PIT-37 w 2017 roku w rozliczeniu za 2016 rok
Redakcja
401(K) 2012/http://skroc.pl/5246d/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/5e7f9
Podatnik.info

PIT-37 w 2017 roku w rozliczeniu za 2016 rok

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-37 za 2016 rok – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury, renty, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia


Zgodnie z ustawą, PIT-37 w 2017 roku w urzędzie skarbowym będą musieli złożyć podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali dochody:


1. wyłącznie w Polsce,


2. za pośrednictwem płatnika,


3. opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej (stawki 18 lub 32 proc.). Do najbardziej powszechnych źródeł dochodów opodatkowanych skalą należą te uzyskane z następujących źródeł:

 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej – umowa o pracę,
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
 • ze stypendiów,
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, umów o dzieło),
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych (m. in. umowa o dzieło).

Jak rozliczyć PIT-37 w deklaracji PIT za 2016 rok


Brzmi skomplikowanie? Nie ma powodów do zmartwień! Wystarczy skorzystać z całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja za pomocą portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedna deklarację podatkową (np. najbardziej popularną – PIT 37)! Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu za 2015 rok.Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?