Rozliczanie PIT 2023 online
Podatnik.info
PIT online
Podatnik.info

Rozliczanie PIT 2023 online

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zalety rozliczenia Pit online

Podatnik.info to program pit służący do rozliczeń zeznań podatkowych w wersji online. Rozlicz pit  2023 wygodnie również będąc osobą fizyczną, bez konieczności ściągania wersji instalacyjnej. Ponadto nie jesteś ograniczony godzinami pracy np. Urzędu Skarbowego, ponieważ program jest dostępny całą dobę 7 dni w tygodniu. Są to główne zalety rozliczenia PIT online.

Jak rozliczyć Pit online? Program Pit Pro od podatnik.info

Rozpoczynając rozliczenie PIT 2023 należy pamiętać, aby podać identyfikator podatkowy. Następnie program podpowiada nam, co należy wpisać krok po kroku. Obok niektórych pól zostały zamieszone specjalne symbole mające charakter informacyjny - jeśli osoba rozliczająca się nie jest pewna, co powinna zaznaczyć. Podczas rozliczania deklaracji podatkowej Pit 11 (która zmieni się w Pit 37) program wskazuje, które pola należy uzupełnić.

Jeśli zdarzy się, że pominiemy wymagane do uzupełnienia informacje lub wpiszemy błędne dane (np. kwotę przychodu lub niepoprawne wysokości dokonanych odliczeń) program od razu nas o tym powiadomi.

Po zweryfikowaniu wpisanych danych wyślij pit online. Następnie dostaniemy informację o tym, że Ministerstwo finansów otrzymało naszą deklarację. Należy pamiętać, że wiele rozliczeń rocznych ma różne terminy. Warto więc sprawdzić do kiedy możemy rozliczyć dane zeznanie podatkowe, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Powiadomienie od Ministerstwa finansów pojawi się w ciągu kilku minut.

 

Jak odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru?

Gdy podczas rozliczania e deklaracji podatkowej uzupełnimy wszystkie wymagane informacje i wyślemy ją do wcześniej podanego Urzędu Skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania, program poprosi nas o założenie darmowego konta, poprzez które będzie można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru, a w kolejnych latach rozliczenie pit stanie się jeszcze łatwiejsze, ponieważ wysokość uzyskanych przychodów zostanie automatycznie zapisana.

Po zalogowaniu na konto, w „Moim Centrum Podatnika” znajdą się wszystkie aktywne deklaracje oraz potrzebne do pobrania dokumenty. UOP jest dokumentem potwierdzającym dokonanie rozliczeń podatkowych, które w razie potrzeby należy przedstawić przed Urzędem Skarbowym.

 

Najpopularniejsze deklaracje podatkowe

Rozliczenie deklaracji to najważniejszy obowiązek podatkowy obywateli. Do najpopularniejszych należą Pit 28, Pit 36, Pit 37, Pit 38. Każdą z wymienionych deklaracji można rozliczyć w formie elektronicznej za pomocą internetu, wykorzystując do tego program Pit Pro na portalu podatkowym podatnik.info. 

Deklaracja Pit 28 

Rok podatkowy, w którym uzyskujemy przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku z tytułu m.in. umowy najmu, podnajmu czy dzierżawy (lub innych podobnych) rozliczanych w ramach działalności gospodarczej lub poza nią rozliczamy na deklaracji. Termin na rozliczenie tego podatku mamy do końca lutego. 

Pit 36

Jest skierowany do osób, których część dochodów nie pochodzi od pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli prowadzisz niewielką działalność gospodarczą i rozliczasz się wg skali podatkowej (18% i 32%) musisz dokonać rozliczenia deklaracji e Pit 36. Natomiast gdy jesteś płatnikiem 19% podatku liniowego powinieneś wypełnić e deklaracje Pit 36L

Pit 37 

To najczęściej rozliczany typ deklaracji podatkowej. Korzystają z niego osoby, których kwota przychodu jest opodatkowana (17% i 32%). Jeśli masz umowę o pracę lub umowę zlecenie i korzystasz z ulgi dla młodych (do 26. roku życia) również powinieneś złożyć deklarację podatkową Pit 37.

Program Pit Pro od podatnik.info po wpisaniu wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości dokonanych odliczeń automatycznie pokaże Ci, jaki zwrot podatku otrzymasz.

Pit 37 można rozliczać również wspólnie z małżonkiem (jeśli oboje spełniacie dane warunki) oraz jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Pamiętaj, że jeśli jesteś zameldowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymujesz przychody ze stosunku pracy za granicą, to nie możesz rozliczyć się za pomocą Pit 37. 

Zarówno podczas rozliczania Pit 37 (sekcja C) i Pit 36 (sekcja D) możesz uwzględnić wydatki poniesione np. na dojazd do pracy. Suma kosztów uzyskania przychodu jest zależna m.in. od tego czy jesteśmy pracownikiem miejscowym, czy dojeżdżającym z innej miejscowości. 

Pit 38

Jeśli rozliczasz się za rok podatkowy, w którym jako osoba prywatna m.in. sprzedałeś swoje udziały w spółkach lub odpłatnie zbyłeś inne papiery wartościowe to powinieneś wypełnić deklaracje Pit 38. Służy on do rozliczania dochodów kapitałowych osób fizycznych.

 

Z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać rozliczając Pit 37? 

Dokonując rozliczenia e deklaracji Pit 2023 możemy skorzystać z przysługujących nam ulg. To, czego będą dotyczyły, zależy od tego, czy spełniamy określone warunki. Wypełniając formularz Pit 37 możemy skorzystać z następujących ulg:

 • na termomodernizację;

 • na Internet;

 • na dzieci (ulga prorodzinna);

 • ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na samochód;

 • ulga na leki;

 • zwrot świadczeń wcześniej zwiększających dochód podlegający opodatkowaniu;

 • darowizny na organizacje pożytku publicznego;

 • darowizny na cele kultu religijnego;

 • darowizna krwiodawców (ulga na krew);

 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów;

 • darowizny na cele walki z COVID-19;

 • darowizny sprzętu komputerowego (laptopów i tabletów);

 • składki na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego);

 • ulga abolicyjna.

Najczęściej wykorzystywane ulgi podatkowe dla Pit 37

Ulga na dziecko 

Ulga na dziecko często nazywana również ulgą prorodzinną. W przypadku pierwszego dziecka przysługuje rodzicom, których łączny roczny dochód nie przekroczył 112 000 zł, to samo dotyczy rodziców samotnie wychowujących. Limit ten jest mniejszy, jeśli rodzice nie są w formalnym związku, wówczas wynosi on 56 000 zł.

Warto jednak zapamiętać, że ulga prorodzinna dotyczy dzieci do osiągnięcia przez nich 25. roku życia (pod warunkiem, że nadal się uczą, a ich dochód nie przekracza 3089 zł). Jeśli jesteśmy rodzicami min. dwójki dzieci, wówczas nie obowiązują limity przychodów. Za miesiące, w których sprawowaliśmy opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem powinniśmy rozliczyć kwotę 2x 92,67 zł, czyli 185,34 zł. 

Ulga na Internet

Równie często podatnicy odliczają ulgę na Internet. Są jednak pewne warunki korzystania, o  których należy pamiętać. Ulgę na Internet możemy wykorzystać jedynie przez 2  następujące po sobie lata. Oznacza to, że jeśli skorzystaliśmy z niej w zeszłym roku, w tym również musimy (jeśli tego nie zrobimy, ulga przepadnie), natomiast rozliczając rok 2022 nie możemy już jej uwzględnić podczas składania deklaracji podatkowej.

Kwota, którą możemy odjąć od podatku w związku z wykorzystaniem ulgi na Internet jest limitowana - możemy odliczyć maksymalnie 760 zł/osoba. 

Ulga na leki dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i musisz przyjmować określone przez lekarza specjalistę leki, możesz skorzystać z ulgi i odliczyć je podczas rozliczania deklaracji pit 37. Kwota, jaką możesz odliczyć od podatku jest określana na podstawie różnicy między miesięcznymi wydatkami na leki, a kwotą 100 zł.

Załóżmy, że w maju dostałeś receptę na leki o łącznej wartości 500 zł, po odjęciu 100 zł otrzymujesz kwotę odliczenia, czyli 400 zł. Aby móc otrzymać zwrot podatku, musisz posiadać pisemne zalecenie od lekarza (np. receptę), a także fakturę lub paragon poświadczające o dokonaniu płatności. 

Informacje dodatkowe

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, dotyczący tego jak przebiega rozliczenie Pit online. Możliwość skorzystania z wyżej wymienionych ulg podczas rozliczania podatku jest indywidualna dla każdego podatnika i uzależniona od tego, jaką kwotę przychodu uzyskaliśmy w danym roku podatkowym.

Jeśli podczas rozliczania e deklaracji program Pit Pro pokaże błąd lub mimo wprowadzenia poprawnych informacji nie będziesz mógł przejść dalej, skontaktuj się ze wsparciem technicznym.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Karta podatkowa – co warto wiedzieć i o czym pamiętać?