Pomoc

Formularze główne

Pomoc przy wyborze formularza

 Sposób rozliczenia

 Rodzaj rozliczanego przychodu

 Formularze główne

 Termin składania

 Gdzie trzeba podpisać

 Możliwość wysyłki on-line?

 • Indywidualnie
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (w tym także najem)

 PIT-28

 Pole 139

 TAK

 • Indywidualnie
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym
 • Działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym

 PIT-36L

 

 Pole 115

 TAK

 • Indywidualnie
 • Papiery wartościowe
  (giełda, udział w spółkach, ackje, obligacje)

 PIT-38

 Pole 64

 TAK

 • Indywidualnie
 • Odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008r.

 PIT-39

 Pole 57

 TAK

 • Indywidualnie
 • Wspólnie z małżonkiem
 • Dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • Renty, emerytury i inne krajowe świadczenia
 • Umowy zlecenia i o dzieło
 • Prawa autorskie

 PIT-37

 Pole 135 (podatnik)
Pole 136 (małżonek)

 TAK

 • Indywidualnie
 • Wspólnie z małżonkiem
 • Dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • Renty, emerytury i inne krajowe świadczenia
 • Umowy zlecenia i o dzieło
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych wg skali podatkowej
  (18% i 32%)
 • Najem na zasadach ogólnych (nie ryczałt)
 • Prawa autorskie
 • Dochody osiągnięte poza granicami Polski
 • Dochody małoletnich

 PIT-36

 Pole 321 (podatnik)
Pole 322 (małżonek)

 TAK