Pomoc

Kreator 2

Kreator będzie zadawał pytania zgodnie z kolejnością, wyświetlaną w menu bocznym. Każdorazowe zaznaczenie właściwych pól wyboru musi być zatwierdzone przez użytkownika po przez kliknięcie przycisku "Dalej" znajdującego się na dole okna programu. Udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane przez kreator pytania, skutkuje właściwym wyświetleniem, już wypełnionych formularzy.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól użytkownik może zobaczyć wybrany formularz w wersji, jaka zostanie wydrukowana lub wysłana. Jednocześnie użytkownik ma możliwość ostatecznej korekty wprowadzanych informacji. Jeżeli użytkownik będzie chciał skorygować dane wyliczone przez program, dostanie ostrzeżenie o rozbieżności pomiędzy danymi wpisanymi a wyliczonymi przez program.

Opisując rysunek poniżej:
Użytkownik we wcześniejszych krokach uzupełnił dane dotyczące źródeł przychodów i ulg oraz dane osobowe podatnika. Zatwierdził swój wybór przyciskiem "Dalej". Program przeniósł użytkownika do kolejnego pytania. Miejsce, w którym użytkownik aktualnie się znajduje, oznaczone jest w menu bocznym niebieskim polem. Jest to pytanie o kwoty przychodów z umów o pracę. Aby móc wprowadzić korektę we wcześniejszych pytaniach, należy kliknąć przycisk "Wstecz" lub kliknąć na odpowiednią belkę w menu bocznym a następnie kliknąć przycisk "Edytuj".

Główne okno aplikacji