Pomoc

Korekta zeznania

Korekta zeznania

Program Podatnik PIT Pro umożliwia korektę zeznania podatkowego. Polega ona na ponownym wypełnieniu odpowiednich formularzy i załączników. W celu stworzenia korekty zeznania należy zaznaczyć w aktywnym polu formularza „Cel złożenia formularza”: korektę zeznania i w następnym kroku potwierdzić chęć złożenia korekty oraz podać jej przyczynę. Przyczyna korekty zostanie wpisana do dodatkowego formularza ORD-ZU uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Formularz ten składa się wraz z korektą deklaracji.