Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ulga internetowa 2020 o jak z niej skorzystać?
https://pixabay.com/pl/ipad-tabletka-technologia-dotyka%C4%87-820272/
Podatnik.info

Ulga internetowa 2020 o jak z niej skorzystać?

Ulga internetowa to specyficzny rodzaj ulgi, z której podatnik może skorzystać jedynie dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach. Można odliczyć ją od dochodu wypełniając deklarację podatkową, również przy rozliczaniu wspólnie z małżonkiem? 

Przejdź do następnych akapitów:


Ulga internetowa 2020 – kto może z niej skorzystać?

Jeśli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w poprzednim roku płaciłeś za użytkowanie sieci Internet, będziesz mógł skorzystać z tego rodzaju ulgi podatkowej. Aby to zrobić, musisz spełnić kilka istotnych warunków.

Po pierwsze, Twoje dane muszą widnieć na dowodach wpłaty za internet, podobnie jak na umowie potwierdzającej zakup internetu. W razie kontroli skarbowej powinieneś być przygotowany na przedstawienie ponoszenie przez Ciebie wydatków.

Po drugie, ulga internetowa 2020 będzie Ci przysługiwać jedynie wtedy, gdy nigdy wcześniej nie korzystałeś z tego rodzaju odliczenia lub zrobiłeś to jeden raz w roku 2019.

Po trzecie, z ulgi za internet możesz skorzystać wyłącznie wtedy, gdy rozliczasz się z przychodów na formularzu PIT-28, PIT-36 bądź PIT-37.

Co wchodzi w skład ulgi za internet?

Czy ulga internetowa 2020 przysługuje podatnikowi tylko wtedy, gdy korzysta z sieci w domu? Sposobów na odliczenie tego typu wydatków od podatku jest więcej.

  1. Korzystanie z internetu w telefonie – jeśli posiadasz dokument zawierający Twoje dane oraz wyszczególnioną usługę,

  2. Korzystanie z internetu w kafejce internetowej – jeśli posiadasz potwierdzenie korzystania z internetu, zawierające Twoje dane,

  3. Korzystanie z internetu zakupionego razem z innymi usługami – jeżeli na rachunku zostanie wyszczególniona kwota za korzystanie z internetu. Jeśli na umowie np. za internet i telewizję kablową nie zostanie dokładnie opisana cena za korzystanie z sieci internetowej, samodzielnie nie będziesz mógł dokonać takiego podziału.

Kiedy nie przysługuje ulga za internet? Nie odliczysz od podatku kwot wydanych na obsługę telefoniczną sieci internetowej, modernizację, naprawę ani instalację sieci.

Limit i sposób odliczenia

Co istotne, oprócz limitu lat korzystania z ulgi internetowej, obowiązuje również limit kwotowy. Wynosi on 760 złotych rocznie – tyle maksymalnie może odliczyć od podatku jeden podatnik, jeżeli w ciągu roku poniósł dokładnie taki wydatek. Jeśli kwota była niższa, odliczenie od podatku również będzie wynosiło proporcjonalnie mniej.

Jak odliczyć ulgę za internet? Można zrobić to, składając zeznanie podatkowe dowolną metodą, również w formie e-deklaracji. Do zeznania PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 należy dołączyć formularz PIT-O, w którym podatnik jest zobowiązany wykazać prawo do ulgi internetowej.

Artykuł powstał przy współpracy ze spejcliastą ds. finansów Beatą Michoń 

Loading Comments