Uwaga! Ulga abolicyjna 2020 – nadchodzą ważne zmiany
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Uwaga! Ulga abolicyjna 2020 – nadchodzą ważne zmiany

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści

 

Ulga abolicyjna 2020

 

Polacy pracujący za granicą krócej niż 183 dni w roku są narażeni na podwójne opodatkowanie. Aby tego uniknąć i nie obciążać dodatkowo obywateli, różne państwa zdecydowały się na zawarcie umowy eliminującej takowe zagrożenie. Szczegółowe zasady rozliczeń znajdziesz w ustawie z dnia 25 lipca 2008 roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 894).

Aby wyjaśnić, czym jest ulga abolicyjna 2020, należy wcześniej krótko omówić dwa podstawowe mechanizmy unikania podwójnego opodatkowania. Pierwszy z nich to rozliczenie metodą wyłączenia z progresją, która z perspektywy podatnika jest korzystniejsza. W takiej sytuacji, gdy polski rezydent podatkowy pracuje za granicą, nie musi odprowadzać podatku od zagranicznego dochodu w Polsce.

Drugi mechanizm, czyli metoda proporcjonalnego odliczenia, jest wprost nazywany niekorzystnym. Podatnik ma obowiązek zapłacić polskiemu fiskusowi różnicę między podatkiem należnym w Polsce a podatkiem odprowadzonym w innym kraju. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że podstawę obliczeń podatkowych stanowi łączna kwota dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą.

Ulga abolicyjna 2020 dotyczy osób, które uzyskują przychód w kraju objętym niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polega ona na zwolnieniu podatnika z obowiązku uregulowania różnicy między podatkiem należnym za granicą i w Polsce. Takie działanie ma na celu ujednolicenie zasad podatkowych oraz wyrównanie sytuacji emigrantów.

 

Zgodnie z art. 27g ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), ulga abolicyjna przysługuje w przypadku dochodów:

 

 • osiąganych poza terytorium Polski ze źródeł takich jak: stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście,
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

 

 Uwaga, zmiany! Od 1 stycznia 2021 roku zmienia się prawo! Podatek dla osób pracujących za granicą będzie obliczany i odprowadzany na zupełnie nowych zasadach.

 

Nowy podatek od pracy z granicą – na czym będzie polegać?

 

Jeżeli pracujesz za granicą, ale jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, musisz wiedzieć o zmianach przygotowywanych przez rząd. Dotyczą one przede wszystkim osób pracujących w krajach, które wiąże z Polską umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą proporcjonalnego odliczenia. Uwaga! Od 1 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązuje wielostronna konwencja podatkowa, czyli konwencja MLI. Państwa, które do niej przystąpiły, musiały przejść z umów korzystnych dla podatników na metodę proporcjonalnego odliczenia. Po ratyfikacji konwencji MLI ten mechanizm stał się podstawowym również dla Polski.

Spotkało się to z wieloma negatywnymi głosami. Mimo to rząd zapewniał o stosowaniu ulgi abolicyjnej, która nadal zwalniała z opłacania podatku od dochodów zagranicznych w Polsce. Zmieniło się to 16 września 2020 roku, kiedy to Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym.

To ważne! Rząd przewiduje ograniczenie ulgi abolicyjnej. Od 1 stycznia 2021 roku ma ona wynosić maksymalnie 1360 zł. Oznacza to w przeliczeniu na polską walutę dochód niższy od 8 000 zł. Jeżeli Twoje zarobki za granicą są wyższe, będziesz musiał odprowadzić od nich podatek. Dotyczy to również sytuacji, kiedy uzyskany dochód podlegał zwolnieniu podatkowemu lub niższej stawce podatkowej w państwie zarobkowym.

Efektem tych zmian mogą być decyzje Polaków o osiedleniu się na stałe poza granicami Polski i zmiana kraju rezydencji podatkowej lub po prostu wybór pracy „na czarno”. Czy te zmiany naprawdę tak mocno dotkną emigrantów zarobkowych?

 

Podatek dla osób pracujących za granicą – co konkretnie się zmieni?

 

Warto zwrócić uwagę na najważniejsze różnice, jakie pojawiają się między aktualnie obowiązującym prawem a nadchodzącymi zmianami.

Ulga abolicyjna 2020 i 2021: Aktualnie przysługuje ona każdej osobie pracującej w państwie, z którym Polska podpisała mniej korzystną umowę o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że prawo podatkowe jest jednolite i w rzeczywistości żaden podatnik na nim nie traci.

Uwaga, nowy podatek od pracy za granicą! Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy, które obniżą ulgę abolicyjną do 1360 zł. Będzie ona przysługiwała wyłącznie osobom osiągającym dochody zagraniczne niższe od 8 000 zł. Oznacza to, że osoby posiadające dochód zagraniczny od 8 000 do 85 528 zł będą podlegały opodatkowaniu stawką 17%. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje kolejny próg podatkowy wynoszący 32%.

 

Formalności 2020 i 2021: Obecnie osoby pracujące za granicą i korzystające z ulgi abolicyjnej nie muszą martwić się żadnymi dopłatami. Do ich obowiązków należało uregulowanie podatków w kraju, w którym powstał dochód. Następnie należało wypełnić deklarację PIT i złożyć załącznik PIT/ZG.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku podatnik będzie musiał obliczyć podatek od łącznych dochodów uzyskiwanych w kraju i za granicą. Jeżeli podatek zapłacony za granicą jest niższy od należnego w Polsce, podatnik musi wywiązać się z obowiązków wobec polskiego fiskusa i uregulować różnice między nimi.

 

Nowy podatek dla osób pracujących za granicą będzie dotyczył w 2021 roku dochodów uzyskiwanych w takich krajach jak:

 

 • Wielka Brytania,
 • Irlandia,
 • Finlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Litwa,
 • Nowa Zelandia,
 • Słowacja,
 • Norwegia,
 • Belgia,
 • Kanada,
 • Dania,
 • Australia,
 • Austria,
 • Słowenia.

 

Podsumowanie: nowy podatek od pracy za granicą

 

Na czym będzie polegał nowy podatek od pracy za granicą?

 

 • Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje konwencja MLI. Na jej podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zmieniły się z korzystnych na mniej korzystne.
 • Ulga abolicyjna 2020 zwalnia z obowiązku opłacania w Polsce podatku za dochody zagraniczne.
 • Od 1 stycznia 2021 roku mają wejść w życie nowe przepisy, które obniżą ulgę abolicyjną do 1360 zł.
 • Ulga abolicyjna będzie przysługiwała wyłącznie osobom uzyskującym dochody niższe niż 8 000 zł.
 • Brak ulgi abolicyjnej wiąże się z obowiązkiem uregulowania w polskim fiskusie różnicy między podatkiem obowiązującym za granicą a podatkiem należnym w Polsce.

Nie ulega wątpliwości, że osoby zatrudnione w krajach, w których obowiązuje metoda zliczenia proporcjonalnego, będą w korzystniejszej sytuacji podatkowej.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga abolicyjna w PIT 2020/2021 - ile wynosi i jak obliczyć?