówczas należy określić wartość na podstawie ich stanu w dniu przekazania.

Należy również zwrócić uwagę na przedmioty, które stanowią towary opodatkowane VAT. W tym przypadku kwotę darowizny określa się jako wartość przedmiotu z podatkiem VAT.

 

Podsumowanie: Darowizna na cele edukacji zawodowej a PIT

 

Co podatnik musi wiedzieć na temat odliczania darowizny na cele edukacji zawodowej? Oto najważniejsze informacje:

 • Darowizna na cele edukacji zawodowej mogą mieć formę: materiałów edukacyjnych oraz środków trwałych. Odliczeniu nie podlega wsparcie pieniężne.
 • Przedmioty podarowane placówce muszą być: kompletne, zdatne do użytku oraz nie starsze niż 12 lat.
 • Odliczenie obejmuje darowizny przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz placówkom i centrom. Nie można uwzględnić wsparcia przekazanego szkołom podstawowym, liceom ogólnokształcącym oraz szkołom prywatnym.
 • Odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej jest możliwe wyłącznie w przypadku podatników uzyskujących dochód z tytułu działalności gospodarczej.
 • Darowizna na kształcenie zawodowe może być uwzględniona w deklaracji: PIT 37, PIT 36, PIT 36L oraz PIT 28.
 • Wartość darowizny, dane identyfikujące obdarowanego oraz oświadczenie o przyjęciu wsparcia należy wykazać w załączniku PIT/O.
 • Należy pamiętać również o limicie, który wynosi 6% kwoty dochodu lub przychodu dla darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.
 • Wartość nowego przedmiotu wycenia się na podstawie wartości rynkowej. Jeżeli podatnik dostarcza używane środki trwałe lub materiały edukacyjne, wówczas należy określić wartość na podstawie stanu przedmiotu z dnia przekazania darowizny.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!