PIT/ZG online - rozliczenie PIT/ZG 2019/2020 przez internet | PIT Pro

PIT/ZG Online 2019/2020

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2019/2020 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/ZG

Poleć nas:

PIT/ZG – załącznik do PIT 2020/2020

Dochody uzyskiwane ze źródeł znajdujących się poza granicami Polski, w wielu przypadkach należy uwzględnić w załączniku PIT/ZG. To dokument, w którym podatnicy zamieszczają m.in. informacje o wysokości tych dochodów oraz o uiszczonej kwocie podatku. Obowiązek złożenia PIT/ZG za 2019 zależy jednak od kraju, w którym dochody były uzyskiwane oraz od tego, czy podatnik uzyskiwał dochód również w Polsce.

Dla kogo PIT/ZG za 2019?

Załącznik PIT/ZG dotyczy osób, które w ostatnim roku podatkowym uzyskiwały dochody od zagranicznych podmiotów z tytułu m.in. stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich, papierów wartościowych oraz emerytur i stypendiów.

Jednak nie każdy, kto osiągał dochody za granicą, będzie musiał złożyć PIT/ZG 2020. Wiele zależy od tego czy kraj, w którym uzyskał dochód, zawarł z Polską porumienienie o uniknięciu podwójnego opodatkowania. To warunkuje sposób rozliczania.

Metoda wyłączenia z progresją

To pierwszy sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Podatnicy, którzy osiągnęli dochody, wobec których stosuje się metodę wyłączenia z progresją, będą musieli złożyć zeznanie, w którym wykażą dochody uzyskane za granicą, jeśli osiągnęli również inne dochody w Polsce , opodatkowane według skali podatkowej. Wysokość zagranicznych dochodów wpłynie na wysokość stopy procentowej (zostanie ona zastosowana do dochodu uzyskanego w Polsce), ale one same nie zostaną opodatkowane. W takim wypadku należy złożyć PIT/ZG.

Natomiast jeżeli podatnik nie uzyskał w Polsce żadnego dochodu, nie musi składać tego załącznika , chyba, że chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Do tego PIT/ZG jest konieczny.

Przykładowe kraje, w których stosuje się tę zasadę: Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Włochy.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Podatnik, który uzyskiwał dochody rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia, będzie musiał wykazać je naPIT/ZG 2020 nawet jeśli nie osiągnął w Polsce żadnych dochodów, które rozlicza się wg skali podatkowej. Warto zaznaczyć, że taka osoba ma prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej . By móc ją zastosować, należy uwzględnić ją w załącznikuPIT/O, a nie w PIT/ZG.

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że dochód uzyskany w innym państwie będzie opodatkowany w Polsce, ale od kwoty podatku trzeba odliczyć podatek uiszczony za granicą. Maksymalna wysokość odliczenia nie będzie większa niż kwota podatku, jaka proporcjonalnie przypada na dochód osiągnięty w innym państwie.

Przykładowe kraje, w których stosuje się tę zasadę: Belgia, Dania, Rosja, USA, Finlandia.

PIT/ZG za 2019 a rodzaje deklaracji

Załącznik PIT/ZG w 2020 roku można składać razem z poniższymi deklaracjami podatkowymi, które uwzględniają dochody z zagranicy:

Co ważne, do każdego zeznania należy dołączyć odrębny druk PIT/ZG.

W każdym przypadku małżonkowie muszą złożyć PIT/ZG odrębnie. Nie ma znaczenia, czy wybrali wspólny, czy indywidualny sposób rozliczenia.

Kogo nie obowiązuje rozliczenie PIT/ZG za 2019?

Druk PIT/ZG nie jest wymagany wtedy, gdy źródłem dochodów jest polski pracodawca. Z tego powodu nie muszą go składać:

· obcokrajowcy pracujący w Polsce, którzy w 2019 osiągnęli dochody wypłacane przez pracodawcę z Polski,

· podatnicy będący polskimi rezydentami, którzy w ostatnim roku podatkowym przebywali za granicą, ale przychody otrzymywali od pracodawcy z Polski.

Tyle formularzy, ile państw

Liczba załączników PIT/ZG zależy od tego, z ilu krajów podatnik otrzymywał dochody. Dla każdego państwa trzeba wypełnić nowy formularz – powinny w nim zostać uwzględnione wszystkie przychody uzyskane w danym kraju. Nie ma znaczenia, czy ich źródłem był np. stosunek pracy, czy pochodziły one z praw autorskich. Wszystkie należy wpisać do tego samego załącznika.

Jak rozliczyć PIT/ZG ?

By móc poprawnie rozliczyć PIT/ZG należy wpisać dane dotyczące uzyskanych za granicą dochodów i zapłaconego podatku w odpowiedniej części. W zależności od tego, na jakiej deklaracji podatkowej przeprowadzane jest rozliczenie, trzeba uzupełnić:

  • część C.1. – dla zeznania podatkowego PIT-36 2020,
  • część C.2. – dla zeznania podatkowego PIT-36L 2020,
  • część C.3. – dla zeznania podatkowego PIT-38 2020,
  • część C.4. – dla zeznania podatkowego PIT-39 2020.

PIT/ZG – do kiedy można go złożyć?

Ponieważ załącznik PIT/ZG za 2019 składa się razem z deklaracjami, których ostateczny termin złożenia przypada na koniec kwietnia, również ten dokument należy przesłać do 30 kwietnia 2020 roku. Najlepiej jednak nie zwlekać i jak najszybciej dostarczyć wszystkie wymagane deklaracje i załączniki.

Druk PIT/ZG można złożyć na kilka sposobów – tradycyjnie, zanosząc go do urzędu skarbowego właściwego podatnikowi ze względu na miejsce zamieszkania, przesyłając załącznik pocztą lub wysyłając PIT/ZG przez internet . Ten ostatni sposób jest najwygodniejszy i dzięki niemu podatnik może krócej czekać na zwrot podatku, niż gdyby składał druk w formie papierowej.

Jak wypełnić PIT/ZG online?

PIT/ZG przez internet możesz rozliczyć na wiele sposobów, na przykład korzystając z Programu PIT Pro 2019/2020 . Zainstaluj go na swoim komputerze lub skorzystaj z wersji dostępnej online. Jeśli chcesz, możesz też pobrać aplikację mobilną. Bez względu na to, które rozwiązanie wybierzesz, program pomoże Ci w wypełnianiu formularzy podatkowych – wskaże, które pola należy wypełnić, podpowie, jakie dane są potrzebne, obliczy wymagane kwoty i określi, które załączniki musisz dołączyć. Po uzupełnieniu zeznania podatkowego, będziesz mógł szybko przesłać swój PIT wraz z PIT/ZG przez internet do urzędu skarbowego .

Rozlicz PIT 2019/2020 już dziś!

Pobierz Program PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon w 5 minut !