Niższy podatek CIT 2019 dla firm inwestujących w rozwój...
FreeImages
mf.gov.pl

Niższy podatek CIT 2019 dla firm inwestujących w rozwój i badania

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Podatek CIT a możliwość skorzystania z ulgi

Ulga badawczo-rozwojowa pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów, które zostały poniesione na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Są to tzw. koszty kwalifikowane. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zapłacić znacznie niższy podatek CIT. Trzeba tylko pamiętać, że kwota odliczenia nie może być większa niż wysokość dochodu, jaki podatnik uzyskał z innych przychodów, niż te, pochodzące z zysków kapitałowych.

 

Czym są koszty kwalifikowane, dzięki którym można zmniejszyć podatek CIT ?

Lista wydatków, które ustawodawca pozwala zaliczyć jako koszty kwalifikowane, obejmuje:

  • należności z takich tytułów, jak umowy o pracę, pracę nakładczą, umowy cywilnoprawne, spółdzielczy stosunek pracy i składki ZUS, które zostały poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (dot. części finansowanej przez pracodawcę) – dotyczy to wyłącznie pracowników zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową i odnosi się do czasu, jaki przeznaczyli oni na wykonywanie tej działalności.
  • koszty poniesione na zakup materiałów i surowców bezpośrednio powiązanych z prowadzoną działalnością badawczo-naukową.
  • koszty przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej – nie dotyczy to jednak sprzętów będących środkami trwałymi.
  • wydatki przeznaczone na usługi doradcze i równorzędne, opinie i ekspertyzy, a także wyniki badań wykonywanych lub świadczonych przez jednostki naukowe w oparciu o umowę, które były potrzebne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
  • wydatki przeznaczone na korzystanie lub nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej – dotyczy to przypadków, kiedy korzystanie z tej aparatury lub zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 i 4.
  • koszty przeznaczone na uzyskanie i utrzymanie patentu, a także prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione m.in. na  zgłoszenie do Urzędu Patentowego, prowadzenie postępowania przez ten Urząd, opłaty okresowe – szczegółowy wykaz czynności został opisany w art. 18d pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • zaliczane do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, dokonywane w danym roku podatkowym, które były wykorzystywane w działalności badawczo-rozwojowej – nie dotyczy to odpisów amortyzacyjnych z tytułu zakupu samochodów osobowych, budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
 

Szczegóły dotyczące tego, co dane przedsiębiorstwo może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych zostały opisane w art. 18d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warto się z nimi zapoznać, by wiedzieć, o jakie kwoty może zostać pomniejszony podatek CIT

 

Rozlicz PIT za 2018 już dziś! 

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? Czy uczelnie wyższe opłacają CIT?