Jak obliczyć kwotę odliczenia ulgi na krew w PIT?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak obliczyć kwotę odliczenia ulgi na krew w PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ile wynosi ekwiwalent za 1 litr oddanej krwi?

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa przede wszystkim należy pamiętać o pomnożeniu ilości (wyrażonej w litrach) oddanej bezpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł. Zgodnie z ustawą tyle wynosi wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dawcy za jeden litr pobranej krwi. 


Przykład

Podatnik w roku podatkowym oddał nieodpłatnie 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza. Jak ustalić wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa?

Niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. Zatem w ww. przykładzie wartość oddanej krwi wynosi 234 zł (1,8 litra x 130 zł), a oddanego osocza 260 zł (2 litry x 130 zł). Tym samym łączna wartość darowizny przekazanej w roku podatkowym na cele krwiodawstwa wynosi 494 zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów


Czy odliczenie darowizny podlega limitowi?

W roku podatkowym odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (w przypadku ryczałtowców 6 proc. przychodu) wykazywanego w zeznaniu rocznym.

Przykład przekroczenia limitu 6 proc. dochodu

Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z pracy w wysokości 55 000 zł. Oddał honorowo 2,7 litra krwi, czyli wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 351 zł (2,7 litra x 130 zł). W tym samym roku przekazał również darowiznę na cele kultu religijnego (np. na remont kościoła) w wysokości 3000 zł. Czy całą kwotę – zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi – będzie mógł odliczyć od dochodu?

Nie, bo łączna wartość przekazanych darowizn na cele krwiodawstwa oraz na cele kultu religijnego, wynosząca 3351 zł (351 zł + 3000 zł), przekracza 6 proc. dochodu podatnika, tj. 3300 zł (6 proc. z 55 000 zł). W konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokości limitu, czyli o kwotę 3300 zł, jeżeli jednocześnie spełnił inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń. Pozostała część kwoty, tj. 51 zł, nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny.

UWAGA!

Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT-37 i PIT-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT -28), a część w drugim od dochodu (PIT-37 albo PIT-36). Ważne jest, by tej samej kwoty nie odliczył dwukrotnie.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Przykład odliczenia darowizny w dwóch zeznaniach rocznych

Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z umowy zlecenia w wysokości 3500 zł, który wykazuje w zeznaniu PIT-37, oraz przychód z najmu w wysokości 4000 zł, który wykazuje w PIT-28 (na początku roku podatkowego wybrał dla przychodów z najmu opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Jednocześnie oddał honorowo osocze o wartości 300 zł. Czy w składanych zeznaniach będzie mógł odliczyć całą wartość darowizny?

Tak. Odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć w zeznaniu PIT-28 kwoty stanowiącej 6 proc. przychodu podatnika, czyli kwoty 240 zł (6 proc. z 4000 zł), a w zeznaniu PIT-37 – 6 proc. dochodu, czyli kwoty 210 zł (6 proc. z 3500 zł). Podatnik może zatem w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia następnego roku) odliczyć od przychodu 240 zł, a w zeznaniu PIT-37 (składanym do 30 kwietnia następnego roku) odliczyć od dochodu pozostałą część darowizny, tj. 60 zł (wartość oddanego osocza - 300 zł minus odliczona już w PIT-28 część w kwocie 240 zł).

UWAGA!

Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby, np. dla chorego Jana Nowaka.

Źródło: Ministerstwo FinansówPodatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty