Pomoc

Wysyłka online lub drukowanie

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania Kreatora, bądź uzupełnienie Aktywnych Formularzy doprowadzi użytkownika do etapu menu głównego "Wysyłka online lub drukowanie" Pierwsze okno tego etapu, dostarcza informacji na temat organizacji pożytku publicznego.

Na czym polega przekazywanie 1% podatku?

Przy składaniu zeznania podatkowego za miniony rok, możliwe jest odpisanie 1% z całości zapłaconego podatku dochodowego na cele organizacji mających status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Pieniądze zbierane w ten sposób pozwalają wspierać programy charytatywne i wspomagają państwo w działaniach prospołecznych. Program automatycznie wylicza 1% od należnego podatku.


Główne okno aplikacj


Aby przejść do kolejnego etapu programu, należy kliknąć przycisk "Dalej" znajdujący się u dołu okna programu.