PIT/O online - rozliczenie PIT/O 2019/2020 przez internet | PIT Pro

PIT/O Online 2019/2020

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2019/2020 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/O

Poleć nas:

Rozliczenie PIT/O za 2019 w 2020

PIT/O stanowi załącznik do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Przeznaczony jest do wykazania preferencyjnych odliczeń przysługujących podatnikom, za wyjątkiem ulgi mieszkaniowej.

Jak wypełnieć PIT/O 2019/2020?

W części B formularza należy wykazać odliczenia od dochodu (przychodu), w tym m. in. darowizny, ulgę rehabilitacyjną i ulgę internetową. W części C wykazuje się natomiast odliczenia od podatku, np. ulgę na dzieci, składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej niani. W części D podaje się informacje o obdarowanych, a w części E należy podać dane dzieci oraz okres, za który przysługuje ulga z tytułu ich wychowywania.

Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem podatkowym

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje “podatnik” jak również pozycje “małżonek”. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Odliczane wydatki należy udokumentować

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania rocznego, należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.