PIT/B online - rozliczenie PIT/B 2019/2020 przez internet | PIT Pro

PIT/B Online 2019/2020

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2019/2020 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/B

Poleć nas:

Załącznik PIT/B – załącznik do PIT 2019/2020

PIT/B to załącznik, który dotyczy wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Oznacza to, że jeśli jesteś przedsiębiorcą składającym zeznanie o uzyskanym w roku podatkowym dochodzie lub poniesionej stracie na drukachPIT-36 lub PIT-36L, to musisz także dołączyć do nich druk PIT/B.

Załącznik PIT/B nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się na druku PIT-28, czyli korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Druk PIT/B jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Należy go składać wyłącznie w parze z odpowiednią deklaracją PIT . W przypadku jego pominięcia, należy niezwłocznie dokonać korekty zeznania podatkowego i przedłożyć je ponownie, wraz z brakującym załącznikiem.

Jak wypełnić PIT/B wraz z małżonkiem?

Niezależnie od tego, czy małżonkowie w innych aspektach rozliczają się wspólnie czy osobno, załączniki PIT/B składają oddzielnie. Oznacza to, że małżonkowie, którzy prowadzą odrębne działalności – każdy na swoje nazwisko – składają osobne deklaracje podatkowe, a wraz z nimi załącznik lub załączniki PIT/B. Również w przypadku prowadzenia wspólnej działalności oboje podatników jest zobowiązanych do złożenia osobnych załączników do deklaracji PIT/B, nawet jeśli samą działalność rozliczają wspólnie.

W sytuacji, gdy małżeństwo objęte jest wspólnotą majątkową i tylko jedna z osób prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, PIT/B składa wyłącznie małżonek będący przedsiębiorcą. Wspólnota majątkowa nie sprawia bowiem, że małżonek niebędący przedsiębiorcą ma obowiązek rozliczać się z przychodów przedsiębiorstwa współmałżonka – nawet jeśli majątek firmy jest zaliczany do części podlegającej wspólnocie majątkowej.

Jak rozliczyć PIT/B dla większej ilości dochodów?

Dla potrzeb załącznika PIT/B istotna jest ilość prowadzonych ksiąg podatkowych. Każdą z ksiąg podatkowych uznaje się za osobną działalność, którą należy wyszczególnić w PIT/B.

Jeśli podatnik prowadzi kilka różnych działalności i na ich potrzeby utrzymuje odrębne księgi podatkowe, zobowiązany jest w załączniku PIT/B uwzględnić osobno każdą z nich. Należy to zrobić w części B.2 formularza PIT/B lub – jeśli na pierwszym druku zabraknie miejsca – na kolejnych załącznikach PIT/B.

Natomiast jeśli podatnik wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą w wielu miejscach, prowadzi kilka zakładów owej działalności lub wykonuje różne rodzaje działalności, dla których wszystkie operacje gospodarcze ujmuje w jednej księdze – na podstawie przepisów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – wypełnia część B.1 załącznika PIT/B.

W przypadku wykorzystania kilku załączników PIT/B nie należy powtarzać informacji z części D. na każdym z nich. Łączną wartość przychodów, kosztów i dochodów podatnik podaje tylko na jednym druku PIT/B, w pozostałych zostawiając tę część niewypełnioną.

Rozlicz PIT 2019/2020 już dziś! Pobierz Program PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon !