Pomoc

Dodawanie nowej osoby

Wybór podatnika

Istotnym elementem wypełnienia deklaracji PIT jest podanie danych osobowych podatnika oraz małżonka (przy rozliczeniu wspólnym). Przy sposobie rozliczenia Elektroniczne druki PIT dane te podajemy klikając na deklaracji w aktywne pola DANE PODATNIKA. Należy wówczas wybrać podatnika z listy lub dodać nową osobę klikając przycisk „Dodaj podatnika” i wypełnić dane osobowe.