PIT-36L online - rozliczenie PIT36L 2018/2019 przez internet | PIT Pro

PIT-36L Online 2018/2019

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2018/2019 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-36L

Poleć nas:

Rozliczenie PIT-36L za 2018 w 2019

PIT-36L jest formularzem przeznaczonym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19 proc. Wypełniają go wyłącznie podatnicy rozliczający się indywidualnie.

Jak wypełnieć PIT-36L 2018/2019?

Należy pamiętać, że podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-36L nie mogą skorzystać z żadnych ulg podatkowych. Do formularza można dołączyć następujące załączniki: PIT/B i PIT/Z (dotyczące działalności gospodarczej) oraz PIT/ZG (dochody zagraniczne). Termin złożenia formularza PIT-36L mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jak przeliczać kurs obcych walut na złotówki?

Ponadto kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.