Pomoc

Deklaracje główne

Deklaracje główne

Aby wybrać formularze główne, należy zaznaczyć właściwy formularz. Wybór odpowiedniego druku zeznania podatkowego zależny jest od źródeł uzyskanych dochodów. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól wyboru zgodnie z oczekiwaniami podatnika. Po zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru program skieruje podatnika do wyboru odpowiednich załączników. W tym celu należy kliknąć przycisk "Dalej" na dole okna programu.