Pomoc

Załączniki

Załączniki

Aby dołączyć załącznik do zeznania podatkowego, należy zaznaczyć pole wyboru widniejące przy odpowiednim załączniku. Program umożliwia dołączenie kilku egzemplarzy wybranego załącznika. W tym celu, należy zmienić cyfrę widniejącą przy interesującym podatnika załączniku. Po wybraniu odpowiednich pól należy kliknąć przycisk "Dalej" u dołu okna programu.