Pomoc

Kreator

Kreator

Zaraz po wyborze sposobu rozliczenia, program poprosi użytkownika o odpowiedzi na pytania kierowane przez Kreator. Pierwsze z nich dotyczy źródeł przychodów. Użytkownik zaznacza kwadraty wyboru widniejące po lewej stronie każdego ze źródeł przychodów (tj. zdjęcie poniżej). Przy wypełnianiu deklaracji zawsze należy pamiętać o zwróceniu uwagi na menu boczne i pasek nawigacyjny. Użytkownik zaznacza wszystkie źródła przychodu w rozliczanym roku podatkowym.

kreator-typy

Przy każdym pytaniu kierowanym przez Kreator znajduje się ikona typu informacyjnego, która wyjaśnia co zawiera odpowiednie źródło przychodu. 

Ikony pomocnicze mają za zadanie usprawnić właściwe wypełnienie zeznania podatkowego. Więcej o ikonach pomocniczych można przeczytać tutaj.

Aby przejść do kolejnego etapu programu, należy kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się na dole okna programu.