Pomoc

Rozliczenie wspólne

Po wyborze przez użytkownika sposobu pracy z aplikacją Podatnik PIT Pro program wyświetli pierwsze pytanie. Dotyczą one sposobu rozliczenia podatnika. Aby wybrać sposób rozliczenia podatkowego, należy zaznaczyć jedną z opcji wyboru, widniejących w akapicie "Wybierz sposób rozliczenia".

Program Podatnik PIT Pro udostępnia cztery opcje wyboru form rozliczenia zeznania podatkowego:

Należy zaznaczyć, właściwe dla sposobu rozliczenia pole wyboru, a następnie kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się na dole okna programu.

Przy sposobie rozliczenia PIT krok po kroku po wyborze sposobu rozliczenia należy wybrać właściwy Urząd Skarbowy, podać żródło przychodów oraz wybrać rodzaj ewentualnych odliczeń.