PIT-36L online - rozliczenie PIT36L 2019/2020 przez internet | PIT Pro

PIT-36L Online 2019/2020

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2019/2020 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-36L

Poleć nas:

PIT-36L 2019/2020 - rozliczenie online

PIT-36L jest formularzem przeznaczonym dla podatników, którzy zadeklarowali chęć rozliczania swojej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, za pomocą podatku liniowego. PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku.

Jakie są korzyści z podatku liniowego na PIT-36L?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru różne sposoby opodatkowania, m.in. według skali, ryczałtem oraz podatkiem liniowym. Jeśli nie zdecydują się na inny tryb, z definicji będą opodatkowani według skali. Oznacza to różne stawki podatku, zależne od wysokości dochodu.

Podatek liniowy rozliczany na druku PIT-36L za 2019 pozwala znacznie uprościć rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, a w niektórych przypadkach – nawet zaoszczędzić. Przychody rozliczane na formularzu PIT-36L są opodatkowane jednolitą stawką 19%, niezależnie od ich wysokości. W przypadku działalności o dużych przychodach, może okazać się to bardzo korzystne rozwiązanie.

PIT-36L 2019/2020 a ulgi podatkowe i odliczenia

Niestety, podatek liniowy ma także minusy. Decydując się na rozliczanie za pomocą PIT-36L online , tracimy prawo do praktycznie wszystkich ulg i odliczeń podatkowych. Jedyne pomniejszenia, które możemy odnotować na tym druku to:

  • koszty uzyskania przychodu (pomniejszają kwotę przychodu),
  • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (pomniejszają dochód),
  • ulga z tytułu składek opłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – pomniejsza dochód),
  • zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomniejsza podatek),
  • ulga abolicyjna – dla osób osiągających dochody za granicą (pomniejsza podatek),
  • 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Kiedy zgłosić chęć rozliczania się na PIT-36L online?

Aby skorzystać z podatku liniowego należy złożyć w Urzędzie Skarbowym stosowne oświadczenie. Składa się je nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, od którego chcemy rozliczać się wg stawki 19%. Oznacza to, że ostatni termin składania oświadczenia minął 20 stycznia 2019 roku. Zatem, kto nie złożył w tym czasie oświadczenia, PIT 2019/2020 złoży jeszcze według skali podatkowej. Do 20 stycznia 2020 roku może jednak zadeklarować chęć rozliczania przychodów za 2020 rok według podatku liniowego na druku PIT-36L 2020.

Jak wypełnić PIT-36L online?

Podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-36L nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Dodatkowo, jeśli podatnik uzyskuje przychody z innych źródeł, nie łączy ich na druku PIT-36L, ale ma obowiązek złożyć osobne deklaracje właściwe dla danego przychodu. Należy jednak pamiętać, że rozliczanie jednego rodzaju działalności za pomocą podatku liniowego wyłącza możliwość rozliczania innej na zasadach ogólnych. Wyjątkiem są przychody np. ze spółek jawnych i cywilnych rozliczanych ryczałtowo.

Do formularza PIT-36L można dołączyć następujące załączniki:PIT/B i PIT/Z (dotyczące działalności gospodarczej) oraz PIT/ZG (dochody zagraniczne). Termin złożenia formularza PIT-36L mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jak przeliczać kurs obcych walut na złotówki?

Ponadto kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Rozlicz PIT 2019/2020 już dziś!

Pobierz Program PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon w 5 minut !