Pomoc

Dodawanie nowej osoby

Po wyborze źródła przychodów oraz ewentualnych odliczeń kreator przechodzi do danych osobowych podatnika. Wybieramy podatnika z listy, który będzie rozliczał swój podatek (w tym celu zaznaczamy odpowiedniego podatnika). Jeżeli nasz profil nie został jeszcze utworzony należy nacisnąć przycisk "Dodaj podatnika" i wypełnić dane osobowe podatnika.

Główne okno aplikacj


Główne okno aplikacj


Kliknięcie przycisku "Dalej" spowoduje wyświetlenie kolejnych pytań kreatora, na, które użytkownik będzie udzielał odpowiedzi w pola wpisu.