Pomoc

Sterowanie programem

1. Przycisk Dalej / Wstecz

Przycisk "Dalej" pozwala przejść do kolejnej strony wypełnianej deklaracji. Przycisk "Wstecz" pozwala cofnąć się o jedną stronę wypełnianej deklaracji. Przyciski te znajdują się u dołu okna formularza.

Przyciski "Dalej" i "Wstecz" pełnią istotną funkcję w procesie wypełniania zeznania podatkowego. Każdorazowe kliknięcie przycisku "Dalej" jest potwierdzeniem, iż pola wyboru bądź kwoty, które wprowadził użytkownik na danej stronie są właściwe i będą przeniesione do zeznania podatkowego. Oczywiście istnieje możliwość korekty wprowadzonych danych; w tym celu należy kliknąć przycisk "Wstecz" tak wiele razy, aby okno formularza przeniosło użytkownika we właściwe miejsce. Aby móc edytować wyświetloną stronę, należy kliknąć przycisk "Edytuj", znajdujący się na wysokości przycisku "Dalej".

2. Przycisk Edytuj

Jeśli użytkownik chce powrócić do pytania zadanego na poprzedniej stronie i skorygować swoją odpowiedź, musi użyć przycisku "Wstecz". W opisanym momencie, powyżej przycisku "Dalej" pojawi się przycisk "Edytuj", pozwalający użytkownikowi na zmianę odpowiedzi bez zamknięcia i ponownego uruchomienia programu.

3. Przyciski lupy

Przyciski lupy służą do zmiany wielkości wyświetlania okna formularza. Lupa ze znakiem lupa+ przybliża okno formularza, lupa ze znakiem lupa- oddala okno formularza, lupa w kolorze niebieskim lupa+ przywraca wielkość wyświetlanego formularza do ustawionej domyślnie przez program.

4. Wybór kwadrat

Jest to pole formularza, które pozwala użytkownikowi na jego włączenie bądź wyłączenie. Towarzyszy pytaniom wielokrotnego wyboru.

checkbox

Przy sposobie rozliczenia PIT krok po kroku użytkownik zaznacza odpowiednie źródła przychodu oraz odliczenia (w przypadku ich wystąpienia).
A przy sposobie rozliczenia Elektroniczne druki użytkownik wybiera formularz, na podstawie którego chce się rozliczyć oraz odliczenia załączniki do formularzy (w przypadku ich wystąpienia).

5. Wybór kółko

Jest to pole formularza, które pozawala użytkownikowi na jego zaznaczenie. Towarzyszy pytaniom jednokrotnego wyboru.

radio

6. Pole wpisu

Jest to pole formularza, które pozwala użytkownikowi na wpisanie odpowiedniej wartości (liczby, tekstu), o którą aktualnie jest proszony.

polewpisu