PIT/M online - rozliczenie PIT/M 2019/2020 przez internet | PIT Pro

PIT/M Online 2019/2020

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2019/2020 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/M

Poleć nas:

PIT-2K - załącznik do PIT 2019/2020

PIT-2K to załącznik dotyczący ulgi budowlanej odsetkowej, który należy dołączyć doPIT-37,PIT-36 lub PIT-28 w pierwszym roku rozliczania tej ulgi. Integralnym elementem rozliczania odsetek z tytułu ulgi budowlanej jest załącznik PIT/D – to na nim wyszczególnione są dane za konkretny rok podatkowy. Jednak w pierwszym roku korzystania z ulgi budowlanej podatnik zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia na druku PIT-2K.

Kto może korzystać z ulgi budowlanej i PIT-2K?

Druk PIT-2K , na którym podatnik deklaruje rozpoczęcie korzystania z ulgi odsetkowej i deklaruje wysokość wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją na cele mieszkaniowe, składa się jako załącznik do właściwego rozliczenia PIT wraz z PIT/D. Jednak nie każdy może skorzystać z tej ulgi!

Obecnie w systemie podatkowym nie istnieje taka forma ulgi odsetkowej, wobec czego korzystanie z niej odbywa sięna zasadzie praw nabytych. Oznacza to, że PIT-2K online lub w wersji papierowej złożyć mogą tylko osoby, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej na cele mieszkaniowe do 2007 roku. Jednocześnie, osoby, które nabyły takie prawa mogą z nich korzystać jedynie do 31.12.2027 roku.

Oznacza to, że na ten moment nie można już zaciągnąć kredytu na cele mieszkaniowe i skorzystać z ulgi odsetkowej podczas rozliczenia rocznego.

Rozliczenie małżonków w PIT-2K

Załącznik z oświadczeniem PIT-2K małżonkowie składają razem – niezależnie od tego, czy rozliczają się wspólnie czy osobno. Należy go dołączyć do deklaracji podatkowej wraz z PIT/D, uzupełniając o dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Co można rozliczyć korzystając z PIT-2K?

Ulga budowlana odsetkowa, z której korzystanie rozpoczyna się złożeniem oświadczenia PIT-2K 2020, pozwala na odliczenie od podatku odsetek kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Ulga dotyczy wyłącznie pożyczek i kredytów zaciągniętych od uprawnionych instytucji (banki, SKOK-i). Zatem nie można z niej skorzystać, jeśli pożyczki udzieliła nam osoba fizyczna, np. członek rodziny. Na druku PIT-2K 2019/2020 rozliczyć można ulgę związaną z:

 • kredytem (pożyczką) mieszkaniowym;
 • kredytem (pożyczką) zaciągniętym na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego;
 • każdym kolejnym kredytem (pożyczką) zaciągniętym na spłatę ww. kredytów (pożyczek).

Ważne jest jednak, że odliczenie dotyczy wyłącznie odsetek od faktycznie poniesionych wydatków, które deklaruje się właśnie w PIT-2K za 2019, nie zaś od pełnej kwoty kredytu.

W praktyce oznacza to, że jeśli np. podatnik zaciągnął kredyt mieszkaniowy, ale część pieniędzy uzyskanych z tego kredytu przeznaczył na inne cele – np. nowy samochód – to ulga należy mu się wyłącznie do wysokości wydatków poniesionych na cel mieszkaniowy.

Dodatkowo, warto pamiętać, że ulga dotyczy wyłącznie odsetek kredytu, a nie jego pełnej kwoty.

Ulga odsetkowa i rozliczenie PIT-2K nie dotyczą:

 • kredytów i pożyczek zaciągniętych na cel inny niż mieszkaniowy,
 • kredytów i pożyczek udzielonych na cel mieszkaniowy przez osoby fizyczne i instytucje nieuprawnione,
 • kredytów i pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, ale wykorzystanych na ten cel tylko częściowo lub wcale (rozliczenie nabytej ulgi odbywa się proporcjonalnie – wg faktycznie poniesionych wydatków mieszkaniowych).

Jakie informacje podać w rozliczeniu PIT-2K online lub tradycyjnie?

Od tego, co podatnik wpisze w deklaracji PIT-2K rozpoczynającej korzystanie z ulgi odsetkowej na cele mieszkaniowe zależy to, czy owe odliczenie uzyska. Na podstawie tych danych oceniany jest limit wydatków na cele mieszkaniowe oraz to, czy faktycznie pieniądze z kredytu lub pożyczki zostały spożytkowane na ten cel. Wypełniając oświadczenie PIT-2K należy pamiętać o najważniejszych danych:

 • roku uzyskania kredytu lub pożyczki mieszkaniowej,
 • kwocie uzyskanego kredytu lub pożyczki,
 • rodzaju inwestycji, na którą zaciągnięty został kredyt lub pożyczka,
 • roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, której dotyczy finansowanie,
 • łącznej kwocie wydatków poniesionych na zrealizowanie inwestycji,
 • kwocie wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Rozliczenie PIT-2K przez internet

PIT-2K można rozliczyć przez internet w bardzo szybki sposób. Program PIT 2019/2020 pozwala podatnikom na intuicyjne wypełnienie wszystkich niezbędnych druków – również tych związanych z ulgami, jak PIT-2K.