Pomoc

Najczęściej popełniane błędy

Najpopularniejsze błędy w zeznaniu:

 1. Błędny PESEL/NIP
  Przepisując dane z PIT-11 wielu podatników zamiast swojego numeru PESEL/NIP wpisuje w zeznaniu NIP pracodawcy.
 2. Stare formularze
  W tym roku większość formularzy uległo zmianie, ale nie trudno je pomylić z tymi z lat ubiegłych.
 3. Brak załączników PIT/O i PIT/D
  Część podatników korzystających z ulg zapomina, a może nie wie, że jeśli chcą skorzystać z odliczenia, muszą wypełnić ulgowe załączniki PIT/O i/lub PIT/D.
 4. Błędy rachunkowe
  Źle policzony dochód, niepoprawnie odliczone składki ubezpieczenia, źle wyliczona kwota 1%, pomyłki w zaokrąglaniu kwot - to najczęstsze błędy rachunkowe. Takie błędy mogą się zdarzyć każdemu, ale ich skutki są bardzo niebezpieczne. Dlatego programy do rozliczania PIT-ów są wielokrotnie sprawdzane.
 5. Przekraczanie limitów ulg i brak dokumentów potwierdzających prawo do odliczeń
 6. Pominięcie składek ubezpieczeniowych
  Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obniżają kwotę podatku, ale podatnicy często zapominają o wykazaniu zapłaconych składek. Taką nadpłatę można odzyskać, ale konieczne jest złożenie korekty do zeznania. Prawidłowo złożona korekta nie polega na dopisaniu brakującej wartości do formularza a na złożeniu całego zeznania ponownie.
 7. Mylenie składek
  Emeryci nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne. Mimo to wypełniając formularz, zdarza się, że mylą kwoty ubezpieczenia zdrowotnego ze społecznym i wypełniają nieodpowiednie rubryki.
 8. Procent podatku na OPP
  Błędny numer KRS lub źle wyliczona kwota 1% wpisana do zeznania może spowodować, że wybrana przez nas Organizacja Pożytku Publicznego nie otrzyma pieniędzy.
 9. Wspólne rozliczanie małżonków, gdy nie mają do tego prawa
  Najczęstsze sytuacje, o których zapominają małżonkowie to: ślub w trakcie roku podatkowego, rozdzielność majątkowa,opodatkowana liniowo działalność gospodarcza któregoś z małżonków. W takich wypadkach małżeństwo nie może rozliczać się wspólnie.
 10. Kto jest „podatnikiem”, a kto „małżonkiem”
  Niezależnie od tego, czy ustalimy, że podatnikiem jest mąż czy żona, ważne by we wszystkich formularzach było to konsekwentnie wypełniane.
 11. Brak podpisu na zeznaniu
  Tego banalnego błędu łatwo uniknąć, składając zeznanie elektronicznie.