Pomoc

Budowa okna

Główne okno aplikacji podzielone jest na trzy kolumny:

  1. Menu boczne
  2. Okno formularza

2. Menu boczne

Po wybraniu jednego ze sposobów rozliczenia: Rozlicz Pit-11, Pit krok po kroku lub Elektroniczne Druki pojawi się kolejny ekran z menu bocznym znajdującym się po lewej stronie ekranu. Menu boczne wskazuje użytkownikowi miejsce, w jakim znajduje się w procesie uzupełniania zeznania podatkowego oraz umożliwia powrót na wcześniej uzupełniony ekran w celu np. modyfikacji wpisanych danych.


3. Okno formularza

Okno formularza znajduje się po prawej stronie ekranu - przy menu bocznym. W tym miejscu widoczne są pola do wpisania odpowiednich danych takich jak: przychód, koszty uzyskania przychodów, zaliczki, dane osobowe, dane dzieci itd. U dołu okna formularza znajdują się przyciski "Dalej", "Wstecz" oraz "Lupa" do zwiększania bądź zmniejszania wyświetlonego druku.