Pomoc

Sterowanie kolumnowe

Sterowanie kolumnami umożliwia swobodne poruszanie się po programie. Użytkownik bez trudu może przełączać podgląd zawartości menu głównego oraz menu bocznego, klikając w odpowiednie pola. Opisując rysunek poniżej:

Program wyświetla krok, w którym użytkownik proszony jest o uzupełnienie danych z tytułu rocznych przychodów z umowy o pracę (zaznaczona ciemno niebieskim polem w menu bocznym). Jeśli podatnik chce zmienić dane, które wprowadził np. w pytaniu dot. składek na ubezpieczenie społeczne, wystarczy, że kliknie odpowiednią belkę w menu bocznym (w tym przykładzie belka "Składki na ubezpieczenie społeczne"). Program ukaże ekran z wprowadzonymi wcześniej kwotami tylko do wglądu. Jeśli podatnik będzie chciał skorygować wcześniej wprowadzone dane, musi kliknąć przycisk " Edytuj". Analogicznie należy postępować w przypadku chęci zmiany "Źródeł przychodów i ulg", oraz podglądu formularzy (w menu głównym).

Główne okno aplikacj