Pomoc

Przegląd zeznania

Etap „Przegląd zeznania” informuje o wysokości nadpłaty bądź niedopłaty wynikającej z zeznania podatkowego. W tym miejscu program poinformuje także użytkownika o błędnie wypełnionym zeznaniu podatkowym. Komunikat pojawia się w formie tekstu wraz z nazwą pola, w którym znajduje się sugerowany błąd (rysunek poniżej). Aby skorygować formularze, należy kliknąć przycisk „Wróć do pola”.

Główne okno aplikacj

W następnym kroku wypełnione zeznanie roczne można zapisać i wydrukować bądź przesłać on-line do Ministerstwa Finansów, w którym nastąpi weryfikacja podatnika/podatników. Następnie zeznanie zostanie przesłane do właściwego dla podatnika/podatników Urzędu Skarbowego.

Zapisanie zeznania podatkowego po założeniu konta w chmurze pozwoli użytkownikowi na szybkie wykonanie korekty, bądź podglądu zeznania podatkowego za pomocą funkcji menu górnego „Otwórz PIT z chmury”