Pomoc

Dodawanie nowej osoby

Wybór podatnika

W celu założenia nowego profilu, należy kliknąć przycisk "Dodaj podatnika". W wyświetlonym oknie należy wpisać wszystkie dane osobowe. Stanowi to podstawę prawidłowo wypełnionej deklaracji PIT. Jeśli któreś z pól zostanie wprowadzone błędnie, program wyświetli błąd w postaci komunikatu (przykład poniżej).

Pozycje poprawnie wypełnione zostaną odznaczone zielonym znakiem.

Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się na dole okna programu.

Istnieje możliwość skorygowania wprowadzonych danych do profilu podatnika. W tym celu należy kliknąć przycisk "Edytuj" w linii odpowiedniej osoby. Sposób edycji profilu jest analogiczny do sposobu dodawania nowej osoby do bazy aplikacji. Aby usunąć założony przez użytkownika profil, należy kliknąć przycisk "Usuń" w linii odpowiedniej osoby.