PIT-37 - Darmowy Program PIT pro 2017/2018

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2017/2018 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-37.

Poleć nas:

Programem PIT pro 2017/2018 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-37.

Rozliczenie PIT 37 – za darmo i przez Internet

Najnowszy Program PIT pro do rozliczania PIT 37 to już kolejna odsłona jednej z najczęściej wybieranych aplikacji tego typu w Polsce. Nasz program jest dostępny od 2008 roku, czyli od momentu wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów możliwości wypełniania i wysyłania gotowych formularzy podatkowych drogą elektroniczną.

Dlaczego warto wybrać Program PIT 37 przygotowany przez podatnik.info?

 • To już 7 lat doświadczenia w rozliczaniu PIT online
 • Udostępniamy pełną wersję programu w 100% za darmo
 • Możesz korzystać z wersji online lub do pobrania
 • Pomogliśmy rozliczyć ponad 6 315 489 formularzy podatkowych
 • Posiadamy certyfikat bezpieczeństwa SSL
 • Nasz program rekomendowany jest przez Instytut Polskiej Księgowości

Wybierz sprawdzoną aplikację podatkową zgodną z Ministerstwem Finansów i rozlicz PIT 37 przez Internet!

PIT 37 online – dla kogo?

Kto powinien rozliczyć się za pomocą formularza PIT-37 za 2016 rok?

PIT-37 to druk przeznaczony głównie dla tych podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, z wszelkich umów cywilno-prawnych (zlecenie lub dzieło), a także dla osób pobierających świadczenia emerytalne oraz renty. Druk PIT37 przeznaczony jest również dla płatników, którzy otrzymują dochody z tytułu:

 • Świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków wynikających z tej racji
 • Należności z racji bycia przynależnym w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub pozostałych spółdzielniach poświęconych produkcji rolnej
 • Dotacji finansowanych ze społecznego ubezpieczenia
 • Dochodów stypendialnych
 • Dochodów z racji praw autorskich oraz innych praw majątkowych
 • Świadczeń płaconych z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Należności za pracę przysługujących aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną
 • Dochodów z umowy akwizycyjnej

oraz podatników, którzy:

 • Nie zmniejszają dochodów o braki finansowe
 • Nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich
 • Nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów produkcji rolnej opodatkowanych według typowych zasad skali podatkowej

PIT 37 jest jednym z najczęściej wypełnianych formularzy podatkowych przez Internet. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów tylko w ubiegłym roku do urzędów skarbowych trafiło ponad 6 milionów elektronicznych druków PIT-37.

Skorzystaj z naszego darmowego programu i rozlicz PIT online!

PIT 37 – najważniejsze terminy

Aby rozliczyć druk PIT-37 za 2016 rok, konieczne jest posiadanie formularza PIT-11. To na podstawie tego druku wypełniany jest formularz podatkowy PIT 37. Jeżeli w ciągu danego roku podatkowego wykonywałeś pracę w ramach kilku umów (na przykład wykonywałeś kilka zleceń dla różnych pracodawców), koniecznie musisz otrzymać PIT-11 od każdego pracodawcy, z którym podpisałeś umowę.

Pamiętaj, że płatnik ma obowiązek przekazać PIT-11 do końca lutego (zarówno do podatnika jak i do urzędu skarbowego). Jeżeli nie otrzymasz druku w tym czasie, skontaktuj się z księgowością pracodawcy, a jeżeli po zgłoszeniu nadal nie otrzymasz PIT-11, koniecznie poproś urząd skarbowy lub kontrolę skarbową o pomoc.

Jeżeli posiadasz już wszystkie niezbędne druki PIT-11 potrzebne do rozliczenia PIT 37 za 2016 rok, masz czas do 2 maja, aby rozliczyć się z fiskusem. Dobrą praktyką jest wysłanie PIT37 jak najszybciej, ponieważ urząd skarbowy może nałożyć karę finansową na spóźnialskich. Jeżeli nie wiesz jak wypełnić PIT 37, koniecznie skorzystaj z naszego aktualnego programu podatkowego i rozlicz PIT krok po kroku z pomocą wbudowanego kreatora PIT.

Jak uniknąć błędów w zeznaniu PIT 37 2016?

Przed rozpoczęciem wypełniania zeznania rocznego podatnik powinien sprawdzić, czy posiada wszystkie niezbędne informacje o osiągniętych przez siebie dochodach w 2016 roku. Podczas rozliczania PIT 37 niezbędne jest posiadanie wszystkich druków PIT-11.

Jeżeli chcesz rozliczyć się poprawnie z fiskusem, należy pamiętać, by korzystać z aktualnego formularza podatkowego przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z druków z lat poprzednich.

Aby znacznie zminimalizować ryzyko błędnego rozliczenia, warto skorzystać z darmowego Programu PIT Pro 2017/2018. Aplikacja posiada system ostrzegający użytkowników przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów, takich jak na przykład:

 • brak podpisu podatnika,
 • błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych (PESEL lub NIP),
 • niedołączenie załączników (PIT/O lub PIT/D) do zeznania PIT-37, co skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych,
 • błędów w obliczeniach,
 • wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnych formularzach PIT

PIT 37 przez Internet

Dlaczego warto korzystać z programu do PIT w czasie uzupełniania formularza PIT 37? Ponieważ program, na podstawie wcześniej wprowadzonych danych, samodzielnie oblicza należny podatek. Nie trzeba korzystać z kalkulatorów oraz znać się na podatkach, aby dokonać skutecznego rozliczenia. Korzystając z darmowego programu do PIT 37, jedyne o czym musimy pamiętać to bezbłędne uzupełnienie danych osobowych oraz poprawne wprowadzenie informacji z otrzymanego od pracodawcy formularza PIT 11.

Program pomoże właściwie odliczyć ulgi podatkowe oraz przekazać 1% naszego podatku - a wszystko w mniej niż 5 minut!

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z filmem instruktażowym, który znacznie ułatwi wypełnienie PIT-37 przez Internet.

Program PIT 37, który od samego początku istnienia elektronicznego systemu rozliczania PIT udostępniamy w pełnej wersji za darmo, jest aplikacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów i obsługuje tylko aktualne druki PIT za 2016 rok. Wszystkie dane przesyłane do urzędów skarbowych są szyfrowane, a program posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Pobierz darmowy Program PIT i zyskaj pewność, że twoje rozliczenie trafi do urzędu skarbowego. Po udanym wypełnieniu formularza i dokonaniu wysyłki każdy podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w wersji elektronicznej, które jest jedynym akceptowalnym dowodem, że formularz podatkowy został dostarczony do urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć PIT 37 i ulgi podatkowe?

Wypełniając formularz podatkowy PIT 37, warto pamiętać o tym, że podatnikowi przysługuje możliwość skorzystania z różnego rodzaju preferencji podatkowych. Wszelkie odliczenia i ulgi wykazywane są przez podatnika w załącznikach:

 • PIT/D (ulga budowlana)
 • PIT/O (pozostałe ulgi np.: rehabilitacyjna, na dziecko, za Internet)

Ponadto zeznanie PIT-37 wypełniają podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub osoby samotnie wychowujące dzieci.

Załącznik PIT/D, zwany także załącznikiem budowlanym, przeznaczony jest dla tych podatników, którzy:

 • rozliczają ulgę odsetkową z kredytu otrzymanego w latach 2002-2006
 • spłacają kredyt bądź pożyczkę na cele mieszkaniowe, które uzyskali w latach 1992-1993 w swoich zakładach pracy
 • w latach ubiegłych wydali pieniądze na remont mieszkania
 • systematycznie gromadzą oszczędności rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku, który prowadzi ich kasę oszczędnościową

W ramach rozliczenia PIT 37 podatnik ma prawo skorzystać z załącznika PIT/O, w ramach którego może rozliczyć szereg ulg:

 • dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Rodzic lub opiekun prawny, który samotnie wychowywał dziecko, ale także osoba, której współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odsiaduje wyrok w więzieniu;
 • dla osób, które korzystają z rehabilitacji oraz dla tych, którzy ponieśli dodatkowe wydatki w celu ułatwiania wykonywania podstawowych czynności życiowych
 • odliczenie kosztów poniesionych na Internet Rozliczenia PIT 37 przewidują ulgi z tytułu opłaty za Internet, jednak z tej możliwości można skorzystać tylko i wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Z ulgi mogą korzystać również użytkownicy sieci bezprzewodowej.
 • ulga na dzieci Dotyczy osób, które posiadają małoletnie dziecko oraz jeśli dziecku przypada renta socjalna lub zasiłek pielęgnacyjny. Z ulgi mogą również skorzystać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do 25 roku życia, które nadal się uczą.
 • z tytułu przekazanych darowizn Jako darowiznę zalicza się wszelkiego rodzaju przekazanie środków pieniężnych na cele publiczne i społeczne, przekazywanie darowizn na cele kultu religijnego oraz nieodpłatne oddawanie krwi. Honorowi krwiodawcy starający się o ulgę, będą musieli posiadać zaświadczenie z PCK z informacją o ilości oddanej krwi.

Skorzystaj ze sprawdzonego rozwiązania i rozlicz swój PIT 37 2017 przez Internet. Dołącz do grona ponad 6 milionów użytkowników Programu PIT pro i zyskaj pewność skutecznego rozliczenia podatku.

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl