PIT-36 L - Darmowy Program PIT pro 2017/2018

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2017/2018 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-36 L

Poleć nas:

PIT-36L jest formularzem przeznaczonym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19 proc. Wypełniają go wyłącznie podatnicy rozliczający się indywidualnie.

W PIT-36L nie odliczysz ulg podatkowych

Należy pamiętać, że podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-36L nie mogą skorzystać z żadnych ulg podatkowych. Do formularza można dołączyć następujące załączniki: PIT/B i PIT/Z (dotyczące działalności gospodarczej) oraz PIT/ZG (dochody zagraniczne). Termin złożenia formularza PIT-36L mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jak przeliczać kurs obcych walut na złotówki?

Ponadto kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl