Pomoc

Załączniki

Pomoc przy wyborze załącznika

Załącznik

 Do formularza głównego

 Rodzaj zawartych informacji

 Uwagi

Gdzie trzeba podpisać? 

 Możliwość wysyłki
on-line?

PIT/D
 • PIT-28
 • PIT-36
 • PIT-37
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych Możliwe jest złożenie tylko jednego PIT/D do wszystkich zeznań (wyjątkiem jest tylko separacja małżonków) Podpis nie jest wymagany!  TAK
 PIT- 2K

Łącznie z PIT/D

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Załącznik składany tylko jeden raz przy pierwszym dokonaniu odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego Podpis nie jest wymagany!  TAK
 PIT/O
 • PIT 28*
 • PIT-36
 • PIT-37
Odliczenie od dochodu (przychodu) i od podatku Załącznik składany przez każdego podatnika osobno (gdy nie rozliczają się wspólnie) lub jeden dla obojga małżonków (w przypadku gdy rozliczają się wspólnie) Podpis nie jest wymagany!  TAK
 PIT/B
 • PIT-36
 • PIT-36L
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej - prowadzonej zarówno w indywidualnej jak i w formie spółki Załącznik składany przez każdego podatnika bez względu na sposób rozliczenia Podpis nie jest wymagany!  TAK
 PIT/Z
 • PIT-36
 • PIT-36L
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie Art. 44 ust. & 7a ustawy Łącznie z PIT/B Podpis nie jest wymagany!  TAK
 PIT/ZG
 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-38
 • PIT-39
Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku Załącznik składany przez każdego podatnika (bez względu na sposób rozliczenia) w ilości odpowiadającej liczbie państw uzyskania przychodu Podpis nie jest wymagany!  TAK
 PIT/M
 •  PIT-36
Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców  Załącznik składany przez każdego podatnika bez względu na sposób rozliczenia Podpis nie jest wymagany!  TAK
 PIT-28/A

 PIT-28

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierzawy, poddzierzawy, lub innych umówo podobnym charakterze  Formularz PIT-28 należy składać do końca stycznia! Podpis nie jest wymagany!  TAK
 PIT-28/B

 PIT-28

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych  Formularz PIT-28 należy składać do końca stycznia! Podpis nie jest wymagany!  TAK
 ZAP-3

 niezależnie

Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.  Załącznik składany przez każdego podatnika bez względu na sposób rozliczenia, (składany w przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, nr rachunku bankowego) Pole 29  NIE