PIT-37 Online 2018/2019

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

PIT-37 Online 2018/2019

Poleć nas:

Rozliczenie PIT-37 za 2018 w 2019

Jak wypełnieć PIT-37 2018/2019?

Rozliczenie PIT-37 – za darmo i przez Internet

Program PIT do rozliczania PIT-37 to jedna z najczęściej wybieranych aplikacji tego typu w Polsce. Nasz program jest dostępny od 2008 roku, czyli od momentu wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów możliwości wypełniania i wysyłania gotowych formularzy podatkowych drogą elektroniczną. Także PIT za rok 2017 możesz dzięki niemu rozliczyć online.

Dlaczego warto wybrać program do PIT-37 przygotowany przez podatnik.info?

Program do PIT-37 usprawnia i ułatwia rozliczenie podatków. Wysyłka druku PIT-37 online przyspiesza także zwrot należnego podatku. Program PIT 2017/2018 ma dodatkowe zalety:

 • posiadamy 7 lat doświadczenia w rozliczaniu PIT online
 • udostępniamy pełną wersję programu w 100% za darmo
 • proponujemy do wyboru wersję online lub do pobrania
 • pomogliśmy rozliczyć ponad 9 017 253 formularzy PIT
 • posiadamy certyfikat bezpieczeństwa SSL
 • nasz program do PIT rekomendowany jest przez Instytut Polskiej Księgowości.

Wybierz sprawdzoną aplikację podatkową zgodną z Ministerstwem Finansów i rozlicz PIT-37 za rok 2017 w 2018 roku przez Internet! Z naszym programem masz pewność, że prawidłowo rozliczasz PIT-37. Druk jest zawsze aktualny i zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

PIT-37 - druk online

Kto powinien rozliczyć się za pomocą formularza PIT-37 za 2017 rok?

PIT-37 to druk przeznaczony głównie dla podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, z wszelkich umów cywilno-prawnych (zlecenie lub dzieło), a także dla osób pobierających świadczenia emerytalne oraz renty. Druk PIT-37 przeznaczony jest również dla płatników, którzy otrzymują dochody z tytułu:

 • świadczeń przedemerytalnych
 • przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub pozostałych spółdzielni poświęconych produkcji rolnej
 • dotacji finansowanych z ubezpieczenia społecznego
 • dochodów stypendialnych
 • dochodów z racji praw autorskich oraz innych praw majątkowych
 • świadczeń płaconych z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • należności za pracę przysługującą aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną
 • dochodów z umowy akwizycyjnej

oraz dla podatników, którzy:

 • nie zmniejszają dochodów o braki finansowe
 • nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów produkcji rolnej opodatkowanych według typowych zasad skali podatkowej

PIT-37 jest jednym z najczęściej wypełnianych formularzy podatkowych. Rozliczenie PIT-37 jest dużo sprawniejsze, jeżeli wyślesz je przez Internet. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów tylko w ubiegłym roku do Urzędów Skarbowych trafiło przez internet ponad 9 milionów formularzy PIT-37. Druk PIT-37 jest dużo łatwiej wypełnić przez internet, dlatego to rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością.

Skorzystaj z naszego darmowego programu i rozlicz PIT-37 online! Sprawdź również listę zawodów uprawnionych do -50% kosztów autorskich w 2018 roku.

Druk PIT-37 – do kiedy w 2018 roku?

Aby rozliczyć druk PIT-37 za 2017 rok, konieczne jest posiadanie formularza PIT-11. To na podstawie tego druku wypełniany jest PIT-37. Jeżeli w ciągu danego roku podatkowego, czyli w roku 2017, wykonywałeś pracę w ramach kilku umów (na przykład wykonywałeś kilka zleceń dla różnych pracodawców), koniecznie musisz otrzymać PIT-11 od każdego pracodawcy, z którym podpisałeś umowę.

Pamiętaj, że płatnik ma obowiązek przekazać PIT-11 do końca lutego 2018 r. (zarówno do podatnika jak i do Urzędu Skarbowego). Jeżeli nie otrzymasz druku w tym czasie, skontaktuj się z księgowością pracodawcy, a jeżeli po zgłoszeniu nadal nie otrzymasz PIT-11, koniecznie poproś Urząd Skarbowy lub kontrolę skarbową o pomoc. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawet jeżeli nie dostaniesz od pracodawcy druku PIT-11, nadal spoczywa na Tobie obowiązek terminowego rozliczenia formularza PIT-37.

Jeżeli posiadasz już wszystkie niezbędne druki PIT-11 potrzebne do rozliczenia PIT-37 za 2017 rok, masz czas do 30 kwietnia 2018 r., aby rozliczyć się z fiskusem. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może być przesunięty, dlatego zawsze warto upewnić się w swoim Urzędzie Skarbowym.

Dobrą praktyką jest wysłanie PIT-37 jak najszybciej, ponieważ Urząd Skarbowy może nałożyć karę finansową na spóźnialskich. Jeżeli nie wiesz jak wypełnić PIT-37, koniecznie skorzystaj z naszego aktualnego programu podatkowego PIT PRo 2017/2018 i rozlicz druk PIT krok po kroku z pomocą wbudowanego kreatora PIT.

Jak uniknąć błędów w zeznaniu PIT-37 za 2017 rok?

Przed rozpoczęciem wypełniania zeznania rocznego za rok 2017 podatnik powinien sprawdzić, czy posiada wszystkie niezbędne informacje o osiągniętych przez siebie dochodach w 2017 roku. Podczas rozliczania PIT-37 niezbędne jest posiadanie wszystkich druków PIT-11.

Jeżeli chcesz rozliczyć się poprawnie z fiskusem, należy pamiętać, by wypełnić aktualny druk podatkowy przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z druków z lat poprzednich.

Aby znacznie zminimalizować ryzyko błędnego rozliczenia, warto skorzystać z darmowego Programu PIT Pro 2017/2018. Aplikacja posiada system ostrzegający użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów, takich jak:

 • brak podpisu podatnika na druku PIT,
 • błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych (PESEL lub NIP),
 • niedołączenie załączników (PIT/O lub PIT/D) do zeznania PIT-37, co skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych,
 • pomyłki w obliczeniach,
 • wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnych formularzach PIT-37 - druk musi być aktualizowany corocznie.

PIT-37 przez internet

Dlaczego warto korzystać z programu do PIT, aby rozliczyć PIT-37? Ponieważ program, na podstawie wcześniej wprowadzonych danych, samodzielnie oblicza należny podatek. Nie trzeba korzystać z kalkulatorów oraz znać się na podatkach, aby dokonać skutecznego rozliczenia. Korzystając z darmowego programu do PIT-37, jedyne o czym musisz pamiętać to bezbłędne uzupełnienie danych osobowych oraz poprawne wprowadzenie informacji z otrzymanego od pracodawcy formularza PIT-11.

Poniżej możesz zapoznać się z filmem instruktażowym, który znacznie ułatwi wypełnienie i rozliczenie PIT-37 przez internet.

Program PIT-37, który od samego początku istnienia elektronicznego systemu rozliczania PIT udostępniamy w pełnej wersji za darmo, jest aplikacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów i obsługuje tylko aktualne druki PIT za 2017 rok. Wszystkie dane przesyłane do Urzędów Skarbowych są szyfrowane, a program PIT Pro 2017/2018 posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Pobierz darmowy Program PIT Pro 2017/2018 i zyskaj pewność, że Twoje rozliczenie przez internet trafi do Urzędu Skarbowego. Po udanym wypełnieniu formularza i dokonaniu wysyłki każdy podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w wersji elektronicznej, które jest jedynym akceptowalnym dowodem, że druk PIT został dostarczony do Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT-37 i ulgi podatkowe?

Wypełniając formularz podatkowy PIT-37 2018 online, warto pamiętać o tym, że podatnikowi przysługuje odliczenia i ulgi wykazywane są przez podatnika w załącznikach:

 • PIT/D (ulga budowlana)
 • PIT/O (pozostałe ulgi np.: rehabilitacyjna, na dziecko, za internet)

Ponadto zeznanie PIT-37 wypełniają podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub osoby samotnie wychowujące dzieci.

Załącznik PIT/D, zwany także załącznikiem budowlanym, przeznaczony jest dla tych podatników, którzy:

 • rozliczają ulgę odsetkową z kredytu otrzymanego w latach 2002-2006
 • spłacają kredyt bądź pożyczkę na cele mieszkaniowe, które uzyskali w latach 1992-1993 w swoich zakładach pracy
 • w latach ubiegłych wydali pieniądze na remont mieszkania
 • systematycznie gromadzą oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku, który prowadzi ich kasę oszczędnościową

W ramach rozliczenia PIT-37 2018 online podatnik ma prawo skorzystać z załącznika PIT/O, w ramach którego może rozliczyć szereg ulg:

 • dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Dotyczy to rodzica lub opiekuna prawnego, który samotnie wychowywał dziecko, ale także osoby, której współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odsiaduje wyrok w więzieniu;
 • dla osób, które korzystają z rehabilitacji oraz dla tych, którzy ponieśli dodatkowe wydatki w celu ułatwiania wykonywania podstawowych czynności życiowych;
 • z tytułu opłaty za internet - z tej możliwości można skorzystać tylko i wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Z ulgi mogą korzystać również użytkownicy sieci bezprzewodowej;
 • ulga na dzieci - dotyczy osób, które posiadają małoletnie dziecko oraz jeśli dziecku przypada renta socjalna lub zasiłek pielęgnacyjny. Z ulgi mogą również skorzystać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do 25 roku życia, które nadal się uczą;
 • z tytułu przekazanych darowizn - jako darowiznę zalicza się wszelkiego rodzaju przekazanie środków pieniężnych na cele publiczne i społeczne, przekazywanie darowizn na cele kultu religijnego oraz nieodpłatne oddawanie krwi. Honorowi krwiodawcy starający się o ulgę, będą musieli posiadać zaświadczenie z PCK z informacją o ilości oddanej krwi.

Skorzystaj ze sprawdzonego rozwiązania i rozlicz swój PIT-37 za 2017 przez internet. Zapewniamy, że wypełnisz aktualny PIT-37 - druk każdego roku jest nowy. Dołącz do grona ponad 9 milionów użytkowników programu PIT Pro, skorzystaj z aktualnej wersji 2017/2018 i zyskaj pewność skutecznego rozliczenia podatku.